ISO 14001 Belgesi Başvuru

image

ISO 14001 Belgesi Başvuru

ISO 14001 belgesi çevre yönetim sistemi kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlara verilmektedir. Tamamen çevre dostu üretim yapmak isteyen kurum ve kuruluşlar için zorunlu olmayan, gönüllü olarak edinilen bir belgedir. Çevreci bir kurum ve kuruluş olarak atık maddelerin geri dünüşümüne katkıda bulunmak, ağaçlandırma ve ağacı koruma bilincine sahip olmak ve çevreci bir tutum göstermek adına TÜRKAK’a bağlı akreditasyon sertifikası düzenlemekle yetkili bütün kurum ve kuruluşlardan alınabilmektedir. ISO 14001 belgesi, işletmelerin çevre sorumluluklarını daha iyi karşılamalarına ve çevreyle ilgili maliyet tasarrufunda bulunmalarına yardımcı olan bir ISO belgesidir. ISO 14001 belgesi başvuru için bazı kriterler bulunmaktadır. 

 

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi (ISO 14001) Faydaları Nelerdir?

ISO 14001 belgesi başvuru sürecinden önce faydalarını bilmek önemli bu sayede çevre bilinci artarak doğaya sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakmış oluyoruz. 

ISO 14001 belgesi maliyetlerinizi düşürerek tasarruf etmenizi sağlar. Böylece daha düşük operasyonel maliyetlerle çalışabilirsiniz. Aynı zamanda atıkların azaltılması ve verimlilik artışını sağlar, çevre mevzuatına uyum seviyelerinin iyileştirilmesini sağlar. Mevzuat değişikliklerine ayak uydurarak sorunların giderilmesi ve uyumluluğun sağlanması için yeterli zamana sahip olmanızı sağlar. Yeni müşteriler ve iş ortaklarına daha fazla erişim sağlar bu sayede kuruluşunuzu büyütmek için rekabet avantajı sağlar. Yeni pazarlara erişiminizin önündeki gereklilik engellerini kaldırır.

ISO 14001 belgesi, dev holdinglerden küçük yerel işletmelere kadar çeşitli kuruluşlara şu faydaları sağlamıştır:
ISO 14001 belgesine sahip şirketlerin % 76'sı çevresel uyumlarını iyileştirmişlerdir.
% 74'ü kurumsal itibarlarının arttığını göstermiştir.
% 63'ü doğrudan maliyet tasarruflarını ISO 14001'e bağlamıştır.
% 6'i çalışanlarının daha yüksek motivasyona sahip olduğunu bildirmiştir.

 

ISO 14001 Belgesi Başvuru Süreci

ISO 14001 belgesi çevre yönetimine dayanan bir belgedir. Kurum ve kuruluşların maliyetini azaltarak yaptığı tüm üretimlerden tasarruf edilmesini sağlar. Bu belgeyi vermekle görevlendirilmiş TÜRKAK'a bağlı akreditasyon kurumları bulunur. 

ISO 14001 belgesi başvuru sürecinde kurum içerisinde üst düzey yönetim kadrosunca bir bir rapor hazırlanır. Raporun içeriğinde çevre yönetimine ilişkin olarak kurum kültürünün neler yapabileceği araştırılır. Kurumun denetim mekanizması oluşturularak geri dönüştürülecek atık madde yönetim ilkesi belirlenir. Son olarak maliyet tablosu oluşturularak akredite işlemleri yetkili akreditasyon kurumunca yapılarak böylelikle o kurumun ISO 14001 belgesi başvuru talebinin doğrulanmasıyla belge almaya hak kazandığı tescil edilir.

 

ISO 14001 Belgelendirme Süreci

 • Key Kalite belgelendirme ofisine başvuru yapılması,
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarının oluşturulması,
 • Oluşturulan dokümanlar ile ilgili kayıtların yapılması,
 • Belgelendirme ile yetkili kuruluşa başvuru yapılması,
 • Belgelendirme tetkikinin gerçekleşmesi,
 • Belge almaya hak kazanılması.

 

ISO 14001 Belgesi Başvuru Evrakları

 1. Vergi Levhası (Şahıs firmaları için yeterli olacaktır.) 
 2. Ticaret Sicil Gazetesi
 3. Faaliyet Belgesi
 4. Oda Kayıt Belgesi
 5. İmza Sirküsü
 6. SGK'lı Çalışan Listesi