ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

image

ISO 26000, sosyal açıdan sorumlu bir şekilde nasıl davranılacağına dair rehberlik sağlamak için geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. Bu standart, büyüklüğü veya endüstrisi ne olursa olsun amacı toplumun sağlığına ve refahına katkıda bulunmak olan tüm kuruluşlar için geçerlidir.

Son yıllarda dünyadaki kuruluşlar, sosyal olarak sorumlu davranış uygulamalarını gösterme ihtiyacının farkında olmaya başlamışlardır. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının amacı şeffaflık ve etik performans yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

ISO 26000 Standardının Önemi

 • Sosyal sorumluluk, son yıllarda kamusal alandan ve genel olarak paydaşlardan gelen baskıların artmasından kaynaklanan önemli bir konu haline gelmiştir. Sosyal sorumluluk, performans ve olağanüstü sonuçlar elde etmenin kanıtı olarak görülen güvenilir iş uygulamalarına olan ihtiyaç net bir biçimde görülebilmektedir.
 • Bu ihtiyacı karşılayabilmek için ISO tarafından kurumsal sosyal sorumluluk konusunda ilk gönüllü adım atılmıştır. ISO 26000 ilse amaç, güvenilir raporlama, şirketlerin hesap verebilirliğini aktif olarak tanıtmak ve pazar performansını iyileştirmektir. ISO 26000 kurumsal sosyal sorumluluk konusunda ilk küresel standarttır.

ISO 26000 Sertifikasının Şirketiniz Açısından Faydaları

  • Her şirketin rekabet içerisinde olduğu endüstride stratejik avantaj sunar.
  • İç süreçlerini kolaylaştırır ve sosyal bağlılığın uygulanmasını sağlar.
  • Marka imajını korur ve müşteri ile çalışan memnuniyeti arttırır.
  • Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yatırımcı ve sponsorları çeker.

ISO 26000 Sertifikasının Müşterileriniz Açısından Faydaları

 • Üst düzey müşteri memnuniyeti
 • Sorumluluk ve sürdürülebilirlik
 • Tüketici sorunlarına çözümcü yaklaşım
 • Topluluk katılımı ve gelişimi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin Belgelendirme Süreci

ISO 26000 sertifikası (belgelendirme olarak da bilinir), bir kuruluşun ISO 26000 gereklerine uygun olup olmadığı Key Kalite gibi üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir denetimle belirlendikten sonra elde edilir. Bu sertifika, üç yılda bir yenilenir ve sertifikanın denetimi yıllık olarak gerçekleştirilir.

 • Belgelendirme Kararı
 • Proje Yönetiminin Uygulanması
 • Kapsamı Tanımlama
 • Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
 • Dokümantasyon/Belgeleme
 • Dahili ISO 26000 Denetimi
 • ISO 26000 Belgelendirmesi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi belgesi almak istiyorsanız veya bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa iletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz