ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

image

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001, işletmenizdeki enerji performansını iyileştirmeniz ve enerjiyi daha verimli kullanmanız konusunda size yardımcı olabilecek bir yönetim sistemidir. Dolayısıyla, bu standardın amacı, iş sürdürülebilirliğini iyileştirirken enerji maliyetlerini düşürmektir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi standardını kullanan şirketler kalite ve çevre yönetimini iyileştirmeyi başarmaktadırlar. ISO 50001 zorunlu olmasa bile dünya çapındaki kuruluşlar bu sertifikayı alarak çok sayıda avantaj elde edebilmektedirler.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Zorunluluğu 

Enerji faaliyetleri ne olursa olsun operasyonlarını yapılandırmak isteyen her türlü şirket için önemli bir değer durumundadır. Bir işin ham maddeden enerjinin ekonomik fiyatlarına eklenmesine kadar tedarik zinciri yoluyla temin edilmesi sürecinde enerjinin tüketimi söz konusudur. Enerjinin verimli kullanılamaması iklim değişimine neden olabilecek çevresel ve sosyal problemleri tetiklemektedir.

Organizasyonlar enerji kaynaklarının tükenmesini azaltmak ve iklim değişikliği gibi enerji kullanımının dünya çapındaki etkilerini azaltmak için ISO 50001 standardından faydalanmalıdırlar. ISO 50001, dünya çapındaki kuruluşlar tarafından uygulanan anlaşılır bir yönetim sistemi modeline sahiptir. Bu standart, gelişmiş enerji teknolojileri için daha uzun vadeli desteklerken geleceği düşünen her türlü organizasyon için olumlu bir etki yaratmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Sertifikasının Şirketiniz Açısından Faydaları

 • Karbon iz bölgesini ve sera gazı emisyonlarını azaltır
 • Zorunlu enerji verimliliği hedeflerini veya mevzuatı gereksinimlerini karşılar
 • Bazı ülkelerde ve bazı kamu sektörü işlerinde ihaleye girmek için gerekir
 • Enerji maliyetlerini düşürür
 • Müşterilere ve paydaşlara yönelik güvenilirliği yükseltir
 • Daha etkili risk yönetimi sunar
 • Tüm çalışanların katıldığı bir karar verme prosedürünün uygulanmasına yardımcı olur
 • İlk andan itibaren yasal olarak iyi yönetildiğinizi gösterir
 • Etkili bir yönetimi süreci ile üst düzey yönetim sağlar
 • Müşteri, düzenleyici ve diğer şartlara uygunluğu destekler
 • Kurum genelinde sorumluluk alanlarını belirler
 • Çalışanlara ve müşterilere olumlu mesajlar iletir
 • Sürekli denetim ve iyileştirme sağlar

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Sertifikasının Müşterileriniz Açısından Faydaları

 • Sürdürülebilirlik
 • Enerji maliyetlerinin azalması
 • Çevreci üretim
 • Daha az kirli, daha sağlıklı ve daha güvenli bir çevre
 • Kaliteli ürün ve hizmetler
 • Enerji verimliliği

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

ISO 50001 sertifikası (belgelendirme olarak da bilinir), bir kuruluşun ISO 50001’in gereklerine uygun olup olmadığı Key Kalite gibi üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir denetimle belirlendikten sonra elde edilir. Bu sertifika, üç yılda bir yenilenir ve sertifikanın denetimi yıllık olarak gerçekleştirilir.

 • Belgelendirme Kararı
 • Proje Yönetiminin Uygulanması
 • Kapsamı Tanımlama
 • Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
 • Dokümantasyon/Belgeleme
 • Dahili ISO 50001 Denetimi
 • ISO 50001 Belgelendirmesi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi almak istiyorsanız veya bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa iletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.