EN 14126 Tulum Testi

image

Enfektif ajanlara ve tehlikeli çevre şartlarına karşı koruyucu giysiler için yapılan EN 14126 tulum testi hem performans gereksinimleri ve hem de test yöntemleri Avrupa'da EN14126 ürün standardı, giysinin bulaşıcı hastalıklara karşı gerek korumayı sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek için kullanılır. Standart kullanılan malzeme, dikiş ve koruyucu giysi için gereksinimleri belirler. Tehlikeli çevre koşullarında, enfekte durumlarda ya da zararlı maddeler ile çalışılırken kullanılan koruyucu tulum bir vazgeçilmezdir. EN 14126 tulum testi; EN 943-1, EN943-2, EN14605 ve EN ISO 13982-1 dikkate alınarak kimyasallara karşı yapılır.

Performans Sınıflandırılması Yapılması Gerekiyor

Ayrıca bulaşıcı ajanlara kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyolojik ajanlara karşı kişisel korunumun sağlanması için yapılan testler dışında dalış kıyafetleri de EN 14225 standart seviyesine göre test edilir. Şayet giysi 5 kez temizlenip tekrar kullanılabiliyorsa, gerçek test prosedürü yapılmadan önce malzemenin 5 temizlik döngüsüne sunulması gerekir. Yanma davranışı ve mekanik özelliklerinin yanı sıra istenmesi durumunda kimyasal özelliklerin de değerlendirilmesi EN 14325 kimyasallara karşı koruyusu giysi malzemesi, dikişleri ve montajının da test edilmesi ve buna göre performans sınıflandırılması yapılması gerekiyor.

EN 14126 Tulum Testi 4 Farklı Yöntemdir

Ayrıca EN 14126 tulum testi, farklı spesifik biyolojik tehditlere karşı koruma sınıfını belirlemek için de 4 farklı test yöntemi vardır. Koruma seviyesinin yüksekliği, koruma sınıfının yüksekliğine de bağlıdır. 4 test bakteri verya virüslerin niteliğine (biyolojik tehlike) ve partiküller nem ve ya aerosol (kontaminasyon) kaynağına göre farklıdır. Kan ile taşınan virüslerin nüfus etmesine karşı koruma seviyesini gösteren test yöntemi ISO 16604, ISO 16603'e göre direncin görsel olarak taranmasıyla başlar.

EN 14126 Tulum Testi Koruma Seviyesini Belirler

5 dakika süresince ISO 16604'e göre test edilen numune üzerinde en yüksek basıncı belirler. Test sonuçları 1 ile 6 arasında sınıflandırılır. ISO 22610 standardına göre olan test nemli şartlar altında mekanik sürtünme ile bakterilerinin nüfus etmesine karşı koruma seviyesinin belirlenmesi içindir. 75 dakika süresince örnek hafif mekanik yük ve nem altında bakteriyel bir kontaminasyona maruz bırakılır. Ve test sonuçları 1 ile 6 arasında sınıflandırılır. ISO - DIS 22611 standart testi ise bakteriler ile kontamine olmuş aerosollerin nüfus etmesine karşın giysinin koruma seviyesini belirler.

Dikişlerin EN 14325'e Uyması Zorunludur

Malzemenin düşük basınç altında karşılaştırma membran filtrasyon yolu ve aerosol ile enfekte olan bakteri tarafından penetrasyona karşı giysinin direncini belirleyen test EN 14126 tulum testi’dir. Bu testte sonuçlar 1 ile 3 arasında sonuçlandırılır. Koruyucu tulumun bakterilerle kontamine olmuş partiküllere karşı koruma seviyesini ise ISO 22612 standardı belirler. Nümune talk pudrası ile tozlanır. 30 dakika titreşimli plaka üzerinde bekletilir. Sonuçlar, seviye 3 ile seviye 3 arasında bir sınıflandırmaya dönüştürülür. EN14126 tulum testi dikiş gereksinimlerinde ise dikişlerin EN 14325'e uyması zorunludur.

Giysi Tipine Göre Uygulanabilen Standartlar

Ayrıca dikiş direnci bu standartlara göre sınıflandırılmalıdır. Enfektif ajanlara karşı koruyucu olan tulum EN - ISO 13688 standardındaki gerekliliklere de uygun olmak zorundadır. Giysi tipine göre uygulanabilen standartlar; Tip 1a, 1b, 1c, 2:ET giysiler için EN 943-1 ile EN 943-2'dir. Tip 3: EN 14605 - Tip 4: EN 14605 - Tip 5: EN ISO 13982-1 ve Tip 6: EN 13034 ise giysi tiplerine göre uygulanan standartlardır. Kısmi vücut koruması ise Tip 3 için EN 14605 iken Tip 6 için EN 13034'dür.