İSO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

image

Kalite standartları yüksek, personel ve müşteri odaklı bir kuruluşun yönetilmesi için önemli olan İSO 9001 Belgesi, kalite yönetim sistemlerinin belli bir standartta getirilmesi için yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalar sayesinde kuruluşlar, personellerinin düzenli çalışmasını, ürünlerinin uluslar arası olarak tanınmasını ve organize bir yöntem belirlemelerini sağlayacaktır. Peki İSO 9001 Belgesi Nasıl Alınır? Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşmak, prensipli ve disiplinli bir çalışma planı hazırlamanın temelini oluşturan, kuruluşların üretim ve hizmet noktasındaki sistematik çalışma şekilleridir. Bunun üzerine kurulmuş olan İso belgelendirme sistemleri, firmanızın standartlarını belirlemesine, bunları işleme koymasına ve geri dönüşlerin ne yönde olduğuna dair bilgi sahibi olmalarına yarayacaktır.

İSO 9001 Belgesi Nedir?

İSO 9001 Belgesi, kalite yönetimi sistemi olarak kısa bir tamlamanın içinde yer alsa da işlevsel olarak birçok alanda ihtiyaç duyulan bir uluslar arası standart belirleyicidir. Ekonominin, ithalat ve ihracat noktalarının hatta esnek ticari kuruluşların, rekabet ortamını geliştirecek bir yönetmeliğe sahiptir. Örneğin, bir kuruluşun kendi üretimlerinden haberdar olmaması ya da elemanlarının çalışma disiplinin içinde olmaması ürünlerin kalitesine de yansıyacaktır.

Hizmet düşecek, firma ortalama bir gelir elde edemeyecek aynı zamanda mutsuz çalışan elemanlar, kalitesiz hizmetler sağlayacaktır. İSO 9001 sayesinde firma disiplinli bir yönetime, müşteri ve personeli arasındaki arz ve taleplere dönük çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görecektir. Tüketicinin ne istediği, üreticinin neyi eksik yaptığının önemli bir noktasıdır. Bu alanda ‘’Kalite yönetim sistemleri’’ firmanın ya da kuruluşun odaklanması gereken noktaların belirlenmesini sağlayacaktır. ISO 9001 belgesinin alımı, bir danışmanlık firması tarafından kolaylaştırılabilir.

İlk adım, firmanızın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunu oluşturmaktır. Bu dokümantasyon, ISO 9001 standardının 10 maddesine göre hazırlanmalıdır. Firmanız, ISO 9001 belgesi denetiminde, 4. madde itibariyle standarttan sorumlu olacaktır.

Kapsam: Firmanız, iç ve dış hususlarını, ilgili taraflarını ve beklentilerini, kapsam ve sınırlarını ve sonra kalite yönetim sistemi ve proseslerini tanımlamalıdır.

Liderlik: Kuruluş, liderliği ve taahhüdünü tanımlamalı, Kalite politikası oluşturmalı ve ilgili taraflara duyurmalıdır.

Planlama: Firmanız, risk ve fırsatları, kalite hedeflerini/amaçlarını ve değişiklik planlamasını tanımlamalıdır.

Destek: Firmanız, kaynaklarını, ekipmanların bakım ve onarımını, altyapıyı, kalibrasyon süreçlerini, personel yeterliliklerini, eğitimlerini ve iç/dış iletişim yöntemlerini tanımlamalıdır.

Operasyon: Ürün/Hizmet sürecinin tüm süreçleri tanımlanmalı ve takip edilmelidir.

Performans Değerlendirme: Müşteri memnuniyeti, iç tetkik ve performans değerlendirme süreçleri tanımlanmalıdır.

İyileştirme

İyileştirme konusunda firmanızda uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet süreci tanımlanmış olmalıdır. ISO 9001 Kalite belgesi denetimi için bu tanımlamaları bir el kitabında, prosedürde, görev tanımında, proses kartında, iş akış şemasında tanımlayabilirsiniz. İSO 9001 Belgesi, firmalara ya da kuruluşlara şart koşulmuş veya zorunlu tutulmuş belgeler arasında yer almamaktadır.

Belgenin amacı tamamen gelişmek isteyen ve ilerleme kaydetmek isteyen kuruluşların kendi taleplerine göre prestij sahibi olmalarını sağlamaktır. Belgenin alınması kurumların ya da firmaların kendi iradeleriyle yapabilecekleri bir şartnameye tabii tutulur. İSO 9001 Belgesi Nasıl Alınır konusunda çalışmakta olan belgelendirme merkezlerine başvuru yapılarak, belgenin alınması için firmanın kalite standartları alanında ilerlemelerine dikkat edilmektedir.

 • Seminerler ve eğitimler şekilde ilerleyen bu çalışma yöntemiyle, firmanın hedefine ulaşabileceği alan ve bu alanda yapabileceği diğer çalışmalar üzerine durulmaktadır.
 • Belli denetimler yapılarak, kuruluşun İSO belgesi alabilme değerlendirmesi yapılır.
 • Denetimler, firmanın ürünlerinde ya da hizmetlerinde ilerleme, personellerin disiplin sahibi olması ve firmanın hedeflediği noktaya yaklaşma olasılığını artırmaktadır.
 • İSO belgesi alan firmalar genellikle hizmet verdikleri sektörde, ilerleme kaydetmiş, prestij sahibi olmuştur.

İSO 9001 Belgesi Kimler Alabilir? Kalite yönetimi sistemleri hakkında bilgi edinmek ve firmanızın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamak için İSO 9001 Belgesi Nasıl Alınır, bunun hakkında yeterli bilgiye sahip olmanız gerekecektir. İso 9001 belgesi, bir ekip çalışması gerektirmekte, bu ekipte firma çalışanlarından ve yönetiminden oluşmaktadır.

İSO 9001 Belgesi almanız için bir firmanızın ve çalışanlarınızın olması, firmanızın aktif bir şekilde çalışıyor olması yeterli olacaktır. Belgenin alınması konusunda uygulanan prosedürlerin yerine getirilmesi, hedeflenen kitleye ve kalite politikasına uyum sağlanması için firmanın öncelikleri, etkin bir yönetim sistemi belirlemektir. Bunun için yardımcı olan İSO 9001 danışman merkezleri, firmanızın eksiklerinin giderilmesi ve görevlerin dağılımları konusunda size yardımcı olacaktır.

Belge başvurusu için bir firmanızın, çalışanlarınızın ve aktif bir işletme politikanızın olması gerekmektedir. Böylelikle danışmanlar, firmanızda denetlemeler yapar, eksiklerin ne yönde olduğu hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar. Firmanız, müşterileriniz ve elemanlarınız arasındaki kalite geliştirme yöntemleri böylelikle kurulur ve kısa zamanda firmanız prestij kazanarak ilerleme kaydeder.

İSO 9001 Belgesi İçin Nereye Başvuru Yapılmalı?

iso-belgesi-nasil-alinir

İSO 9001 Belgesi için kurumsal ve kamu alanlarına yönelik çalışmakta olan danışmanlıklar, firmanızın kısa zamanda kalite yönetimi için fikir sahibi olmasını sağlayacaktır. 2005 yılından bu yana birçok danışmanlık merkezi olan İSO kalite standartları yönetimi belgelendirmesi alanında, başvuruyu bizimle iletişime geçerek  yapabilir, dilerseniz bizim veya farklı bir danışmanlık merkezine giderekde bilgi alabilirsiniz.

Kurum ve kuruluşların resmi evrak kayıtlarına ihtiyaç duyan danışmanlık merkezleri, kalite ve prestij alanında firmanızın ilerleme kaydedeceği yöntemlerin belirlenmesi, firmanızın analizinin yapılması ve çalışanlarınızın disipline edilmesi için sizi yönlendirecektir. İso belgelendirme için belirli danışmanlık hizmet alanlarına başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun yanında ulusal geçerlilik özelliği olan, İSO 14001 belgesi , İSO 22000 belgesi ve FSC Belgesi gibi tüm belgeler için firmamıza başvurabilirsiniz.

İSO 9001 Belgesi Nereden Alınır?

İSO 9001 Belgesi Nasıl Alınır, bilgisinden sonra genellikle karıştırılan ya da yanlış bilinen prosedür işleyişi belgeleri Key Kalite uzmanlığında danışmanlıkların vermesidir. Danışmanlık hizmeti veren firmalar, sizi sadece belgeyi alabilmeniz için belli bir kalite standarttına getirecektir.

Bunun için danışman merkezleri tarafından da zaman zaman denetim yapılır, dosyalarınız incelerin ve kısa zamanda belge alabileceğiniz bir evreye gelmeniz hedeflenir. Ancak İSO 9001 Belgesi veren belli uluslar arası kuruluşlar bulunmaktadır.

Bu kuruluşlar, firmanızın hangi noktada olduğunu anlamak ve analiz etmek için firmanızı denetler, hatalarınız varsa bu kapsamda belge almanızı uygun görmeyebilirler. Bu nedenle danışmanlık firmaları size kalite yönetimi alanında sistemli bilgilendirme yaparak, belge alabileceğiniz bir aşamaya gelmenizi sağlar.
 

2024 İSO 9001 Belgesi Fiyatı Ne Kadardır?

ISO 9001 belgesi fiyatı, belgelendirme sürecinin karmaşıklığına, şirketinizin büyüklüğüne, sektörüne ve belgelendirme yapacak kuruma bağlı olarak değişebilir. Fiyatlar genellikle 6000₺ - 10.000₺ civarlarında başlayıp daha yüksek miktarlara çıkabilir

Genel masraflar ve olası yıllık denetim durumlarına göre Türkak akreditasyonlu belgelerin fiyatıda değişebilmektedir. Bu nedenle her zaman net bir fiyat vermek yanlış olabilir. Bizlere veya İso belgesi alabileceğiniz kurumlara, alacağınız dönemler için fiyat ve evrak kayıtlarıyla ilgili gereken bilgileri sorabilirsiniz.

İSO 9001 Belgesi İçin Gereken Resmi Evraklar 

iso-9001-belgesi-gerekli-evraklar

Firmanızın ya da kurumunuzun İSO 9001 Belgesi alabilmesi için bazı resmi evraklara ihtiyacı vardır. Bu evraklar, firmanızın özel ve sektörel bilgilerini kapsadığı için danışman firmalar, sizlere özenli bir şartname vermelidir. Genel olarak ihtiyaç duyulan resmi evraklar şu şekilde sıralanmıştır.

 • Vergi Levhası
 • Oda kaydı
 • Faaliyet belgesi ya da belgeleri
 • İmza sürgüsü
 • SSK İş dökümü
 • Kapsam
 • Ticaret sicil gazetesi

Bu belgeler ve evraklar başvuru şartnamesi olarak gerekmekte, herhangi bir belgenin eksikliğinde danışmanlık hizmeti alınamamaktadır. Değişen yönergelerle birlikte belgelerin de gereklilik evreleri değişim gösterebilmektedir. Bu nedenle İso başvurusu yapmadan önce danışman firmaya gereken evraklar için başvuru yapılması önemlidir.

İSO 9001 Danışmanlık İçin İstenen Bilgiler

İSO 9001 Belgesi danışmanlık için, firmanızın standartlarının öğrenilmesi, çalışanlarınızın mesleki dağılımı ve hizmet verilen sektörle ilgili genel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda hizmet almak isteyen kurumlar ya da firmalar, işleyişin düzene oturtulması için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duymaktadır.

 • Firmanın sektörü
 • Firmanın çalışan sayısı
 • Alınacak olan belge
 • Danışmanlık ihtiyacı

Kalite standardı ve yönetimi için belge almak isteyen kurumların, çalışan sayısının kaç olduğu danışmanlık hizmeti veren firma için önemlidir. Çalışanların dağılımları, disiplin anlayışları ve sektöre katkı sağlanacak yetenekleri bu alanda iyici analiz edilir ve standartlar da buna göre belirlenir.

 

İSO Belgelendirme Kuruluşu Ve Danışmanlık Arasındaki Fark Nedir? 

İSO 9001 alanında hizmet vermekte olan sektörler, genellikle danışmanlık hizmeti vererek, firmaların alanlarında iyi bir noktaya gelmelerini sağlamaktadır. Belgelendirme sadece bir standarda ulaşıldığında alınabilmektedir. Fakat danışmanlık firmaları, sizin alanınızda daha fazla yetkiye sahip olmanızı, firmanızın büyümesini ve daha karlı işler yapmanızı sağlayacaktır.

Bunun için belgenizi almanız yeterli olmadığı gibi belge aldıktan sonra her zaman ileriye dönük bir firma olacağınız da tam anlamıyla kesin olmayacaktır. Prosedür değiştiğinde ve firmanızın eksik olduğunu düşündüğünüz alanlarda da danışmanlık hizmeti almanız gerekebilmektedir. İSO 9001 Belgesi alabilmeniz için her zaman bir danışmanlık firmasına ihtiyacınız olacak, stratejik bir şekilde firma yönetmenin işlerinizi ilerlettiğini göreceksiniz.
 

İSO 9001 Belgesinin Faydaları 

İSO 9001, dünya genelinde tanınan ve saygı gören bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Bu standardı benimseyen kuruluşlar, iş süreçlerinde önemli iyileştirmeler ve birçok farklı avantaj elde edebilirler. Bu makalede, ISO 9001 belgesinin sağladığı temel faydaları inceleyeceğiz.

Müşteri Memnuniyetinin Artırılması:ISO 9001'in belki de en önemli faydası, müşteri memnuniyetinin artırılmasıdır. Bu standard, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılmasına ve bu beklentilere uygun hizmet veya ürün sunulmasına odaklanır. Sonuç olarak, müşteri sadakati artar ve olumlu müşteri deneyimleri teşvik edilir.

Süreçlerde Verimlilik ve Etkinlik: ISO 9001, kuruluşların iş süreçlerini gözden geçirmelerini ve bu süreçleri daha verimli hale getirmelerini sağlar. Süreçlerin standartlaştırılması ve iyileştirilmesi, kaynak israfının önlenmesine ve operasyonel maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunur.

Pazar Rekabetinde Avantaj: ISO 9001 belgesine sahip olmak, bir kuruluşun pazardaki rekabet gücünü artırabilir. Bu belge, kuruluşun kaliteye verdiği önemi gösterir ve potansiyel müşteriler veya iş ortakları nezdinde güven oluşturur.

Sürekli İyileştirme Kültürü: Bu standard, sürekli iyileştirme fikrini merkeze alır. Kuruluşlar, sürekli iyileştirme kültürünü benimseyerek iş süreçlerinde ve hizmet kalitesinde sürekli olarak ilerleme kaydetme fırsatı bulurlar.

Hata Azaltma ve Kalite Artışı: ISO 9001, hataları azaltmaya ve ürün veya hizmet kalitesini artırmaya yardımcı olur. Süreçlerin standardizasyonu ve kontrolü sayesinde hatalar minimuma indirilir, bu da ürün ve hizmet kalitesinin yükselmesine yol açar.

Uluslararası Tanınırlık: ISO 9001, uluslararası tanınan bir standard olduğu için, bu belgeye sahip kuruluşlar global pazarda daha kolay tanınır ve tercih edilir. Bu, özellikle ihracat yapan şirketler için büyük bir avantaj sağlar.

İç Motivasyon ve Çalışan Memnuniyeti: Kalite yönetim sisteminin uygulanması, çalışanların iş süreçlerine daha fazla dahil olmalarını sağlar. Bu da iç motivasyonu ve çalışan memnuniyetini artırabilir.


ISO 9001 belgesi, kuruluşların kalite yönetim sistemlerini geliştirmelerine, müşteri memnuniyetini artırmalarına, iş süreçlerinde verimlilik sağlamalarına ve pazarda rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur. Bu standardı benimseyen kuruluşlar, hem iç hem de dış piyasada daha güçlü bir konuma sahip olabilirler.

İSO Danışmanlık Hizmetinde Neler Yapılır?

İso danışmanlık hizmeti kapsamında, İSO 9001 Belgesi alabilmeniz için danışman firma, kalite standartlarınızı prestijli bir noktaya taşımayı hedefleyecektir. Kalite yönetimi sistemi olarak bilinmekte olan İso, ürünlerinizin kalitesini, personelinizin çalışma disiplinini ve müşterilerinizin istediği ürün ya da hizmetlerin neler olduğu konusunda fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Bunun için işletmenizi ziyaret ederek, imalat ya da hizmet alanında analizler yapılacaktır. Belge alabilmeniz için eksiklikleriniz üzerinde durularak, hızlı bir şekilde belge alabileceğiniz bir konuma gelmeniz sağlanacaktır. Danışmanlık hizmeti sırasında üst yönetim ve personelinizin arasındaki iletişim durumları, görev dağılımı, firmanın kullandığı araç ve gereçler de kalite alanında üst noktalara taşınması için maliyet düşürücü uygulamalar yapılacaktır. Böylelikle hem karınız çoğalacak hem de maliyet alanında gereksiz harcamalardan kaçınmanız sağlanacaktır.

İSO 9001 Belgesi Süreci Nasıl İşler?

İSO 9001 Belgesi almak için başvurulan belgelendirme kuruluşundan öncelikle fiyat teklifi alınması gerekmektedir. Daha sonra kalite şirketinize başvuru talebinin geçerliliği olarak sıraya alınacaktır. Şirketinizin dokümanları incelenir, tetkiki yapılır.

Bu aşamalar geçildikten sonra önemli olan noktalardan biri denetim sürecidir. Bu aşamada firmanızın kalite standartları test edileceği için son aşamalardan biri denilebilir. Denetim süreci sona erdikten sonra, kalite standartlarına yani iso belgelendirmesine uygun görülürseniz sözleşme süreci başlayacaktır. Sözleşme sürecinden sonra uluslararası geçerlilik sağlayan belgeniz, firmanıza teslim edilecek ve iso standartları arasında firmanız da yer alabilecektir.

İSO 9001 Belgesi Kaç Günde Alınır? 

İSO 9001 Belgesi denetim ve sözleşme sürecinden geçmiş olan kuruluşlar için en fazla 20 gün içerisinde alınmaktadır. Hızlı bir süreç olan belge alma süreci, firma standartlarını gerçekleştirmiş ve belgelendirme kuruluşuna gerekli olan evrakları teslim etmişse kısa zamanda teslim edilecektir. Bu belgenin sadece çıkma sürecidir. Belgenin kalite yönetimi sistemleri alanında kullanılması için kuruluştan alınması şartı bulunmaktadır.

İSO 9001 Belgesi Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Kalite yönetimi sistemleri olarak kullanılmakta olan İSO 9001 Belgesi, her 3 yılda bir yenilenmesi gereken belgelerden biridir. Bu alanda firmanın hizmetinde yenilikler yapması ve kalite alanında 3 yılda bir yeniden denetlenmesi gerekebilmektedir. Bunun nedeni firmaların bir süre sonra çalışma alanlarında daha kötü bir noktaya gelebilmeleri ya da ilerleme kaydetmemiş olmalarıdır.

Bunun için danışmanlık firmaları, sürekli bir şekilde firmanın prestij kazanmasını sağlayacak, çalışmalarını geliştirecek ve belki dünyaya yayılacak ürünler tasarlamasına olanak tanıyabilmektedir. Belgenin bir kere alınmış olması, firmanın sürekli olarak İso standartlarına uyduğu anlamına gelmediği için 3 yılda bir bu süreç yenilecek, firmalar düzenli olarak denetime tabii tutulacaktır. Düzenli olarak iso belgesini yenilemeyen firmaların, 3 yıldan sonra belgeleri geçersiz olacağı için belge almaları şart koşulmuştur.

İSO 9001 Belgesi Yenileme Nasıl Yapılır?

İSO 9001 Belgesi yenileme ara denetimler tamamlandıktan sonra alınmaktadır. Bu ara denetiler 3 yıl boyunca İso belgesine tabii tutulmuş firmalara yapılacaktır. 3 yıl sonunda firmanız tekrar denetim yapılarak, ISO kalite standardınız test edilerek, yenilemeniz üzerine başvuru yapmanız gerekmektedir. Ara denetimleri geçtiğiniz takdirde İso belgelerini yenileyebilir, İso belgesi yenilemek için firmanın standartlarını sürekli yükseltmesi ve yenilikçi olması gerekmektedir.

İSO Danışmanlığı Kaç Yıl Alınmalıdır?

İSO 9001 Belgesi için alınması gereken danışmanlık hizmeti, firmanızı sadece belge alma evresine kadar hazırlamamaktadır. 3 yılda bir yenilenmesi gereken belgenizin geçerlilik süresi bittikten sonra tekrar danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Danışmanlık hizmetiyle tanıştıktan sonra firmanızın ne kadar ilerlediğini ve hedeflediğiniz noktaya ne kadar kısa sürede gelebileceğinizi siz de göreceksiniz.

Firmanızın genel çalışma disiplinini, ürün ve hizmet kalitesindeki artışlarınızı geliştirecek olan danışmanlık hizmetini firmanızın ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz süre içerisinde almanız yeterli olacaktır. Belli bir yıl ya da süre içerisinde almanız şart olmayan bu hizmetin, firmanızı geliştirmeye ve büyütmeye katkı sağlaması belli bir süre içerisinde gerçekleşmeye bilmektedir.

Bu nedenle firmanızın kısa zamanda istediğiniz hedefe ulaşması, uzun vadede aynı potansiyelde kalacağınız anlamına da gelmeyebilmektedir. İyi bir danışmanlık hizmetiyle sadece belge almaz aynı zamanda firmanızın istikrarlı bir şekilde ilerlemesine de yardımcı olursunuz.

İSO Belgesi Ve Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi Nedir? 

İSO Belgesi ve danışmanlık sözleşmesi genel olarak birçok firmanın ihtiyaç duyduğu belgelerden biridir. Bu sözleşmenin yapılma sebebi sürecin yasal bir noktaya taşınması, sözleşme fesihlerinde sorun yaşanmaması içindir.

Sözleşme firmanız için kötü bir amaçla kullanılmaz ya da sözleşme fesihlerinde tazminat davası gibi sonuçlar alınmaz. Genellikle iso belgesi sözleşmeleri, firmanızın unvan, vergi no ve yetkili kişisine yönelik bir prosedür evrakıdır.

Danışmanlık sözleşmeleri ise yine aynı amaçlardan kaynaklı yapılarak iSO 9001 Belgesi alım aşamasında, işbirliğinin yine yasal bir noktaya taşınması için karşılıklı yapılan sözleşmelerden biridir.  İSO Belgesi için sözleşme şartı bulunmaktadır.

İSO 9001 Belgesi Ara Denetimleri Ne Sıklıkla Yapılır?

3 yıllık sürelerde verilen İso yenileme belgeleri, ara denetimlerle belirlenebilmektedir. Bunun için belgelendirme kuruluşu, yılda bir firmanın kalite standartlarını tetkik edecek, üç yıl sonucunda da belgenin yenilenmesine uygun olunup olunmadığı belirlenecektir. Ara denetimlerin sıklığı yılda ikiden bire düşürülerek, belli dönemlere firmanın düzenli olarak takip edilmesine yaramaktadır. Bu işlemler sırasında belge yenilmeyecek, 3 yıl sonra belgenin yenilenmesi için 3 ara denetimden geçmiş olmanız gerekecektir.

Yıllık Ara Denetimler Ücretli Midir?

Danışman firmalarla, belgelendirme kuruluşları birbirine bağlı kurumlar değildir. Belgelendirme kurumları genellikle firmanın belgeye uygun olup olmadığını ölçmektedir. Bu kuruluşlar düzenli denetimler için firmalardan yıllık denetim ücreti almaktadır. Yıllık ara denetimlerin ücretleri ‘’İSO 9001 Belgesi ara ödemesi’’ olarak prosedüre işlemektedir.

Firma ödemeleri düzenli olarak ödemelidir. Fakat ödeme yapılmadığı takdirde sadece işlem duracak, devlet üzerinden yasal bir süreç başlamasına gerek duyulmayacaktır. Yıllık denetimleri İSO 9001 işlemleri için firmaların dikkate alması son derece süreç için önemli olmaktadır. Bu nedenle, danışman firmaların yönlendirmelerine ve yıllık olarak kalite yönetim sistemleri üzerinden çalışmalarını devam ettirmeleri gerekmektedir.

ISO 9001 Belgesi Başvurusu Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İSO Belgesi almak isteyen firmaların dikkat etmesi gereken önemli noktalardan biri belgelendirme kuruluşunun fiyatlandırmaları olmalıdır. Bunun için firmayla birebir görüşülerek, hangi alanlarda ne kadar ücrete tabii tutulacağınızı iyi öğrenmeniz gerekmektedir.

İSO 9001 Belgesi almak için sistemli ve yönetmelikten haberdar olan firmalardan destek almanız çok daha iyi olacaktır. Tecrübeli, işinin ehli ve kurumsal bir firma seçmeniz, şirketinizin daha denetimli ve yönetim açısından iyi sonuçlanabilecek yönetmeliklerin uygulanmasında faydalı olacaktır. Hem firmanızın hem de firma çalışanlarınızın destek alabileceği bir kurum seçmeniz, fiyatlara dikkat etmeniz İSO belgelendirme alanında dikkat etmeniz gereken noktalardan biri olabilmektedir.

İSO 9001 Belgesinin Uluslararası Geçerliliği Var mı? 

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan İSO prosedürü, markaların ve firmaların belli bir standart üzerinden çalışmasını sağlayacak nitelikler sahiptir. Bu çalışma disiplini, dünyanın birçok ülkesinde firmaların daha kaliteli bir iş yapmasını ve ortak bir ülke ekonomisi gelişimi göstermesini hedeflemiştir. Bu nedenle ülkemizde de İSO 9001 Belgesi uluslar arası bir standart üzerine uygulanmaktadır.

Bu uygulamalar, dünyanın çoğu yerinde nasıl işleniyorsa, danışmanlık firmaları ve belgelendirme kuruluşları tarafından aynı standartlara sahiptir. Özellik olarak dünya standartlarına uyum sağlamak ve firmanızın kalitesinin belgelendirilmesi için önemli bir yere sahiptir. Dünyanın hemen hemen her yerinde İSO 9001 standartları geçerlidir.

İSO 9001 Belgesi Alabilmek İçin Çalışan Sayısı Ne Kadar Olmalıdır?

ofis-calisanlari İSO 9001 Belgesi almak içi firmaların aktif olarak çalışır durumda olmaları önemlidir. Kalite yönetimi sistemleri için firmanın belli bir çalışana ve bu çalışanların görevlendirildiği alanlara yönelik bilgilere sahip olunması gerekmektedir. İso belgesi ve yönetmeliği firma, çalışan ve müşteri arasındaki ağ oluşumu için önemli bir noktadır. Bunun için firmanın çalışan sayısı hem danışman firmalar için hem de belgelendirme kuruluşları için önemli bir yer tutmaktadır. İSO Belgesi edinebilmeniz için en az 1 çalışanınız olması gerekmektedir. Çalışan sayısının artırılması ve ya da azaltılması yoluna danışman firmayla birlikte, şirketinizin daha da gelişmesi için gidilebilmektedir.

İSO 9001 Danışmanlık Eğitimleri Nasıl İşler?

Firmanızın iSO 9001 Belgesi alabilmesi için işbirliği yapacağınız danışman firma, şirketinizin personeli ve yönetimi arasındaki gidişatı kontrol edere, disiplinli bir şekilde çalışmanızı sağlayacaktır. Bunun için şirketinizde belirli günlerde seminerler düzenleyip, firmanızın iyileştirme yoluna gidebileceği alanlarla ilgili fikir alış verişi yapmanızı sağlayacaktır.

Firmanızda çalışan personellerin verimliliğini artırmak, müşteri memnuniyet seviyesini artırmak ve rekabet avantajlarınızı sağlayacak noktaları belirlemek için bu eğitimler düzenli bir şekilde verilecektir. Firmanızın eksikliklerinin analiz edilmesi, faaliyet alanınızdaki gelişmelerden haberdar olmanızın sağlanması, imaj ve prestij sahibi olabileceğiniz firma özelliklerinizin ön plana çıkartılması için geniş ve kapsamlı bir çalışma yapılacaktır.

İSO Eğitimlerinde İndirim Yapılır Mı?

İSO 9001 Belgesi uluslar arası geçerli bir kalite standardı yönetmeliğidir. Danışman firmaların verdiği eğitimlerden yararlanmak için firmanızın başvurusunun ardından planlamalar yapılır. Eğitim veren firmaların bazı indirim imkanları tanıyabilecekleri alanlar da bu işlemlerle gerçekleşebilmektedir. İso eğitim indirimlerinden yararlanabilmeniz için çoğu zaman başka bir firmanın danışman firmadan eğitim almasını sağlayabilir ve siz de indirimli eğitimlerden yararlanabilirsiniz. Bu indirimleri sağlayan danışman firmayla uzun süreli çalışmanız da indirimden yararlanmanıza yardımcı olabilecektir. Bunun dışında kampanyalı indirimler uygulanmayacak, iso belgelendirme indirimleri için firmanın bu alandaki çalışmalarını takip etmeniz gerekebilmektedir.

İSO Eğitimleri Ücretsiz Nereden Alınır?

Türkiye İSO belgelendirme kuruluşları ya da İSO eğitimleri kapsamında ücretsiz bir eğitim programı henüz başlamamıştır. Ancak birkaç firmayla birlikte eğitim veren danışman firmayla anlaşma yapabilirseniz bu alandan ücretsiz yararlanma hakkınızda olabilmektedir. Ekstra indirimler ve ücretsiz eğitimler için firmalar arası referans sağlamanız bu alanda büyük bir avantaj sağlayabilecektir.

Firmanızın gidişatından memnun olmanız ve diğer firmaların da bu fırsatlardan yararlanmasını sağlamanızla ücretsiz eğitimlerimizden yararlanarak, firmanızın kalite standartlarına uygun bir noktaya gelmesini sağlayabilirsiniz.

Ürün Ya Da Hizmet Kalitesi İSO 9001 Almanız İçin Yeterli Mi?

İSO 9001 Belgesi firmanın ürün ya da hizmet standartlarından çok yönetim şekline göre verilmektedir. Ancak her firmanın yönetimi, personel düzeni ve kullandığı uygulamalarla ürünleri ya da hizmetleri kalite standartına yükselebilmektedir. Bu nedenle yönetim odaklı bir çalışma sağlanarak, üreticinin ya da hizmet sahibinin firmasında yaptığı işlemlere göre belgelendirme yapılmaktadır.

Ürünlerin kaliteli olması, müşterilerinizin hizmetlerinizi çok beğenmesi İso belgesi için yeterli sonuçlar olarak görülmeyecektir. Firmanızın yönetimi, kurumunuzun standartları, personel ve yönetim arasındaki iletişimler, ürünlerinizin ve hizmetinizin sürekliliği bu noktada değer kazarak firmanızın gelişmesini sağlayacaktır.

İSO Belgesi Yasal Olarak Zorunlu Mudur?

İSO Belgesi Türkiye standartlarında yasal olarak zorunlu olmayan belgeler arasında yer alır. Devlet hiçbir şekilde bu belgenin sizde olup olmamasıyla ilgilenmemektedir. Firmanızın bu belgeyi alması sadece kalite ve hizmet alanında üretkenliğiniz için faydalı olacaktır. Bunun dışında firmanızın gelişmesine, büyümesine ve kar etmesine yardımı olacak uygulamalar yapılmaktadır.

Sahte İSO 9001 Belgesi Nasıl Anlaşılır?

İSO 9001 Belgesi 2005 yılından bu yana sahtesi olabilen ya da böyle bir durumla karşılaşılmış bir durum değildir. Sahte İSO Belgesi olması olasılığı çok düşüktür. Ancak her ihtimale karşı, kurumsal bir şirket olduğuna inanmadığınız yerlerden İSO Belgesi talebinde bulunmamanız gerekmektedir. İSO Belgesi almak için firmanızın olduğu şehirdeki en iyi ve kurumsal yerlere başvuru yapmaya özen gösterin.

Aynı zamanda sözleşme gerekliliklerini, belge için gerekli evrak kayıtlarını da dikkatli bir şekilde alınız. Firmanızın geleceği için önemli bir yere sahip olan iso belgeleri, zamanla firmanızın prestijini artırmanız için önemli bir yere sahiptir.

İSO 9001 Sosyal Sorumluluğun Önemi

Firmanızın prestij sahibi olması ve ilerleme kaydetmesi için sadece şirketinizin üretim konusundaki titizliği yetmeyebilmektedir. Özellikle firmaların çalışma potansiyelleri, elemanlarının ve yönetimin eğitime tabii tutulması çoğu zaman yeterli olacağı düşünülen bir durumdur. Ancak İSO 9001 Belgesi kapsamında önemli olan bir diğer kalite standarttı sosyal sorumluluk projelerinde yer almanız olacaktır.

Firmanızın bilinçli bir düzeye gelmesi, sosyal sorumluluk alanında aktif olması hem çevrenin korunması açısından hem de uluslar arası prosedür açısından önemli bir yere sahiptir. Bugün dünyanın en iyi firmaları, hayvan haklarından, çevrecilik projelerine kadar birçok alanda etkili işler yapmaya aday olmuş, bu alanda sorumluluklarını yerine getirmiştir.

Şirketinizin gönüllü olarak projelerde yer alması hem firmanızın isminin tanıtılması için, hem de çevre yardımlaşma kuruluşları için değerli bir alandır. Aynı zamanda personelinizin birbiriyle olan iletişimi güçlendirir, firmanızın yardımlaşma ve sorumluluk alanındaki icraatlarıyla tanınması sağlanır. Bugün dünyanın her yerinde oluşacak kötü bir durum için her zaman mücadeleye gönüllü olarak katılacak firmaların olması beklenmektedir. Bu alanda hizmet vermek, sorumlulukların yerine getirilmesi ve firmanızın aktif bir şekilde bu alanda icraat göstermesi uluslar arası iso yönetmeliği için son derece değerli olacaktır.

İSO 9001 Belgesi Çalışanların Verimliliğini Artırır Mı?

Kalite yönetimi sistemleri olarak dünyada da kullanılan İSO 9001 Belgesi, firmanızın etkili bir şekilde çalışabilme potansiyeline sahip olmasını hedeflemektedir. Bugün dünyanın her yerinde çalışanların mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışmaları, verimliliğin artığını gösteren etkilerden biri olmuştur. İş yerinde huzurlu, düzenli ve disiplinli olan personellerin, işleri çabuk biter ve huzurlu bir şekilde işten ayrılır. Fakat karışıklık olan bir alanda personelinizin üzerindeki sorumluluk eşit olmayan bir şekilde artar, bir personeliniz çok çalışırken diğer personeliniz az çalışacaktır.

Bu da iş yerinde eşitliksiz, sorumsuz ve faydasız bir çalışma oluşmasına neden olur. Bir personeliniz çok yorulurken, diğeri az yorulur. Bu iki personelden biri çalışmadığı için diğeri ise çok çalıştığı için firmanızın verimi azalacaktır. Kalite yönetimi sistemleri danışmanları, bu durumun bu şekilde ilerlememesi için eşit bir şekilde personelin görevlendirilmesini, yönetimin kriterlerinin netleşmesini sağlar. Düzen, disiplin ve yenilikçi bir bakış açısıyla firma çalışanlarınızın verimli olmasına nede olunur.

İSO 9001 Belgesi Firmanın Karını Artırır Mı?

İSO 9001 Belgesi tek başına firmanızın karını artıracak bir sertifika değildir. Belgeyi almadan önce alacağınız danışmanlık hizmeti, yönetim sistemleri hakkındaki eğitimler firmanızın ürünler ve hizmetler alanında doğru bir şekilde hareket etmenize yardımcı olacaktır. Firmanızın ekstra masraflardan ya da gereksiz masraflardan kurtulması, aynı zamanda fazla personelinizin olmasından kaynaklı karışıklığın düzeltilmesi ile düzenli bir şekilde şirketin gelirlerinin kontrol edilmesi sağlanacaktır.

Şirkette personel azaltılarak, gereksiz masraflardan arındırılarak firmanızın daha fazla kar edebileceği noktalara yönelmeniz sağlanacaktır. Aynı zamanda sektörünüzü güncel yeniliklerinden, kalitenizin artıkça müşterilerinizin sizi talep etmesinden yana karınızın artma olasılığı olacaktır.

ISO Kısaltmasının Açılımı Nedir?

ISO kısaltması International Organization For Standartization cümlesinin kısaltması olan IS, uluslar arası organizasyon standartları anlamına gelmektedir. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi firmanızın organize olması ve belli bir kalite standardına erişmesi için iSO Belgesi, önemli bir yere sahiptir.

Firmanızın kalitesini artıracak, düzenli bir çalışma sahası elde etmenizi sağlayacak olan İso standartları için danışman firmalarla görüşerek, şirketinizin hem ulusal alanda hem de uluslar arası alanda kaliteli işler yapmasını sağlayabilirsiniz. İso belgesi sayesinde, firmanız ve çalışanlarınızla birlikte performansınızın gelişmesine olanak tanıyabilirsiniz.

İSO 9001 Sertifikası Alma Süreci: Adım Adım Rehber ve 2024 Güncellemeleri

İSO 9001 belgesi nasıl alınır sorusu, günümüzde kalite yönetim sistemlerine önem veren ve iş süreçlerini iyileştirmek isteyen işletmelerin akıllarında yer alan önemli bir sorudur. Bu makalede, İSO 9001 belgesi nasıl alınır, ISO belgesi nasıl alınır ve İSO 9001 sertifikası nasıl alınır gibi sorulara yanıt vereceğiz. Ayrıca, 2024 yılında ISO 9001 sertifikasyon sürecinde dikkate almanız gereken güncellemelere de değineceğiz.

İSO 9001, dünya çapında kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi (KYS) standardıdır. İSO 9001 belgesi almak, işletmelerin süreçlerini sürekli olarak iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanan bir KYS'ye sahip olduklarını gösterir. İşte İSO 9001 belgesi almak için izlemeniz gereken adımlar:

 1. İSO 9001 Standartlarını İnceleyin: İlk olarak, ISO 9001 standardının temel prensiplerini ve gerekliliklerini öğrenin. Bu, işletmenizin KYS'sini oluştururken ve geliştirirken rehberlik edecektir.
 2. Kalite Yönetim Sistemi Oluşturun: İSO 9001 belgesi almak için, işletmenizin standartlara uygun bir KYS oluşturması gerekmektedir. Bu, politikalar, prosedürler ve süreçler oluşturarak başlar ve sürekli iyileştirme sağlayacak bir yapı kurmayı hedefler.
 3. İç Denetimler Gerçekleştirin: KYS'nizin ISO 9001 gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirmek için iç denetimler düzenleyin. Bu denetimler, eksiklikleri belirlemeye ve gerekli iyileştirmeleri yapmaya yardımcı olacaktır.
 4. Sertifikasyon Kuruluşu Seçin ve Başvuru Yapın: İSO 9001 belgesi almak için, akredite bir sertifikasyon kuruluşuyla anlaşın ve başvuru sürecini başlatın.
 5. Dış Denetim ve Sertifikasyon: Sertifikasyon kuruluşu, işletmenizin KYS'sini denetleyecek ve uygunluğunu değerlendirecektir. Başarılı bir denetim sürecinin ardından, İSO 9001 belgesi alabileceksiniz.

2024 yılında İSO 9001 sertifikasyon sürecinde dikkate almanız gereken bazı güncellemeler ve eğilimler şunlardır:

Dijitalleşme ve İnovasyon: İSO 9001 sertifikasyon sürecinde, işletmelerin süreçlerini ve KYS'lerini dijitalleştirmeye daha fazla önem vermesi beklenmektedir. Bu, verimlilik artışları ve daha etkili süreç yönetimi sağlayacaktır.
 • Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci: İşletmelerin, KYS'lerini geliştirirken çevreye ve sürdürülebilirliğe daha fazla önem vermesi gerekmektedir. Bu, enerji ve kaynak kullanımını azaltmaya ve işletmenizin çevresel etkisini sınırlamaya yönelik önlemleri içerebilir.
 • Uzaktan Denetimler: Pandemi nedeniyle, İSO 9001 sertifikasyon sürecinde uzaktan denetimler daha yaygın hale gelmiştir. İşletmeler, uzaktan denetimler için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamalı ve KYS'lerini bu tür denetimlere uygun hale getirmelidir.
 • Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği: İşletmelerin, KYS'lerinde risk yönetimi ve iş sürekliliği planlamasına daha fazla önem vermesi beklenmektedir. Bu, olası krizlere ve belirsizliklere karşı daha dayanıklı hale gelmeye yardımcı olacaktır.
İSO 9001 belgesi almak, işletmenizin kalite yönetimi ve sürekli iyileştirme açısından güçlü bir temele sahip olduğunu gösterir. Bu süreç, işletmenizin daha verimli ve müşteri odaklı hale gelmesine yardımcı olacak ve sektördeki saygınlığınızı artıracaktır. İSO 9001 belgesi nasıl alınır, ISO belgesi nasıl alınır ve ISO 9001 sertifikası nasıl alınır gibi sorulara yanıt veren bu makale, sizin için başarılı bir sertifikasyon sürecine giden yolu açmanızda önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

İSO 9001 Belgesi Müşteri Memnuniyeti 

Firmanızın gelişimi ve ilerleyişi sadece belgenizin olmasıyla yeterli olmayacaktır. Bu istikrarın sürdürülmesi ve müşterilerinizin ne istediğini bilmeniz açısından da faydalı olacak iso faaliyetleri, firmanızın büyümeye gitmesi açısından da son derece önemli bir yere sahiptir. İSO 9001 Belgesi alırken, alacağınız danışmanlık hizmeti, eğitimler ve yıllık ara denetimler müşterilerinizle olan bağlantınızın da hangi noktada olduğunu görmenize yardımcı olacaktır. Firmanızın alıcılarının ne istediği, sizin hangi noktalarda eksik olduğunuz, müşterilerinizin hizmetlerinizden memnun kalıp kalmadığı üzerine çalışmalar yapmanız sağlanacak, kalite yönetimi sistemleri açısından bu alanda faydalanmanıza yardımcı olunacaktır.

Şirketlerin bugün en önem verdiği noktalardan biri doğal olarak müşteri memnuniyetidir. Bu alanda personelinizin bilinçlenmesi, firmanızın kalite açısından müşteri odaklı yaklaşması hem ulusal alanda hem de uluslar arası alanda firmanızın önemli bir yerde olmasına faydalı olabilecektir.

İSO 9001 Belgesi Almanın Avantajları 

Bugün dünyanın ve Türkiye’nin birçok alanında gelişim gösteren firmalar, İso 9001 belgesine sahiptir. Bu belge sayesinde kalite yönetimi sistemleri üzerine şirketlerin yönetim kurullarından, personellerine kadar birçok kişi eğitim alarak işlerini daha kaliteli yapmaya özen göstermiştir. Bu çalışma disiplinin, bilinçli ve stratejik şirket yönetiminin avantajları, firmanın büyümesine, üretimde daha etkili olmasına olanak tanımıştır. Danışman firmalar sayesinde şirket yönetimi, personel görevlendirme, masrafların kontrol edilmesi ve müşteri odaklı yaklaşmak gibi önemli çalışmalar gerçekleştiren firmalar, kısa zamanda hedefledikleri kazanç, üretim ve kalite standardına ulaşmayı başarmıştır.

Firmanızın sadece çalışma alanındaki etkisi değil, sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarının da dikkat çekici bir noktaya taşınması, ürünlerin tanıtımı, hizmetinizin müşteri odaklı yaklaşımı da şirketinizin büyümesinin parçalarından biri olacaktır. Firmanız için avantajlı bir çalışma imkanı sunacak olan İso danışmanlığı ve iso belgelendirme prosedürü uluslar arası alanda da çalışmalarınız dikkat çekici bir boyuta taşınmasına olanak tanır, şirketinizin büyümeye giden yolculuğunda her zaman bilinçli hareket etmenizi sağlar.

İSO 9001 Vergi Levhası Prosedürü Nedir? 

İSO 9001 Belgesi alabilmeniz için firmanızın kesinlikle vergi levhasının bulunması şartı vardır. Firmanızın vergi ödemesi, unvan sahibi olması ve sigortalı çalışanlarının bulunması iso 9001 için önemli ve gerekli bulunmaktadır. Yasal bir açıdan yapılmakta olan belgelendirme, işbirliği içerisine girdiğiniz danışman firmanın ve belgelendirme kuruluşunun zor durumda kalmayacağı bir şekilde ilerlemesi gereken önemli evrakları bulundurmaktadır. İso belgesi almadan önce yapılan sözleşmelerde dahil olmak üzere firmanızın vergi numarası, vergi levhası ve belirli bir unvanı bulunması iso yönetmeliklerinde kesinlikle şart koşulmuştur. Evraklarınız eksik olmadığı müddetçe iso belgesi alma işlemlerinde, danışmanlık hizmetlerinden istediğiniz zaman diliminde yararlanma hakkınız bulunmaktadır.

İSO 9001 Belgesi Almak İçin Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Pazarlama, üretim ve hizmet alanlarında çalışmakta olan firmaların iSO 9001 Belgesi alabilmesi için öncelikle firmalarının kalite yönetimi sistemleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bunun için çalışmakta ve hizmet vermekte olan iso danışman firmalarıyla işbirliği yapmaları her zaman bu alanda bir adım önde olmalarını sağlayacaktır. Ürünlerinin denetlenmesi, firmanın yönlendirilmesi ve aynı zamanda bu alanda bilgi sahibi biri tarafından yapılma