ISO 22000 Belgesi Başvuru

image

ISO 22000 Belgesi Başvuru

ISO 22000 Belgesi, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO tarafından gıda üretimi yapan işletmelere sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda yaptığı üretimi kontrol altına alan bir kalite yönetim belgesidir. Key Kalite, ISO tarafından yetkilendirilen bir belgelendirme kuruluşu olarak başvuru, dokümantasyon ve denetleme süreci sonrası her gıda işletmesi için ISO 22000 gıda güvenliği belgesi sağlamaktadır. Başvuru aşamasında gerekli evraklarla birlikte kuruluşumuza başvuran firmalar gerekli dokümantasyon ve denetleme prosedürlerini yerine getirdiklerinde bu belgeye sahip olabilirler. ISO 22000 Belgesi Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında kuruluşumuz tarafından danışmanlık hizmetimiz kapsamında firmalarımıza bilgi verilmektedir.

                                

ISO 22000 Belgesi Başvuru İşlemleri

ISO 22000 Belgesi Başvuru sürecinde, gıda üretimi yapan firmanın ilk etapta ISO tarafından yetkilendirilen kuruluşumuza müracaat etmesi gerekmektedir. Başvuru işlemlerini takiben, firma yetkilileri ve yöneticileri için uygulanacak eğitim aşaması sonrası kalite standardının detaylandırıldığı kalite el kitabıyla birlikte gerekli evraklar belirlenerek hazırlıkları yapılır. Bu işlemler tamamlandığında ISO denetmenleri tarafından firmanın gıda üretimine uygunluğu kontrol edilir. Üretim alanı sıkı bir denetim aşamasından geçen firma gerekli koşulları sağladığı takdirde ISO 22000 Belgesi almaya hak kazanır. Yaklaşık 20 günlük süreçte tamamlanan belgelendirme işlemi, evrak ya da üretim koşulları ile ilgili herhangi bir eksiklik ya da aksaklık durumu söz konusu olduğunda uzayabilmektedir.

 

ISO 22000 Belgesi Başvuru İçin Gerekli Evraklar

ISO 22000 Belgesi Başvuru İçin Gerekli Evraklar hazırlanmadan önce belgelendirme müracaat formu ve belgelendirme talimatı başvurusu yapılmalıdır. Yapılan başvuru kabul gördükten sonra ISO standartlarına ve gıda güvenlik yönetim sistemine uygun olarak hazırlanmış gıda güvenliği el kitapçığının yanında; 

• Gıda güvenliği sistem prosedürleri

• Gıda güvenliği etki envanteri 

• Gıda güvenliği görev tanımları 

• Gıda güvenliği talimatları 

• Her ürüne ait HACCP planları  

• Gıda güvenliği formları 

gibi belgeler de gerekmektedir. Bahsedilen tüm evraklar tamamlanıp gıda  güvenliği el kitapçığı ile ISO’a teslim edilmesi için aracı firmamıza teslim edilir. Yapılan kontrollerde herhangi bir eksik belge ya da farklı bir hata görülür ise firmaya bildirilmekte ve hatanın düzeltilmesi sağlanmaktadır. Belgelendirme yapan kuruluş, bu süreç sonunda bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol ederek, belge almaya uygun koşullar sağlayan firmaların belge düzenleme işlemlerini başlatır. Ancak belge düzenleme süreci içerisinde de herhangi bir eksiklik tespit edilir ise firmanın eksiklikleri gidermesi için zaman tanınır. Firmalar her yıl denetime tâbi tutulur. Geçerlilik süresi 3 yıl olan bu belgenin her 3 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

 

ISO 22000 Belgesi Hangi Sektörler İçin Gereklidir?

Gıda ve besin üretimi ile ilgilenen her kurum ve kuruluşun bu belgeye sahip olma hakkı vardır .

Gıda üreticileri, çiftçiler, restaurant, cafe, pastane gibi gıda ve besin üreten ve satan yerler, hazır yemek firmaları gibi doğrudan gıda sektörüne hizmet sağlayan kuruluşların yanı sıra paketleme ile ilgilenen firmalar, temizlik maddeleri tedarik eden ve bunun gibi gıda ile teması olan firmalar da bu belgeye sahip olabilirler.

Bu belgeye sahip olmak, gerekli prosedürleri öğrenmek, daha detaylı bilgi almak ve ISO 22000 belgesi başvuru yapmak için Key Kalite yetkilileri ile iletişime geçebilirsiniz.