Çevre Yönetim Sistemi Basamakları

image

Çevre Yönetim Sistemi Basamakları

 

Çevre yönetim sistemi basamakları uygulamasının hayata geçirilebilmesi için, bazı yasal düzenlemelere uyulmuş olması gereklidir. Çevre kirliliğine karşı önlem alınmış olmalı, acil durumlara karşı tedbirler sunulmalıdır.

Kuruluşun; yaptığı faaliyetlerle birlikte çevreye yapacağı etkileri kontrol altına almak zorundadır. Atık malzemelerin miktarını azaltırken, doğal kaynakları da uygun şekilde kullanmalı ve bu konudaki performansını geliştirmelidir.

Çevre Yönetim Sistemi Hangi Aşamalarla Gerçekleşir?

ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Sistemi kurulması için bazı aşamaların geçilmesi gereklidir. Bu aşamaları geçmeyen kuruluşların çevreyi koruması beklenemez.

  • Kuruluşun durum tespitinde bulunması
  • Plan yapması
  • Eğitim alınması
  • Çevre yönetim sisteminin kurulması
  • İç tetkiklerin yapılması
  • Aşamaların gözden geçirilmesi

Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci Nasıl İlerler?

Çevre Yönetim Sistemi basamakları için uzun bir yol gereklidir. Bu süreçte, ilk olarak çalışmalara yön verecek bir ekibin kurulması gereklidir. Kurulacak ekip, ISO 14001 standartlarının tüm gereklerini yerine getirmek için çalışmalara başlar.

Çalışmalar sırasında, danışmanlık hizmeti alınabilir. Bu süreçte, çevre yönetim sistemi temel eğitimi alınır ve çalışan ekibe iç tetkik eğitim ile uygulama eğitimleri sunulur. Eğitimlerin ardından planlama yapılır. Sistem kurulum aşamaları oluşturulur ve zaman çizelgesine uyularak, kurulum gerçekleştirilir.

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Kimlere Uygundur?

Özellikle üretim sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar dışında isteyen her kuruluş, Çevre yönetim Sistemi belgesi alabilir. ISO 14001 belgesinin amacı, doğal dengenin korunması ve doğal kaynakların hızlı şekilde tüketilmemesi için, kuruluşların kendini bir düzene sokması için gereklidir.

Üstelik bu belge, dünya üzerinde de birçok kuruluş tarafından tercih edilen belgeler arasındadır. Bu belge sayesinde kuruluşlar, müşterileri ve toplum karşısında çok daha saygın bir duruma gelmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi Neyi Kapsar?

Günümüzde her sektörden kuruluş, ISO 14001 belgesini almaya başlamıştır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi içinde; çevre politikası, planlama, uygulama ve faaliyetler, kontrol etme ve yönetimin gözden geçirilmesi konularını kapsamaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi basamakları yerine getirildikten sonra isteyen her kuruluş, ISO Çevre Yönetim Sistemi belgesi alabilmektedir. Böylece bu belge sayesinde müşterilerinin ve toplumun gözünde daha saygın hale gelen kuruluşlar, sundukları hizmet ya mal ürünüyle müşterilerinin memnuniyetini kazanmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi belgesi almak ve daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız, firmamızın konusunda uzman ve deneyimli ekibiyle iletişime geçerek, profesyonel hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.