ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri Nelerdir?

 • Anasayfa
 • Blog
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri Nelerdir?
image

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Prensipleri Nelerdir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartların korunmasından sorumlu olan çeşitli ilkelere sahiptir. Bu temel prensipler ISO 9001 belgesinin temel aldığı ilkelerdir. Performanslarını geliştirmek isteyen kuruluşlar için bu prensipler kalite yönetimi programına doğru şekilde rehberlik etmektedirler.

Prensip 1: Müşteri Odaklılık

Beklenildiği gibi müşteri odaklılık ilk sırada yer almaktadır. Bu prensip hem müşteri ihtiyaçlarını hem de müşteri hizmetlerini kapsalar. Bu prensip bir işletmenin müşterilerini ne zaman nelere ihtiyaç duyduklarını anlamalarını sağlar. Bu prensibin gerekliliklerini karşılamaya çalışırken müşteri beklentilerinin ötesine geçmek gereklidir.

İşletmenin yeni müşteri fırsatlarını tespit etme ve onları tahmin etme becerisi artış gösterdikçe müşteri sadakati artış gösterir. Müşteri sadakatinin artış göstermesi gelirin artmasını ve israfın azalmasını sağlar. Daha etkili süreçler genel olarak müşteri memnuniyetinin artmasına neden olur.

 • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlama
 • Faaliyet odaklı hedefleri müşteri ihtiyaçları ve beklentileri ile uyumlu hale getirme
 • Müşteri gereksinimlerini karşılama
 • Müşteri memnuniyetini ölçme
 • Müşteri ilişkilerini yönetme
 • Müşteri beklentilerini aşmayı hedefleme

Prensip 2: Liderlik

Net ve güçlü bir liderlik olmadan bir işletmenin ayakta durması mümkün değildir. Bu ikinci prensip kuruluşun yönü ile ilgilidir. İşletmenin açık hedefleri ve amaçları olmalıdır. Şirket çalışanlarının bu hedeflere ulaşmada aktif olarak yer alması sağlanmalıdır.

Çalışanların katılımının daha yüksek olması ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için artan motivasyon avantajdır. Araştırmalar, çalışanların döngüde tutulması ve işletme vizyonunu anlamaları halinde daha üretken olmaları anlamına gelir. Bu prensip, çalışanların iletişim eksikliği hakkındaki şikayetlerini gidermeyi amaçlamaktadır.

 • Kuruluş için bir vizyon ve yön oluşturma
 • Zorlu hedefleri belirleme
 • Faaliyet odaklı değerleri modelleme
 • Güven oluşturma
 • Çalışanları donatma ve güçlendirme
 • Çalışan katkılarını tanıma

Prensip 3: İnsanların Katılımı

Bu yaklaşım tamamen verimlilik ve etkinlik ile ilgilidir. İyi yönetilen süreçler maliyetleri düşürür, tutarlılığı artırır, israfı ortadan kaldırır ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

Daha verimli bir organizasyon olarak performansı optimize ederek paydaşlara güven ortamı sunmak mümkün hale gelmektedir. Sorumlulukları netleştirip kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarak süreçleri en iyi şekilde yönetebilmek önemli bir avantajdır.

 • İnsanların yeteneklerinin kullanıldığından ve değerlendirildiğinden emin olma
 • İnsanları hesap verebilir kılma
 • Sürekli iyileştirmeye katılım sağlama
 • Bireysel performansı değerlendirme
 • Öğrenme ve bilgi paylaşımını aktif olarak kullanma

Prensip 4: Süreç Yaklaşımı

Süreç yaklaşımı tamamen verimlilik ve etkinlik ile ilgilidir. Süreç yaklaşımı aynı zamanda sürekliliği kapsar ve faaliyetlerin daha hızlı bir biçimde uygulanmasını sağlar. İyi oluşturulmuş süreçler maliyetleri düşürür, tutarlılığı arttırır, israfı ortadan kaldırır ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

 • Faaliyetleri süreç olarak yönetme imkanı
 • Faaliyetlerin gücünü ölçme
 • Etkinlikler arasındaki bağlantıları tanımlama
 • İyileştirme fırsatlarına öncelik verme
 • Kaynakları etkin bir şekilde dağıtma

Prensip 5: Yönetime Sistematik Yaklaşım

Sistem olarak organizasyonun amaçlarındaki etkisi ve verimliliğine katkısız olan işlemlerin tanımlanması ve yönetilmesi bu yaklaşımın bir parçasıdır.

Bir işletme çabalarını daha iyi verimlilik elde etmek için tamamlayıcı süreçlerle uyumlu hale getirmek gerekir. Bu, çoklu işlemlerin daha fazla verimlilik sağlayacak bir sistemsel yaklaşım olarak bir arada yönetilmesi anlamına gelir.

Prensip 6: Sürekli Gelişim

Bu prensip oldukça basittir. Sürekli iyileştirme aktif bir iş hedefi olmalıdır. Bunun faydaları ise oldukça açıktır. Yeni fırsatları benimseme yeteneği, kurumsal esneklik ve geliştirilmiş performans sunar. Özellikle zorlu ekonomik zamanlarda gelişen işletmeler yeni pazar koşullarına en iyi şekilde uyum sağlayabilen işletmelerdir.

 • Kurumsal performansın ve yeteneklerin geliştirilmesi
 • İyileştirme faaliyetlerinin sıralanması
 • İnsanları iyileştirmeler yapma konusunda yetkilendirme
 • Sürekli iyileştirme ölçümü
 • İyileştirmeleri kutlama

Prensip 7: Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Verilere ve analizlere dayanan mantıklı yaklaşım her zaman iyi bir iş anlayışıdır. Hızlı ve tempolu bir işletmede doğru düşünce olmadan alınan kararlar çoğu zaman rahatlıkla uygulanabilir. ISO 9001 kalite yönetim sistemikararların net bir şekilde alınmasını sağlar.

 • Doğru ve güvenilir verinin erişilebilirliğini sağlama
 • Verileri analiz etmek için uygun yöntemleri kullanma
 • Analize dayalı kararlar alma
 • Pratik deneyimle veri analizi dengeleme

Prensip 8: Karşılıklı Fayda Sağlayan Tedarikçi İlişkileri

Bu prensip tedarik zincirleriyle ilgilidir. Şirket ile tedarikçileri arasındaki ilişkiyi teşvik eder. Güçlü bir ilişki verimliliği artırır ve kesintisiz çalışma uygulamalarını teşvik eder. Sonuç olarak, maliyetleri ve kaynakları optimize etmek uzun vadeli ilişkileri geliştirmek mümkün hale gelir.

 • Maliyetleri yönetmek, kaynakları optimize etmek ve değer yaratmak için tedarikçileri tanımlama ve seçme
 • Hem kısa hem de uzun vadeli ilişkiler kurma
 • Uzmanlığı, kaynakları, bilgileri ve planları ortaklarla paylaşma
 • İyileştirme ve geliştirme faaliyetleri konusunda işbirliği yapma
 • Tedarikçi başarılarını tanımlama