EMC Testi

image

EMC Testi

 

Elektrik ya da elektronik bir cihazın veya sistemin elektromanyetik uyumluluğunun başka cihazlardan etkilenebilmesi ya da diğer cihazları bozabilmesi çerçevesinde, elektrikli veya elektronik tüm cihazlara uygulanan gereklilikleri EMC testi belirler. İmalatçı firmalar, ürünlerine yapılan testlerle EMC şartlarına uygunluğunu kanıtlar. Elektronik cihazlar için 1996 yılında zorunlu hale gelen EMC standartları, ürünlerini piyasaya sunmak isteyen üreticiler için yapılan testler sonucunda alınan CE işareti ile mümkün olmaktadır. EMC yönetmeliği elektrikli ve elektronik cihazlar ile bileşenlerden oluşan tüm tesisatları kapsar.

EMC Testi Zorunlu Cihazlar

Cihazların oluşturduğu en yüksek elektromanyetik bozucu etkinin mevzuatta tamamlanan cihazların kullanımını engellemeyeceğini ya da herhangi bir teknik soruna yol açmayacağı kanıtlanmış olur. Bu cihazlar; sanayi üretimi ekipmanları, radyo ve televizyon alıcıları, telsiz donanımları, mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımları, ev aletleri, elektronik ev eşyaları. Hava ve deniz telsizleri, elektronik eğitim araçları, lambalar, floresan lambalar, telikominikasyon ağları, yayın vericilerdir. Elektromanyetik enerjinin yaratılması, iletilmesi ve alınması aşamasında elektromanyetik açıdan belirli bir girişim oluşturmayacak her türlü etki, elektro manyetik uyumluluk olarak tanımlanır.

EMC Testi Esası İki Gruptur

Ürünün gerek iç pazarda gerekse ihracatta piyasaya sunulabilmesi için, elektromanyetik uyumluluk aranan bir kriterdir. Bunun yanı sıra EMC testi de zorunluluktur. Ürün şayet satıldığı ülkedeki şartlara ve koşullara uymuyorsa, o ülkede satışı söz konusu değildir. Hem cihaz seviyesinde hem de platform ve sistem seviyesinde bazı testler yapılır. Yapılan bu testlerde kullanılan ölçütlerde EMI-EMC standartları belirlenir. Ürünün elektromanyetik kalitesini belirleyen bu standartlar yayınım ve bağışıklık olaylarını incelediği gibi birçok durumda her iki olay da tek ya da aynı standartta anılarak incelenir. Elektromanyetik uyumlulukta elektromanyetik parazit yayma (Emission), elektromanyetik parazite bağışıklık (Immunity) iki ana grup esastır.

Emission Testi Yöntemleri

Emission elektromanyetik dalga radyasyonunun ölçülmesi, parazit dalga gerilimi ve dalga gücünün ölçülmesi, kırılgan parazit dalgaların ölçülmesi ve alçak frekans şebeke parazit dalgaları şeklindedir. Immunity ise statik elektriğin deşarjı, iletkenlerde ani darbe gerilim sivrilikleri, radyasyon yoluyla yüksek frekansta etkilenme ve aşırı gerilim sıçraması, gerilim kesintileri gibi fenomenler şeklindedir. EMC testi ana gruplarından olan emissiyon testleri iki farklı yöntem ile yapılır; iletkenlik yoluyla yapılan test işleminde cihazın akım ve gerilim değerleri ölçülür. Işınma yoluyla yapılan testte ise elektrik alan ve manyetik alan değerleri ölçülür.

4 Farklı Test Ortamı

Testlerin uygulamalarında 4 farklı test ortamı bulunur. Bunlar; yarı yansımasız oda, ekranlı oda, açık saha test alanı ve tam yansımasız odadır. Ekranlı oda, dış elektromanyetik ortamdan yalıtılan bir alan oluşturur, buna en iyi örnek Faraday kafesidir. Yansımasız oda da duvarlarında elektromanyetik dalgayı soğuran malzeme bulunan alanlardır. EMC testi uygulamalarında kullanılan standartlarda test limit değeri, yöntemi, özellikleri değişiklik gösterir. Ama genel olarak bağışıklık ve emissiyon olmak üzere iki farklı kategoride incelenir. Cihazların ortamdaki diğer cihazlardan etkilenmeden istenilen şartlar altında çalışması için gerçekleştirilen EMC testi, bağışıklık testleridir. Bunu kendi içinde sürekli ve süreksiz olmak üzere iki kategoride incelemek mümkün.

Sürekli Ve Süreksiz Bağışıklık Testleri

Elektrostatik boşalma, ışıyan RF, elektromanyetik alan testleri. Elektriksel hızlı geçici rejim, ani yükselmeler, RF alanlar tarafından iletilen bozulmalar, şebeke frekansındaki manyetik bozulmalar ile gerilim çukurları ve kısa kesinti testleri bağışıklık testleri sıralamasında yer alır. Emissiyon testleri ise ışınım yoluyla, iletim yoluyla yayılım, harmonikler, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma, bozulma gücü ve tıkırtı (click) testidir.