İSO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nedir ?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS), bir kuruluşun ürünlerinin, hizmetlerinin ve süreçlerinin anlık ve uzun vadeli çevresel etkilerini yönetmek için sistematik bir yapıdır. Kuruluşunuz ISO 14000 sertifikasını alarak çevre yönetim sistemi konusunda kararlı olduğunuz ve uluslararası sektörde değeri olan özel çevre standartlarını karşıladığınız konusunda diğer kuruluşlara güvence verebilirsiniz.

ISO 14001 çevre sertifikası, kuruluşlara yardımcı olmak için çevre yönetiminde en iyi uygulama için bir çalışma sistemi sağlamaktadır:

 • Çevresel izleri en aza indirme
 • Kirlilik olaylarına yönelik riskleri azaltma
 • Operasyonlara yönelik iyileştirmeler sağlama
 • İlgili çevre mevzuatına uygunluğu sağlama
 • Sürdürülebilir iş akışı geliştirme

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları

  • Kaynak, atık ve enerji yönetimi üzerinde daha fazla durulmasını sağlayarak maliyeti tasarrufu gerçekleştirmek
  • Kurumsal imaj ve güven oluşturmak
  • Şimdiki ve gelecekteki faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerini ölçmek, izlemek ve kontrol etmek
  • Yasama bilinci oluşturmak ve bu bilince uyum sağlamak
  • Tedarik zincirinin çevresel performansını iyileştirmek
  • Şirketi, varlıkları, hissedarlı ve yöneticileri korumak
  • Kuruluşunuz için kamu sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürmek
  • İş ortaklarına ve potansiyel müşterilere erişimi artırmak

ISO 14001:2015 Akreditasyonu

 • Key Kalite pek çok organizasyona Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) yönetim sistemi belgelendirme ve denetim hizmetleri veren bir belgelendirme kuruluşudur.

  Akreditasyon, bir belgelendirme kuruluşuna belgelendirme hizmeti sunması için tanınan süreçtir. Akreditasyon gerçekleştirmek istiyorsanız Key Kalite, yönetim sistemlerinin denetlenmesini ve belgelendirilmesini sağlayan belgelendirme kuruluşları için bir dizi gereksinimi içeren standartları uygulamakla yükümlüdür. Key Kalite akreditasyon standartlarına ait gereklilikleri yerine getirebilmek için yıllık olarak akreditasyon kuruluşları tarafından denetlenmektedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Kimler İçin Uygundur?

Endüstriyel, üretim yapan, hizmet sunan ve ticaretle alakalı çevreye etki edebilecek her türlü küçük ve büyük şirket çevreye etki edebilmektedir. Bu tür şirketlerin hepsi ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikasından faydalanabilmektedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası Nasıl Alınır?

 • Başvurunun Yapılması
 • ISO 14001 Belgesinin Dokümantasyon Kurulumu
 • Denetim Planlaması
 • Planlanan Denetimin Gerçekleştirilmesi
 • ISO 14001 Belgesinin Teslimi

ISO 9001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almak istiyorsanız veya bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa iletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KAPAT
Hemen Ara