ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

image

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001, işletmenizdeki enerji performansını iyileştirmeniz ve enerjiyi daha verimli kullanmanız konusunda size yardımcı olabilecek bir yönetim sistemidir. Dolayısıyla, bu standardın amacı, iş sürdürülebilirliğini iyileştirirken enerji maliyetlerini düşürmektir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi standardını kullanan şirketler kalite ve çevre yönetimini iyileştirmeyi başarmaktadırlar. ISO 50001 belgesi zorunlu olmasa bile dünya çapındaki kuruluşlar bu sertifikayı alarak çok sayıda avantaj elde edebilmektedirler.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Zorunluluğu 

Enerji faaliyetleri ne olursa olsun operasyonlarını yapılandırmak isteyen her türlü şirket için önemli bir değer durumundadır. Bir işin ham maddeden enerjinin ekonomik fiyatlarına eklenmesine kadar tedarik zinciri yoluyla temin edilmesi sürecinde enerjinin tüketimi söz konusudur. Enerjinin verimli kullanılamaması iklim değişimine neden olabilecek çevresel ve sosyal problemleri tetiklemektedir.

Organizasyonlar enerji kaynaklarının tükenmesini azaltmak ve iklim değişikliği gibi enerji kullanımının dünya çapındaki etkilerini azaltmak için ISO 50001 standardından faydalanmalıdırlar. ISO 50001, dünya çapındaki kuruluşlar tarafından uygulanan anlaşılır bir yönetim sistemi modeline sahiptir. Bu standart, gelişmiş enerji teknolojileri için daha uzun vadeli desteklerken geleceği düşünen her türlü organizasyon için olumlu bir etki yaratmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Sertifikasının Şirketiniz Açısından Faydaları

 • Karbon iz bölgesini ve sera gazı emisyonlarını azaltır

 • Zorunlu enerji verimliliği hedeflerini veya mevzuatı gereksinimlerini karşılar

 • Bazı ülkelerde ve bazı kamu sektörü işlerinde ihaleye girmek için gerekir

 • Enerji maliyetlerini düşürür

 • Müşterilere ve paydaşlara yönelik güvenilirliği yükseltir

 • Daha etkili risk yönetimi sunar

 • Tüm çalışanların katıldığı bir karar verme prosedürünün uygulanmasına yardımcı olur

 • İlk andan itibaren yasal olarak iyi yönetildiğinizi gösterir

 • Etkili bir yönetimi süreci ile üst düzey yönetim sağlar

 • Müşteri, düzenleyici ve diğer şartlara uygunluğu destekler

 • Kurum genelinde sorumluluk alanlarını belirler

 • Çalışanlara ve müşterilere olumlu mesajlar iletir

 • Sürekli denetim ve iyileştirme sağlar

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Sertifikasının Müşterileriniz Açısından Faydaları

 • Sürdürülebilirlik

 • Enerji maliyetlerinin azalması

 • Çevreci üretim

 • Daha az kirli, daha sağlıklı ve daha güvenli bir çevre

 • Kaliteli ürün ve hizmetler

 • Enerji verimliliği

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

ISO 50001 sertifikası (belgelendirme olarak da bilinir), bir kuruluşun ISO 50001’in gereklerine uygun olup olmadığı Key Kalite gibi üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir denetimle belirlendikten sonra elde edilir. Bu sertifika, üç yılda bir yenilenir ve sertifikanın denetimi yıllık olarak gerçekleştirilir.

 • Belgelendirme Kararı

 • Proje Yönetiminin Uygulanması

 • Kapsamı Tanımlama

 • Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi

 • Dokümantasyon/Belgeleme

 • Dahili ISO 50001 Denetimi

 • ISO 50001 Belgelendirmesi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi almak istiyorsanız veya bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa iletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

ISO 50001 Nedir?

ISO 50001 nedir? Enerji Yönetim Sistemi için küresel olarak kabul edilmiş bir standarttır. Kuruluşların enerji kullanımlarını yönetmelerine ve üretkenliklerini artırmalarına yardımcı olur. Bu konu, ISO 50001 standartları ve gereksinimlerinden, ISO standardının uygulanması ve ISO 50001 sertifikasına ulaşmanın faydalarına kadar her şeyi kapsamaktadır.


 

ISO 50001 2018 Hakkında

ISO 50001 2018, Enerji Yönetim Sistemi standardının en son versiyonudur. Enerji Yönetim Sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri belirtir. Kuruluşların enerji performansını geliştirmek için sistematik bir yaklaşım izlemelerine yardımcı olur. Türleri, büyüklükleri, karmaşıklıkları ve coğrafi konumları ne olursa olsun, ISO 50001 enerjisini daha verimli ve etkin kullanmak isteyen tüm kuruluşlar için geçerlidir.

ISO 50001 standardı, kuruluşların etkin bir Enerji Yönetim Sistemi geliştirmeleri için tanınan bir çerçeve sağlar. Bu standart da diğer ISO yönetim sistemi standartları gibi Planla-Uygula-Kontrol Et sürecini takip ettiğinden, enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlar. Enerji tüketimini azaltmaya ve enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olur. ISO 50001, enerjinin verimli kullanımı için bir enerji politikası geliştirmeleri bir dizi gereksinimle kuruluşlara rehberlik eder. Bağımsız olarak veya ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) gibi diğer yönetim sistemi standartlarıyla entegre olarak kullanılabilir.


 

Enerji Yönetim Sisteminin Amacı Nedir?

Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşun enerji tüketimini kontrol etmeyi ve yönetmeyi amaçlar. Bu sistem, kuruluşun enerji performansının izlenmesi, kontrol edilmesi ve optimize edilmesinden sorumludur. Enerji yönetim sistemi, bir enerji politikası geliştirmeye ve uygulamaya, enerji kullanımı için ulaşılabilir hedefler belirlemeye ve bunlara ulaşmak için süreci ölçmek ve eylem planları tasarlamaya yardımcı olur. Ayrıca kuruluşların yeni enerji verimli teknolojileri uygulamalarına, enerji israfını azaltmalarına ve enerji maliyetlerini azaltmak için mevcut süreci iyileştirmelerine yardımcı olur.


 

ISO 50001'i Uygulayarak İşim Ne Gibi Faydalar Elde Eder?

Diğer ISO standartları gibi, ISO 50001 gereksinimlerinin de dünya çapındaki tüm büyüklükteki kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu standart, kuruluşunuza enerji performansını artırma konusunda çeşitli şekillerde yardımcı olur. Çevresel etkilerin ve enerji risklerinin azaltılmasına, enerji tüketiminin en aza indirilmesine, enerji kaynaklarının ve enerji ile ilgili varlıkların kullanımının artırılmasına ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olur. İşletmenizin itibarını artırır ve yeni iş fırsatları getirerek verimliliği artırır. Sadece enerji performansını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda çalışanlarda enerjiyi etkin kullanma konusunda farkındalık yaratır.


 

ISO 50001 Sertifikasyonunu Elde Etmek İçin Gereksinimler

Şirketinizi bir enerji yönetim sistemi denetimine hazırlarken ilk adım ISO 50001 standardının gerekliliklerini yerine getirmektir. Şirketiniz, uygulanması gereken alanı belirlemek için bir boşluk analizi yapması gerekir. ISO 50001 Sertifikasyonunu elde etmek için şirketinizin etkin bir enerji yönetim sistemine sahip olması gerekir. Zorunlu gereksinimler bulunmaktadır bu gereksinimler:

 • Artan enerji verimliliği

 • Azaltılmış enerji kullanımı

 • Operasyonel sürecin yöntemleri

 • Kaynak kullanımı

 • İç denetimin kayıtları ve raporu

 • Uygun belgeler ve kayıtlar


 

ISO 50001 Belgelendirmenin Önemi

ISO 50001 Sertifikası küresel olarak kabul edildiğinden, işinizi yerelden uluslararası pazara taşır. Yetkinliği artırır ve devlet ihalelerinin alınmasına yardımcı olur. İster özel sektör ister devlet sektörü olsun, ISO 50001 sertifikası tüm kuruluşlar için uygundur. Enerji yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu, güvenilirliği artırır ve müşterilerin ve iş ortaklarının operasyonel sisteminize olan güvenini artırır. ISO 50001 nedir? Adlı yazımızı okumaya devam edin.

Herhangi bir enerji veya çevre yönetimi işi yürütüyorsanız, ISO 50001'i ciddi olarak düşünmeniz için birkaç neden vardır:

 • Hem ekonomik verimlilik hem de iş verimliliği açısından ISO 50001'in benimsenmesinin gerekçesini desteklemek için araştırmalar yapıldı ve sonuçlar şirketlerin enerji kullanımını azaltacağını gösteriyor.

 • ISO 50001, 50'den fazla ülke ile ortaklaşa uluslararası uzmanlardan oluşan saygın bir kuruluş tarafından tasarlanmış ve yayınlanmış saygın bir standarttır.

 • ISO 50001, düşük maliyetli veya maliyetsiz operasyonel değişikliklerden oluşan bir tasarım girişimi yoluyla ticari çıkarlarla birlikte çalışmak ve net maliyet tasarrufu sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 • Bir ISO yönetim sistemi standardı olarak, kalite yönetim sistemleri için ISO 9001, çevre yönetim sistemleri için ISO 14001 ve daha fazlası gibi yaygın olarak kullanılan diğer ISO yönetim sistemleri ile uyumludur.

 • ISO 50001 dünya çapında kullanılmaktadır ve enerji yönetimi ve verimliliği için güvenilir ve etkili bir sistem olarak kabul edilmektedir.

 • ISO 50001, şeffaflık ve raporlamaya öncelik vermek üzere tasarlanmıştır, böylece iklim taahhütleri incelenebilir ve kuruluşlar denetimler yoluyla sorumlu tutulabilir.

 • ISO 50001, sürekli iyileştirme ilkelerine dayanmaktadır ve bu nedenle, kuruluşlardaki değişikliklere ve büyümeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır. ISO 50001'in uygulanması, enerji verimliliği fırsatlarının sürekli olarak tanımlanmasına ve buna göre hareket edilmesine yardımcı olabilir.


 

ISO Denetimleri Nelerdir?

Üç ana ISO denetimi bulunmaktadır bu denetim türleri şunlardır:

 • Birinci taraf (dahili)

 • İkinci taraf (harici)

 • Üçüncü taraf (sertifika)

 1. Birinci taraf (dahili):

Dahili denetimler olarak da bilinir . Yönetim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra standardın gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirmek için kuruluş tarafından resmi olmayan bir düzeyde gerçekleştirilirler.

 1. İkinci taraf (harici):

Belirli ürün veya hizmetlerin kalitesini veya uygunluğunu değerlendirmek için sözleşmeli kuruluşların müşterilerinin talebi üzerine gerçekleştirilen harici denetimlerdir. İlk olarak, tedarikçilerin herhangi bir sözleşmeye göre yapmaları gereken şeyi yaptıklarından emin olmak gerekmektedir.

 1. Üçüncü taraf (sertifika)

ISO sertifikası için yapılan son adımdır bu adımdan sonra sertifika alınır. Neredeyse her zaman atanmış bir Sertifikasyon Kuruluşu denetçisi tarafından gerçekleştirilir , müşteri ve tedarikçi ilişkisi dışındaki kişiler tarafından üstlenilmelidir çıkarların çatışmasını önlemek için uygulanan bir sistemdir. Üçüncü taraf denetimleri , başarılarına bağlı olarak , söz konusu kuruluşa bir belgelendirme verilir veya denetimin başarısız olması durumunda ceza veya para cezası verilmesine sebep olabilir.


 

Şirketinizin Enerji Verimliliğinizi Artırın

Şirketler enerji maliyetlerini artmaya devam ederken, işletmenizin yalnızca enerji kullanımını yönetmek için değil , aynı zamanda hükümetlerin enerji azaltma hedefleriyle ilgili yasal yükümlülüklere uyulduğundan emin olmak için yeterli kontrollere sahip olması hayati önem taşımaktadır. ISO 50001 standardı, mevcut enerji profilinizi anlamanın ve daha verimli bir çevre dostu olma yolunda adımlar atmanın gerçekten kolay bir yoludur . Böylece bu sertifikadan herkes faydalanır.


 

Kuruluşunuzun İtibarını İyileştirin

ISO 50001 belgesi gibi geniş çapta kabul görmüş bir çevre standardı aldığınızda, çevreyle ilgili referanslar kuruluşunuzun iç ve dış paydaşlar arasındaki itibarını artırabilir. Şirketler, bununla bağlantılı faydalar konusunda daha fazla bilince sahip olduklarından, son zamanlarda sertifikalı şirketlerin sayısı arttı. ISO 50001 sertifikası, kuruluşların kendi sektörlerinde öne çıkmalarına ve çevresel sorumluluk konusunda güçlü bir itibar oluşturmalarına yardımcı olur.


 

ISO 50001 Sertifikası Sizin İçin Uygun Mu?

Kuruluşunuz enerjiyi kullanma şeklinizi kontrol altına almak ve buna bağlı maliyetleri daha etkin bir şekilde yönetmek istiyorsa, ISO 50001 sertifikası tamda şirketiniz için doğru bir karardır. Özellikle önemli enerji harcaması olan kuruluşlar için oldukça faydalıdır.

ISO 14001 çevre yönetim sisteminiz varsa, ISO 50001 sertifikasını almak daha kolay olacaktır. ISO 14001, etkili bir çevre yönetim sistemi emniyet yönetim sistemleri için gereksinimleri belirleyen uluslararası standarttır. Çevresel performans gerekliliklerini belirlemek yerine, bir kuruluşun izleyebileceği bir çerçeve sağlar.


 

ISO 50001 Nasıl Çalışır?

ISO 50001 sertifikası, sürekli iyileştirme yönetim sistemi modeline dayalıdır ve kuruluşlar için aşağıdakiler için bir gereksinimler çerçevesi sağlar:

 • Enerjinin daha verimli kullanılması için bir politika geliştirmek

 • Karşılanacak hedeflerin belirlenmesi

 • Enerji kullanımını daha iyi anlamak ve karar vermek için kullanın

 • Süreçleri izleyin ve sonuçları ölçün

 • Mevcut enerji politikasının nasıl çalıştığını gözden geçirin


 

ISO 50001 2018'in 10 ana bileşeni vardır:

 1. Kapsam :

Bu madde, bir enerji yönetim sisteminin planlanması , uygulanması , sürdürülmesi ve güncellenmesi ile etkin iletişim ile ilgili gereklilikleri içeren uluslararası standardın kapsamını detaylandırmaktadır.

 1. Normatif referanslar :

Standart içinde hiçbir normatif referans yoktur ve bu madde, diğer tüm ISO yönetim sistemi standartlarıyla aynı numaralandırma şemasını sürdürmeye atıfta bulunur.

 1. Terimler ve tanımlar :

Bu ISO 50001, standart boyunca kullanılan önemli terimlerin resmi tanımlarını sağlar.

 1. Kuruluşun bağlamı :

Bu madde emniyet yönetim sistemleri bağlamını oluşturur. İlk olarak, dış ve iç sorunları ve paydaşlarınızın ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirlemeniz gerekecektir. Bu beklentiler doğrultusunda şirketiniz için bir yol haritası belirlemelisiniz.

Bu madde ayrıca emniyet yönetim sistemleri uygulayan sınırları netleştirmesi gereken enerji yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesini de içerir. Ayrıca bu madde, yönetim sistemini standardın şartlarına uygun olarak kurmanızı, uygulamanızı ve sürekli iyileştirmenizi gerektirir.

 1. Liderlik :

Şirketiniz üst düzeyde sorumlu olan kişiyi ifade eden üst yönetimin rolü ile ilgilidir. Asıl hedef, emniyet yönetim sistemlerini işletmenin genel stratejisine entegre ederek liderlik göstermektir.

 1. Planlama :

Madde 4'te tanımlanan hem riskleri hem de fırsatları ele almak için eylemleri nasıl planladığına odaklanır. Bir planlama sürecinin geliştirilmesine ve kullanılmasına imkan tanır. Gereklilikleri , enerji yönetim sisteminin hedeflerinin oluşturulmasını içerir. Ayrıca, kuruluş tarafından hangi tür ve ne kadar enerjinin kullanıldığını değerlendiren enerji incelemesine de odaklanılır.

 1. Destek :

Şirketinizin emniyet yönetim sistemleri sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak planların ve süreçlerin yürütülmesi ile ilgilidir. Kuruluşların , yönetim sisteminin performansını etkileyen işleri yapan kişilerin gerekli yetkinliğini oluşturması gerekir. Yükümlülüklerini verimli bir şekilde yerine getirmek için uygun eğitimi almalıdırlar.

      8. Operasyon :

Bu madde, emniyet yönetim sistemlerinin başarılı sertifikalandırma için karşılaması gereken gereksinimleri özetlemektedir.

     9. Performans Değerlendirmesi :

Bu, enerji performansınızı ve enerji yönetim sisteminizin etkili olmasını ve kuruluşunuzun sürekli olarak gelişmesine yardımcı olmasını sağlamak için ölçmek ve değerlendirmekle ilgilidir. Neyin ne zaman ölçülmesi gerektiğini, kullanılan yöntemleri ve verilerin ne zaman analiz edilip raporlanması gerektiğini düşünmeniz gerekmektedir. Ayrıca bir enerji veri toplama planına sahip olmanız fikrini de ortaya atmaktadır .

    10. İyileştirme :

Bu madde emniyet yönetim sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesini ve geliştirilmesi gerektirir, bu nedenle enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bu fırsatları belirlemeniz ve tanımlamanız gerekir. Kuruluşlar , uygunsuzlukların var olup olmadığını veya potansiyel olarak oluşabileceğini , etkilerini en aza indirmek için bunlara nasıl tepki vereceklerini belirlemelidir. ISO 50001 nedir? Adlı makalemizin size detaylı bilgiler sunmuştur.