LVD Testi

image

LVD Testi

 

Avrupa Birliği'nde serbest dolaşıma giren ürünlerin uygunluğunun belgelendirilmesini sağlayan teste LVD testi denir. CE sertifikası taşıyan beyaz eşya ve makine gibi ürünlere de yapılır. Açılımı düşük voltaj direktifidir ve yüksek gerilim testi, kaçak akım yanma özelliği ve toprak hattı sürekliliği gibi birtakım testlerden oluşur. Mühendisler tarafından labovatuar ortamında yapılan testlerden herhangi birinden ya da birkaçından başarısız olan cihazlara yeterlilik belgesi verilmesi söz konusu değildir. Alçak gerilim direktifi belirlenen gerilim sınırları dahilinde elektrikli ekipman için yüksek koruma düzeyi sağlar.

Güvenlik Risklerini Kapsar

Giriş veya çıkış gerilimi ile çalışan elektrikli ekipmanlar için sağlık ve güvenlik risklerini kapsayan alçak gerilim direktifi; alternatif akım için 50V ve 1000V, doğru akım için 75V ve 1500V ile hem tüketici hem de profesyonel kullanımdaki çeşitli elektrikli cihazlar için geçerlidir. LVD testi yapılması zorunlu olan cihazlar arasında kablolar, güç kaynakları, ev aletleri, lazer teçhizatı, belirli bileşenler, sigortalar, AB mevzuatı elektrik sektöründeki piyasaya sürülen ürünlerdir. Alternatif akım için 50V altında gerilim ve tüketim mallarını kapsayan ya da 75V altına doğru akım için genel ürün güvenliği direktifi gereklidir.

AB İçin Şart

Alçak Gerilim Kararnamesi 1973 yılında kabul edilmiş, 1990 sonrasında Avrupa Birliği pazarı içerisinde serbest dolaşım için şart haline getirilmiştir. Ürünün AB ortak pazarına uyumluluğunu belirleyen CE sertifikası taşıyan tüm ürünler için alçak gerilim direktifi zorunludur. Gereken şartları taşımayan ürüne CE işareti vurulamaz. Vurulması halinde ürün piyasadan toplatılır ya da kaldırılır. Beyaz eşya ve makine üretimi gerçekleştiren firmalar, Avrupa Birliği uyum süreci içerisindeki ülkemizdeki faaliyetlerinde LVD testi konusunda bilinçlendirilmektedir. Firmalar yapılan testler ile ürünlerinin güvenli olduğunu kanıtlamadan piyasaya süremezler.

Test Sonrası CE Sertifikası

Hem yüksek gerilimli elektrik kuvvetli akım tesislerine hem de alçak gerilimli elektrik tesislerine ait topraklama kuralları, bilgi işlem ile iletişim donanımlarının topraklanmasına ait testler yapılır. LVD testi agreditasyonlu bir kuruluş tarafından yapılır. Kuruluşundan alınan rapor ile CE sertifikası alınır. Testte yalnız elektrik problemlerinde oluşan riskler değil, ayrıca elektrikli cihazda kimyasal, mekanik veya farklı problemlerden kaynaklanan tüm riskler dikkate alınır. Alçak gerilim direktifinde sağlık da göz önünde bulundurulmaktadır. Gürültü, ses ve ergonomik konumlar belirtilir.

Yapılan LVD Testleri

Elektrikli cihazlar çalışırken elektromanyetik dalga üretirler ve bu nedenden diğer cihazların performanslarını bozabilir ya da bu cihazların ürettiği elektromanyetik gürültüden etkilenebilirler. Aynı zamanda EMC direktifi kapsamında olan elektrikli cihazlara hem LVD hem de EMC direktifine uyma zorunluluğu şartı aranır. Alçak gerilim direktifi için piyasaya sürülen ürünlerin Avrupa Birliği mevzuatına uyup uymadığını değerlendirmekte onaylanmış kuruluşlara ihtiyaç yoktur. Uygunluk değerlendirme prosedürlerini yürütmek ve belirlemek, üreticinin sorumluluğundadır. Yapılan LVD testi şu şekilde sıralanabilir;

 • Kaçak akım testleri
 • Isınma testleri
 • Gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testleri
 • Toprak hatları sürekliliği testleri
 • Elektrik dayanımı testleri
 • Neme dayanıklılık testleri
 • Olağanın dışında çalışma testleri
 • Yapısal testler
 • Deşarj testler
 • Çekme testi
 • Topraklama
 • İzolasyon
 • Bilye basınç
 • Kızaran tel
 • Yüzeysel kaçağa karşı korunma
 • Yüksek gerilim
 • Yanma özelliklerine ait test
 • Fiziksel dayanım
 • Su testi
 • IP toz testi

CE Ve SASO Sertifikaları

CE sertifikasına sahip ürünler başta Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Suudi Arabistan'da da ihracatta kolaylık sağlar. Suudi Arabistan pazarında ürünlerin SASO sertifikasının da bulunması zorunludur. Bu belgeyi alabilmek için CE raporunun alınması şartı aranmaktadır. Testlerden geçen ürünlere SASO sertifikası da verilmektedir.