ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

image

Günümüzde her organizasyonun bozulmalara, olaylara, iç ve dış tehditlere karşı güvence altına alınması gerekmektedir. ISO 22301 iş sürekliliği standardı, kuruluşları tehditlere karşı korumak, tehdit olasılıklarını azaltmak ve kuruluşların rahatsız edici olaylardan kurtarılmasını sağlamak için geliştirilmiş bir standarttır.

Etkili bir iş sürekliliği yönetim sistemi, kuruluşlara sürekliliği olan iyileştirme araçlarını ve tekniklerini uygulayarak, herhangi bir aksaklığa etkili bir şekilde yanıt vermeleri için en uygulama yaklaşımlarını geliştirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.

ISO 22301, kuruluşları bir kuruluşun işlevlerine yönelik potansiyel tehditleri belirleme konusunda yönlendirmek ve paydaşların çıkarlarını korumak için etkili yedekleme sistemleri ve süreçleri oluşturmak için geliştirilmiş uluslararası bir çalışma yapısı ve ölçüttür. Bu standart, bir kuruluşun iş sürekliliği yönetim sistemini planlama, uygulama, izleme, gözden geçirme ve iyileştirme gereksinimlerini belirlemekte ve böylelikle aksaklıkların etkisini en aza indirgemektedir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Standardının Önemi

ISO 22301, aksaklıklar sırasında ve sonrasında işletmeleri çalışır durumda tutacak resmi iş sürekliliği kuralları sağlamaktadır. Ürün ve hizmetlere olan etkiyi en aza indirgemeyi ve bunların derhal teslim edilip kurtarılmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Standart, herhangi bir sektördeki tüm büyüklükteki kuruluşlar için, özellikle de gecikme olmadan çalışabilme özelliğinin oldukça önemli olduğu yüksek riskli veya karmaşık ortamlarda çalışan küresel şirketler için geçerlidir.

ISO 22301, kuruluşunuz için ek faydalar sunduğu için son derece önemlidir. Artan satış ve iş imkanı, zaman ve maliyet tasarrufu, gelişmiş itibar, kuruluş içinde entegrasyon ve yönetim katılımı gibi hedeflerin peşinde olan kuruluşlar için bu standardın önemi büyüktür.

ISO 22301 Standardının Kuruluşunuz Açısından Faydaları

 • Kuruluşunuz için tehditleri tanımlamak, azaltmak ve yönetmek için bir çerçeve oluşturur
 • En iyi uygulama yaklaşımlarından birisi olan planla, yap, kontrol et uygula ile verimliliği yükseltir
 • Müşteri, düzenleyici ve diğer şartlarla uyumlu olmayı sağlar
 • İç ve dış iş sürekliliği denetim maliyetlerini azaltır
 • Olaylara müdahale süresini iyileştirir ve olası tehditleri en aza indirir
 • Müşteri güvenini artırarak kuruluşun esnekliği kanıtlar
 • Denetleme sürekliliği ve iyileştirme sağlar

ISO 22301 Standardının Müşterileriniz Açısından Faydaları

 • Gelişmiş hizmet ve güvenlik imkanı
 • Artan gizlilik olanağı
 • Düzenlenmiş yasal uygunluk
 • Daha az olay ve hasar
 • Müşteriye teslimat seviyesinde en üst düzey yaklaşım

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Belgelendirme Süreci

ISO 22301 sertifikası (belgelendirme olarak da bilinir), bir kuruluşun ISO 22301 gereklerine uygun olup olmadığı Key Kalite gibi üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir denetimle belirlendikten sonra elde edilir. Bu sertifika, üç yılda bir yenilenir ve sertifikanın denetimi yıllık olarak gerçekleştirilir.

 • Belgelendirme Kararı
 • Proje Yönetiminin Uygulanması
 • Kapsamı Tanımlama
 • Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
 • Dokümantasyon/Belgeleme
 • Dahili ISO 22301 Denetimi
 • ISO 22301 Belgelendirmesi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgesi almak istiyorsanız veya bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa iletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz