ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

image

ISO 22000 belgesi, gıda güvenliği yönetim sistemleri için gereksinimleri belirleyen, global olarak kabul edilmiş bir uluslararası standarttır. 2005 yılında kurulan 22000 standardının asıl amacı gıda güvenliği sağlamak olan gıda zincirinde yer alan tüm kuruluşlar için geçerlidir. Standart ana hatları doğrultusunda üreticiden tüketiciye gıda tedarik zincirinin tüm aşamalarını ve parçalarını uyumlu hale getirme, gıda tehlikelerini azaltma, riskleri kontrol etme ve kirlenmeyi önleme konusunda yardımcı olan bir çalışma yapısını belirtmektedir.

ISO 22000 Standardının Önemi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dünya çapında pek çok bilimsel çalışmanın konusu olmuştur. İşletmelerin bu standardı görmezden gelme yoluna giderse bunların çeşitli sonuçları olacaktır. Bir ISO 22000 sertifikası alarak, gıda güvenliği konusundaki taahhütlerinizi ve ilgili gıda güvenliği düzenlemelerine bağlılığınızı kanıtlamış olursunuz.

ISO 22000 belgesi alarak, müşterilerinize ve paydaşlarınıza gıda güvenliğine karşı bağlılığınızı kanıtlamış olursunuz. Buna ek olarak, riskleri azaltmak, hesap verilebilir olmak ve şeffaflığı artırmak için gereken tüm süreçleri ve politikaları öğrenme fırsatı elde edersiniz. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasının dünya çapında tanınan bir sertifika olduğunu unutmamalısınız. Bu belgelendirme sayesinde marka itibarınızı artırabilir ve iş hacminde potansiyel artışlara yol açarak rekabette avantaj elde edebilirsiniz.

 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kuruluşunuz Açısından Faydaları

 

 • Yönetim taahhüdü, tedarikçiler ve müşterilerle iletişim için bir çalışma yapısı sağlar

 • Gıda güvenliğini sağlayan önleyici planların devreye alınmasını sağlar

 • Müşteri memnuniyetine bağlılık sunar

 • Şirketin itibarını yükseltir

 • Uluslararası kabul görmüş diğer standartlara uyum imkanı tanır

 • Gıda güvenliği risklerini en aza indirmeye yardımcı olur

 • Gıda güvenliği sorumluluğunda şeffaflığı arttırır

ISO 22000 Müşterileriniz Açısından Faydaları

 • Güvenli gıda sigortası

 • Gıda endüstrisinde daha iyi kalite

 • Ürün ve hizmetlerin uygunluğu

 • Kalite, güvenlik ve güvenilirlik sağlar

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

ISO 22000 sertifikası (belgelendirme olarak da bilinir), bir kuruluşun ISO 22000’in gereklerine uygun olup olmadığı Key Kalite gibi üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir denetimle belirlendikten sonra elde edilir. Bu sertifika, üç yılda bir yenilenir ve sertifikanın denetimi yıllık olarak gerçekleştirilir.

 • Belgelendirme Kararı

 • Proje Yönetiminin Uygulanması

 • Kapsamı Tanımlama

 • Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi

 • Dokümantasyon/Belgeleme

 • Dahili ISO 22000 Denetimi

 • ISO 22000 Belgelendirmesi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almak istiyorsanız veya bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa iletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


 

ISO 22000 Avantajları Nedir?

 

Gıda zincirindeki her bir halkanın bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için standart bir sisteme sahip olmak, tüketicinin korunmasını sağlamak için kritik hale geldi. Dünya genelinde üreticiler ve tüketiciler için kafa karışıklığına neden olan birçok farklı standart bulunmaktadır. Dünya çapında iki kuruluş, sistemleri standartlaştırmak ve standartlaştırılmış sistemlerin küresel olarak tanınmasını sağlamak için yola çıktı. Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini, ISO 22000 geliştirmiştir. Bu standart, çiftçiler, üreticiler ve nakliyecilerden ambalajcılara ve perakendecilere kadar gıda endüstrisindeki herhangi bir şirket için geçerlidir. ISO 22000 belgesi dünya çapında tanınmaktadır ve popülaritesi giderek artmaktadır. Belge sayısı geçen yıl ikiye katlandı.

ISO 22000 belgesi, Tüketici Ürünleri Forumu'nun bir bölümü ve gıda güvenliği standartlarının uyumlaştırılması üzerinde çalışan perakendeciler, üreticiler ve gıda hizmeti şirketlerinin işbirliğidir. Çeşitli gıda güvenliği standartlarını bir dizi temel kriterle karşılaştırır. Kriterleri karşılayan standartlar tanınır. Birçok büyük perakendeci ve üretici, tedarikçiler tarafından tanınan bir programa üye olmasını talep etmektedir. Makalemizde ISO 22000 avantajları nedir? Konusunu ele aldık.

Gıda Güvenliği Yönetiminin başlıca avantajları şunlardır:

a) Gıda Güvenliği Yönetim Hizmetleri kapsamındaki Belgeler, müşterilerin gıda süreçlerini analiz etmek, olası tehlikeleri belirlemek ve kritik kontrol noktalarını saptamak için sistematik bir yöntem oluşturulmasını sağlar.

b) Gıda ürünlerinin güvenliğini arttırır.

c) Ürünler tüm dünyada kabul edilmektedir.


 

ISO 22000 Belgesi Nedir?

 

ISO 22000:2005 belgesi yılında yayınlanan belge, gıda tedarik zincirinin tüm bölümlerinde güvenlik yönetimi ve riskleri kontrol etme gerekliliklerini birleştirir ve dünya çapında ortak en iyi uygulamaları sağlar.

Büyüklüğü ne olursa olsun tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin tüm bölümleriyle ilgilidir ve gıda dışı ürün ve hizmet tedarikçilerini ele almaktadır. Zincirdeki tüm paydaşlar için uygunluğu, aynı zamanda gıda tedarik zinciri boyunca HACCP'yi uygulamak için ideal bir araç haline getirir.

Standardın üç bölümü vardır:

 • İyi üretim uygulamalarına ve mevcut uygulamalara referanslar sağlar

 • HACCP ilkelerine göre HACCP gereksinimleri

 • Yönetim sistemi gereksinimleri

ISO 22000:2005 belgesi, kuruluşların sürekli olarak tüketim için güvenli ürünler sağlayan bir gıda güvenliği yönetim sistemi planlamasını, uygulamasını, işletmesini ve sürdürmesini gerektirir.


 

Gıda Güvenliği Yönetiminin İhtiyaçları

Gıda Güvenliği yönetimi evrensel bir gereksinimdir. Hijyen ve gıda güvenliği, gıda endüstrisinde yükselen bir talep haline geldi. Bu nedenle, gıda güvenliği ve hijyenini sağlamak, girişimciler için günümüzün rekabetçi pazarında ayakta kalabilmeleri için zorlayıcı bir süreçtir.


 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine Nasıl Yardımcı Olur?

 

Etkili gıda güvenliği yönetim sistemi, HACCP'nin yedi ilkesine dayanmaktadır, işletmelerin tehlikeleri gıdalarınızın ve müşterilerinizin güvenliğini tehdit etmeden önce belirlemelerine ve kontrol etmelerine yardımcı olur.

HACCP'nin yedi ilkesi şunlardır:

1.Tehlike Analizi

Tehlike Analizi, üretim sürecinde biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeleri tanımlayan gıda güvenliğine yönelik önleyici bir yaklaşımdır.

2.Kritik Kontrol Noktası

Tehlikeleri kabul edilebilir bir düzeye indirmek için sürecin aşamalarında uygulanabilecek bir noktadır.

3.Kritik Limit

Güvenlik limitleri, her bir kritik noktası için bir maksimum ve minimum değeri belirler. Kabul edilebilir güvenli ürünü, kabul edilemez üründen ayırır. Ölçüm veya gözlem yoluyla izlenebilir.

4. İzleme

İzleme prosedürleri, gözlemleri veya ölçümleri içerir.

5. Düzeltici Faaliyet

Belirlenen kritik sınırdan herhangi bir sapma olması durumunda bu işlemler yapılır. Düzeltici faaliyetler, ürünlerin sağlığa zararlı olmamasını sağlar.

6.Doğrulama

Doğrulamanın önemli yönü, gıda güvenliği yönetim planının uygun şekilde uygulandığını ve tüm tehlikelerin tanımlandığını analiz etmektir.

7.Kayıt Tutma ve Dokümantasyon

Kayıt Tutma ve Dokümantasyon, kontrollerin yapıldığını gösteren eksiksiz kayıtları içerir. Gıda Güvenliği Politikası doğrultusunda uygun aralıklarla belirlenir ve uygulanır.


 

ISO 22000 belgesi, gıda zincirine doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan bir işletmeyi etkinleştirmek için gereksinimleri belirtir:

 • Uygun yasal ve düzenleyici gıda güvenliği gereksinimlerine uygunluk sergilemek

 • Karşılıklı olarak kabul edilen müşteri gıda güvenliği gerekliliklerini değerlendirmek ve bunlara uygunluğu belirgin hale getirmek

 • Gıda zinciri içerisinde ilgili taraflara gıda güvenliği konularını etkin bir şekilde iletmek

 • Kuruluşun belirtilen gıda güvenliği politikasına uyduğundan emin olmak

 • İlgili taraflara uygunluğu açıkça göstermek

 • Şirketinin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini veya tescilini talep etmek, bu belgeye uygunluk beyanı veya değerlendirmesi yapmak


 

ISO 22000 Belgesi Ne Gerektirir?

 

ISO 22000 avantajları nelerdir? Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmanızı gerektirir. Bu, şirketinizin tamamında aşağıdakileri içeren belgelenmiş bir sisteme sahip olacağınız ve tam olarak uygulanacağı anlamına gelir:

 • Temiz bir ortam sağlamak için yürürlükte olan Programları takıp etmek ve etkili bir şeklide kullanmak.

 • Gıda güvenliği tehlikelerini belirlemek, önlemek ve ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bir tehlike Analizi programı ve Kritik Kontrol Planı oluşturmak.

 • Yönetim ve iş planlaması yönlerinden gıda güvenliğini etkileyen günlük iletişim ve operasyonlara kadar, kuruluşunuz genelinde gıda güvenliğini yönetmek için belgelenmiş gıda güvenliği yönetim sistemi süreçleri oluşturmak.

ISO 22000 belgesi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi tarafından ele alınması gereken gereksinimleri içermektedir. Standart, gıda güvenliği yönetim sistemi süreçlerini gerekli kılmaktadır:


 

 • Şirketiniz için üst yönetim tarafından geliştirilen genel bir Gıda Güvenliği Politikasına sahip olmak.

 • Şirketlerinizi bu politikaya uymaya yönlendirecek hedefler belirlemek.

 • Bir yönetim sisteminin planlanması , tasarlanması ve sistemin belgelenmesi.

 • Sistemin performansının kayıtlarının tutulması.

 • Bir Gıda Güvenliği Ekipleri oluşturmak için nitelikli çalışanlardan oluşan bir grup oluşturmak.

 • Şirket dışındaki önemli kişilerle etkili iletişim sağlamak ve etkili iç iletişim için iletişim prosedürlerini oluşturmak.

 • Acil durum planına sahip olmak.

 • Gıda güvenliğini sağlamak için uygun şekilde eğitilmiş ve kalifiye personel, yeterli altyapı ve uygun çalışma ortamı dahil olmak.

 • Şirketinizde çalışan personel için yeterli kaynakların sağlanması.

 • Ön Koşul Programlarının Uygulanması.

 • HACCP ilkelerini takip etmek .

 • Ürün tanımlaması için izlenebilirlik sistemi kurmak.

 • Düzeltici faaliyet sisteminin kurulması ve uygun olmayan ürünün kontrolü.

 • Ürünün geri çekilmesini ele almak için belgelenmiş bir prosedürü sürdürmek.

 • İzleme ve ölçüm cihazlarının kontrolü.

 • İç denetim programının oluşturulması, sürdürülmesi ve takip edilmesi .

 • Kurumunuzda geçerli olan kuralların sürekli olarak güncellenmesi ve iyileştirilmesi.


 

ISO 22000 Belgesi Nasıl Uygulanabilir?

ISO 22000 belgesi, Formu doldurmak ve imzalamak standardın gerekliliklerini anladığınızı göstermenin bir yoludur. Bunu, organizasyonları içinde bir yönetim sistemi sağlamaktan sorumlu oldukları için yöneticiniz veya üst düzey yöneticinizle yapmanız önemlidir. Her işletme, süreçlerin tüm çalışanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak yönetim sisteminden sorumlu bir üst yönetim grubuna sahip olmalıdır.

Yönetim sistemi, organizasyon içindeki diğer tüm kontrol sistemleri ile işbirliği içinde çalışmalıdır. ISO 22000 belgesi, kontrol için altı alanın kullanılmasını önerir: tehlike tanımlama, HACCP plan geliştirme , HACCP ve HACCP dışı risk analizi , kritik kontrol noktaları , doğrulama ve düzeltici eylemler , Kuruluşun karşılaşabileceği gıda güvenliği risklerini belirlemek önemlidir. Buna tehlikeli kimyasallardan , bakteri ve virüsler gibi biyolojik silahlardan , aşırı sıcaklık ve nem gibi fiziksel tehlikelerden , gıda alerjenlerinden veya ilaç kalıntıları gibi diğer maddelerden gelen tehditler dahildir bir çok zarardan korumada ISO 22000 belgesi etkili bir çözüm sunmaktadır.

Kritik kontrol noktalarının oluşturulması, gıda güvenliği risklerinin önlenmesine yönelik önemli bir adımdır. Bunlar gıda güvenliği risklerinin belirlendiği ve sonuç olarak önleyici tedbirlerin alınması gereken konulardır. Bu kritik kontrol noktalarının bulunabileceği yerler , kuruluş tarafından üretilen gıda ürünlerinin türlerine bağlı olacaktır. Geniş bir ürün yelpazesi üretiyorsa , ürettiği her ürün türü için kritik kontrol noktalarının belirlemesi gerekebilir.

HACCP planı, tanımlanan tüm risklerin analiz edildiği ve daha sonra bunların oluşmasını önlemek için adımların atıldığı bir süreçler topluluğudur. Bu, numune toplama , test etme prosedürlerini ve uygun arıtma ve temizleme yöntemlerini içerebilir.

Bir kritik kontrol noktasının oluşması ve gıda güvenliği planının diğer tüm alanları, bir yönetim sistemi olarak belgelenen bir HACCP planı tarafından kontrol edilmelidir. Şirketin operasyonları boyunca gıda güvenliği risklerini izlemek için uygun kontrollere sahip olmak önemlidir. Bunlar, kritik olayların kayıtlarını, olumsuz analitik bulguları ve bunların nedenlerini içermelidir. Bu bilgiler HACCP planında iyileştirmeler yapmak için kullanılacaktır.

Tüm kontrol noktalarının gerçekten gözlemlendiğini doğrulamak için, HACCP planının bir iç denetiminin yapılması ve gerçek üretim sürecinin sonuçlarına karşı test sonuçlarının test edilmesi gereklidir. Bu süreç, bariz nedenlerden dolayı işletmenin kendisinden bağımsız olmalıdır.


 

ISO 22000 Belgesinden Kimler Faydalanabilir?

ISO 22000 belgesi tüm sektör için geçerlidir. Küresel gıda tedarik zinciri , Gıda Güvenliği Yönetimi ile bu sistemi uygulamak oldukça rahattır. Ayrıca, küresel gıda tedarik zinciri yalnızca büyük şirketleri değil, hem tüketiciyi hem de küçük işletmeleri (KOBİ) kapsar. Bu, dünya pazarında daha dürüst ve açık çapraz mal ticareti ile elde etme ve sunma imkanı sağlamaktadır. Gıda zehirlenmesinin yan etkilerinden kimse güvende değildir. Ancak ISO 22000 belgesi alarak bu gibi zehirlenmelere karşı koymak mümkün hale gelmiştir. Şirketler bundan dolayı bu ISO 22000 belgesini alarak kurumlarına olumlu katkılar sunmaktadır.


 

ISO 22000 Belgesi Gereksinimleri Nelerdir?

ISO 22000 belgesin gerektirdiği şekilde iyi bir Gıda Yönetim Sisteminin verimli kullanımı için. Çalışma ortamınızda aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı uygulamalar zaten mevcut olmalıdır:

 • Çalışma ortamınızın temiz olmasını ve standart olarak hijyenik olması , gereksinimlerine uymasını sağlayan verimli ön koşul programlarının uygulanması.

 • Her türlü gıda güvenliği tehlikesinin tanımlanması , önlenmesi ve ortadan kaldırılması için etkili tehlike analizi ve kritik kontrol planının varlığı ve uygulanması.

 • İyi ve kaliteli bir yönetim tarafından geliştirilmiş bir Gıda Güvenliği politikasının uygulanması.

Bunlar, ISO 22000 sertifikasyonuna başvurmadan önce dikkat etmeniz gereken ön koşullardan sadece birkaçıdır. ISO 22000 avantajları nelerdir?,yazımızın sonuna geldik.