ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

image

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kayıp, hasar ve diğer tehdit risklerine karşı bir bilgi güvenliği altyapısı oluşturarak organizasyonların bilgi varlıklarını güvende tutmasını sağlamaktadır.

ISO 27001 sertifikası alan şirketler, üçüncü şahıslar tarafından emanet edilen finansal bilgilerin, fikri mülkiyetlerin, çalışan detaylarının, varlıkların veya bilgilerin güvenliğini başarılı bir şekilde yönetildiğini doğrulamaktadır. Buna en olarak bu sertifikayı elde eden şirketler bilgi güvenliği konusunda en iyi uygulamaları ve çalışma yapılarını sürekli iyileştirdiklerini taahhüt etmiş olurlar.

İşin daha verimli ve sürekli hale gelmesi adına bilgi önem arz etmektedir. Bilginin baki kalması ve bütünlüğünü koruma adına da yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulur. Bu aşamada ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemidevreye girmektedir. Şöyle ki sistem dahilinde değişen veya güncellenen bilginin güvenliği bir şekilde saklanması esas alınır. Aynı zamanda;

• Bilgi güvenliğinin sorgulanmasına yönelik yönetim sistemi kullanılır.
• Bilgi gizliliği ile bütünlüğünün de korunması önem arz etmektedir.
• Son olarak bilgi kontrolü adına çalışmalara yer verilir.

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması kurumların zorluk çektiği durumlardan bir tanesidir. Sonuç olarak bu sistemin desteklendiği ISO 27001 yönetimi sayesinde kurumların bir hayli rahat ettikleri açık durumda. Özellikle de üst yönetimden destekli bir şekilde bilginin yönetimi gerçekleşmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliğinin İçeriği Nedir?

İçeriğinin temelde bilgi akışı olduğu açık durumda. Nitekim kurumlara göre bu içeriğinde dağıtılması esas alınmıştır. Örneğin sistemde kurumsal yapı göz önünde bulundurulur. Kurumun politik yapısı ve planlama faaliyetleri de yine sistemde mevcut. Sorumlulukların ve prosedürlerin de değerlendirilmesi söz konusudur. Proses ve kaynaklar neticesinde güvenlik sistemi kurulur.

Bilgi, yazıdan ziyade elektronik ortamda da koruma altına alınmaktadır. Günden güne gelişim gösteren elektronik sistemlerin güvenliği de İso 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi dahilindedir. Kısacası bilgi kaybının önlenmesine yönelik çalışmalara yer verilir. Değişen ve gelişen dünyaya bağlı olarak bilgi hem saklanır hem de güncellenerek dağıtılır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardının Önemi

Veri koruma günler geçtikçe çok daha hızlı bir biçimde iş süreçlerinin parçası haline gelmektedir. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve haberlerde yer alan çok sayıdaki veri ihlali gelişmeleri sonrasında bilgi güvenliği dikkatleri çeken bir durum olmuştur. Şirketinizin ve sizinle birlikte çalışan tedarikçilerin bilgi güvenliği ve güvenlik sistemleri konusunda hazır olması gerekmektedir.

ISO 27001, kuruluşların bilgi güvenliği yönetim sistemlerini izlemelerine, incelemelerine, bakımlarını yapmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Standartlar, bir işletmenin güvenlik risklerinin maliyetini etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamaya yardımcı olmaktadır. ISO 27001, müşterilere ve iş ortaklarına işlerin doğru şekilde yapıldığını göstermektedir.

ISO 27001 Belgesinin Kuruluşunuz Açısından Faydaları

 • Tüm yönetim süreçlerinde fiziksel ve çevresel güvenlik sağlar
 • Rekabet avantajı sağlar
 • Olay ve tehditlerin en aza indirgenmesi yoluyla maliyetleri düşürür
 • Müşterilere veya diğer şartlara uygunluğu gösterir
 • Kurum genelinde sorumluluk alanlarını belirler
 • Çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere ve paydaşlara karşı olumlu bir imaj sunar
 • Ticari operasyonlar ve bilgi güvenliği arasında entegrasyon sağlar
 • Bilgi güvenliğinin kuruluşun hedefleriyle uyumlaştırılmasına yardımcı olur
 • Pazarlama fırsatlarını artırarak organizasyonun gerçek değerini ortaya koyar

ISO 27001 Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Başta işin süreklilik kazanmasına yönelik ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi devreye girmektedir. Bunun yanı sıra hem doğru hem de geçerli olan bilgilerin desteklenmesi esas alınmaktadır. Zamandan tasarruf etmek ve iş yükünden kurtulmak isteyen kurumların başvurduğu bir sistemdir. Diğer faydaları ise;

• Bilgi varlıkları bu sistem sayesinde koruma altına alınmaktadır.
• Bilgide meydana gelen zayıflıkların giderilmesi adına da çalışma yürütülür.
• İçeriğin değişmemesi esas alınmaktadır.
• Kurumsal açıdan saygınlık çok önemlidir ve korunması sağlanır.

Son olarak çoğu kalite sistemi gibi bu sistemde de rekabet avantajı mevcut durumda. Kurumun bilgi gizliliği ve gelişimi sayesinde, rekabet avantajına sahip olması söz konusudur. Son olarak yasal anlamda gerekli kriterler de göz önünde bulundurulur. Yani kurumun hem güncel hem de yasal bilgiler çerçevesinde gelişim göstermesi sağlanır. Bu durum ileride yasal açıdan doğacak sıkıntıların da önüne geçmek adına fayda sağlamaktadır

ISO 27001 Sistemine Uygun Kurumlar

ISO 27001 sistemi için uygun olan kuruluşlar sayıca oldukça fazladır. Öyle ki hem bir gereksinim hem de zorunlu olan güvenlik sistemlerinden bir tanesidir. Örneğin taşeron şirketlerin mutlaka bu sisteme yer vermeleri gerekir. Çünkü bu tarz şirketlerde bilgi kullanımı çok yaygındır. Başkaları adına yönetimine yer verildiği için güvenlik sistemi bulunmalıdır.

Farklı sektörlerden olan pek çok kurumun da yine güvenlik sistemlerine başvurduğu görülüyor. Mesela finansal ve kamu kuruluşlarının bu sistem ile bilgiyi koruma altına alması söz konusudur. Sağlık ile teknolojik kurumların da yine göz önünde bulundurması gerekir. Zorunlu olarak ise uydu haberleşme ya da internet servis sağlayıcıları gibi anlaşmalı bulunan firmaların sisteme yer vermesi gerekmekte.

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sertifikasının Müşterileriniz Açısından Faydaları

 • Müşterilerin fikri mülkiyetlerinin ve değerli bilgilerinin güvenli olmasını sağlar
 • Müşterilere ve paydaşlara riski yönetilme durumu konusunda güven sağlar
 • Bilgi alışverişini güvence altına alır
 • Müşterilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğinizi görmelerini sağlar
 • Hizmet veya ürün teslim memnuniyetini artırır

İso Bilgi Güvenliği Belgesi Nasıl Alınır?

Bilgi güvenliğinin sağlandığı bu sistem için belli başlı eğitimlere yer verilmektedir. Ancak bu eğitimlere katılan kuruluşların belgeye sahip olmalarına izin verilir. Başta belgelendirme başvuruları dikkate alınır. Talep edilen dökümanların hazırlanması önem arz etmektedir. Neticesinde de eğitim araştırmalarına geçilebilir. Öyle ki başvurular ve eğitim süreci neticesinde belgelerin hazırlanması söz konusudur.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

ISO 27001 sertifikası (belgelendirme olarak da bilinir), bir kuruluşun ISO 27001’’in gereklerine uygun olup olmadığı Key Kalite gibi üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir denetimle belirlendikten sonra elde edilir. Bu sertifika, üç yılda bir yenilenir ve sertifikanın denetimi yıllık olarak gerçekleştirilir.

 • Belgelendirme Kararı
 • Proje Yönetiminin Uygulanması
 • Kapsamı Tanımlama
 • Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
 • Dokümantasyon/Belgeleme
 • Dahili ISO 27001 Denetimi
 • ISO 27001 Belgelendirmesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almak istiyorsanız veya bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa iletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz


 

ISO 27001 Kimler İçin Geçerlidir?

ISO 27001, kamu ve özel şirketler, devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere tüm kuruluş türleri ve boyutları için dahildir. Kuruluş boyutu, türü, coğrafyası veya sektörü ne olursa olsun ortak yön, kuruluşun bilgi güvenliği yönetimi yaklaşımında en iyi uygulamayı göstermeyi hedeflemesidir. En iyi uygulama elbette farklı yorumlanabilir. ISO standardı, bilgi güvenliği riskinin yönetimi için bir sistem geliştirmekle ilgilidir. Bu nedenle, organizasyon liderliğinin bilgi riski için iştahına ve etrafındaki riskleri ele almak için varlıkların kapsamına bağlı olarak, uygulanan kontroller ve politikalar bir örgütten diğerine önemli ölçüde değişebilir, ancak yine de ISO 27001 belgesi kontrol hedeflerini karşılayabilir.

Açık olan şey, ISO 27001 belgelendirmesinin, onaylı bir ISO sertifikasyon kuruluşundan bağımsız bir denetim yoluyla elde edilmesinin, kuruluşun bilgi varlıkları ve işleme tesisleri için tanınmış bir kontrol seviyesine ulaştığı anlamına gelmesidir. ISO 27001 belgesi, güçlü müşteriler ve potansiyel müşteriler gibi ilgili taraflara, aynı bağımsız denetimi veya uluslararası tanınmayı taşımayan kendi geliştirdiği yöntemlere veya alternatif standartlara göre daha yüksek bir güven düzeyi sağlar.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği İçeriği

Bilgi güvenliği yönetim sistemi ISO 27001'in ana kuramı olan bilgi sözcügünün anlamı kurum ve ya kuruluşların devamlılığını sağlayan ve destek olan en temel yapıdır. Birden fazla varlığın kaybedilmesi durumda eksikliği giderilebilecek durumu var iken yitirilen bilginin maddi karşılığı mümkün değildir. Bu şekilden ötürü sürekli bir durumda etkileşimde olan değişim ve gelişim gösteren günümüz şartlarında bilginin önemi giderek artış gösteren bir sistem halini almaktadır.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile bilgiler, elektronik alanda güvenliği arttırır. Bilgi yazılarak, teknolojik sistemlerle söz ile, çalışan kişilerin hafızası yoluyla ve başka bir çok yöntem kullanılarak depolanabilir. Teknolojik olarak ilerlemelerin etkileri ile de bu şekil kullanmalar bırakılabilir ya da değiştirilebilir. Bu değişmeler göz önünde bulundurulduğunda sürekli olarak bilgilerin ehemmiyeti sorgulamaya alınmalı ve incelenmelidir. Bilginin önemi, bilginin bir sır gibi saklanması, bütün ve kullanabilir olarak güvenliğinin sağlanmasıyla mümkün olacaktır. ISO 27001 belgesi sahip olmak firmanın bilgi önemine yönelik güçlü bir göstergedir. Böylelikle güvenlik ihtiyaçlarınız açığa çıkarmadan da hacminize dair bir kurum tanımlaması yapılabilir bu şekilde güvenlik risklerin azaltılarak sistem zaaflarından faydalanılması engellenir ve kontrollerin yerinde olmasına özen gösterilir. Bu sayede işletme risk faktörlerini en aza indirmesiyle birlikte daha güvenilir bir örgüt yapısı kazanmanıza yardımcı olur. Belirsizliğe ve risklere karşı bu belge oldukça etkilidir.

Kurumun büyüklüğü ne olursa olsun fark etmez bilgiye ihtiyacı olan tüm kurum veya kuruluşların bilginin gizliliği, ulaşılabilirliği, bilginin tamamına ulaşmak için kurmuş oldukları bilgi güvenliği ağı belgesi ile diğer bir kesime kanıtlamak için almış oldukları bağımsız değerlendirmelerde kurum veya kuruluşların yaptığı kontrolün sonucunda düzenledikleri ve kurumda bulunan bilginin önemine yönelik uygulamanın varlığını kanıtlamayı sağlamak amacıyla kuruluş adına düzenlenen belge ya da sertifikaya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim belgesi denilmektedir. Bilgi önemine dikkat eden kurum veya kuruluşlar muhakkak belge almalarına gerek yoktur. ISO 27001 belgesine göre ISO 27001 bilgi güvenliği ağı kurmaları yeterlidir. Piyasalarda ISO 27001 sertifikası ara sıra ISO 27000 şeklinde de adı verildiği gözlemlenmektedir. Bu adlandırma aynen ISO 9000 yahut ISO 9001 belgesi şeklinde isimlendirildiği şekildedir. Ama asıl adı ISO 27001 belgesi olan bu dokümanın ISO 27000 sertifikası olarak isimlendirilen Bilgi Güvenliği Yönetim Ağı bölümünde de görüleceği gibi Bilgi Güvenliği Yönetim Ağı ailesinin adı ISO 27000 standardında olmasıyla alakalıdır.

ISO 27001 bilgi sistemi, kamusal bilgi öneminin sağlanmasında kişiler, zaman ve bilgi ağlarını bünyesine alan üst idarece onaylanan bir yönetimsel ağdır. Bilgiyi korumak ve alakalı yönlere güven sağlamak, orantı ve yeterli önemin kontrollerini için tasarlanmıştır. ISO 27001 bilgi sertifikası ağı kamusal yapıyı, planlamaları, stratejileri, uygulamaları, kaynakları ve prosedürleri içerir. Yönetim ağları git gide artan bir seviyede şirketin göstermekte olduğu başarıya ve hayatta kalmasıyla birleştirilmiştir. Bunların doğrultusunda milletler arası CEO’ lar ile MD’ ler idare sisteminin amacı uygunluğu nu ispatlayacak her türlü hür bir kontrole önem veriyorlar. ISO 27001 belgesi için kurum ya da kuruluşların öncelikle ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sertifikasına ilişkin ağ oluşturmaları gerekmektedir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği belgesi standartlarına istisna olarak ağ oluşturan kuruluşlar milletler arası alanlarda ün kazanan ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği ağa ilişkin onaylanmış kurum ve kuruluşlardan teftiş yaptırmaları ve bu teftişlerden başarılı bir şekilde geçmelerini beklenmektedir.

Telekomünikasyon kurumlarında yapılmakta olan yetkilendirme boyutlarında elektronik iletişim olanağı sunan veya elektronik iletişim sağlayan ve alt yapısını idare eden sermaye kuruluşların ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim belgesi almaları zorunluluğu getirilmiştir. Yönetim sistemleri giderek fazlalaşan bir şekilde yaşamda kalma mücadelesi, sürekliliğini sağlama ve başarı ile birleştirmektedir.


 

ISO 27001 Sertifikası Nasıl Alınır

 1. Belgelendirme Aşaması:

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin bağımsız ve onaylanmış bir sertifikasyon kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkün olacaktır.

Kuruluş, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon kuruluşu ile anlaşır. Belgelendirme kuruluşu, kuruluşun bilgi güvenliği sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tam anlamıyla tespit etmek üzere bir sertifikasyon denetimi yapar.


 

 1. Denetim Aşaması:

Bu denetim sonucunda sertifikasyon (Belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan bilgi güvenliği sisteminin ilgili standardın ihtiyaçlarının yeterince karşılandığına dair karar verirse, kuruluşun bilgi güvenliği sistemini belgelendirir.

Böylece şirket ISO 27001 belgesinin kullanım haklarına sahip ol. Kuruluşun bilgi güvenliği sistemini belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (Belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş periyotlarla takip denetimleri yapar.


 

 1. Takip Denetim Aşaması:

Şirketin Bilgi güvenliği yönetim sistemlerine verilmiş olan bu sertifika, aslında tamamen sertifikasyon kuruluşuna ait olup geçici bir süre için kuruluşa verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun bilgi güvenliği sisteminin standardın şartlarını yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa geçici süreliğine vermiş olduğu ISO 27001 belgesini geri alabilir. Eğer kuruluş bilgi güvenliği sisteminin şartlarını sağlıyorsa bu belgenin mülkiyeti tamamen verilir.


 

 1. ISO 27001 Sertifika Aşaması:

ISO Belgeleri, yönetim sistemlerinin işlerinize, müşterilerinize ve insan kaynaklarınıza yararlı bir ISO standardına uyumlu olduğunun kanıtıdır. Sertifikasyon, şirketinizin ihalelerde kredi imkanlarını kanıtlar ve sözlerinizin yerine getirileceğine dair güven verir. Uluslararası standartları karşılayan bir yönetim sistemine sahip olarak müşterilerinize isteklerini karşılama konusunda ciddi olduğunuzu söylersiniz.


 

ISO 27001 Sertifikaları Arasındaki Ortak Faydalar

* Genişletilmiş pazar yapısı

* İhale şartlarına elverişlilik

* Gelişmiş verimlilik ve maliyetin azaltılması

* Daha yüksek seviyede müşteri hizmetleri ve tatmini

* Personel moralinin artması, motivasyon ve tam katılım sağlanması

* İnsan kaynaklarının, müşterilere işletmelerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için yüksek kaliteli, az maliyetli çözümler sağlama konusunda uzmanlaşır.


 

ISO 27001 Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

ISO 27001 belgesinin faydaları ele alırken ilk olarak ISO 27001 belgesi ne gibi katkılar sağlar bunu anlamamız gerekmektedir. Büyüme isteği olan veya daha da fazla globelleşmek isteyen tüm işletmeler kanunlar ve yasalara uyum içinde çalışma arzusu içinde olurlar. Özellikle çoğu firmada zorunlu hale gelen kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) yapılandırması ile kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır. ISO 27001 belgesi ise başta Kişisel verilerin Korunması Kanunu olmakla birlikte tüm bu gizlilik hükümlerinin önem kazanmasında büyük rol oynamaktadır.

Bilgi güvenlik sistemi ile alakalı olarak risk sınıflandırmalarını yapmalı, yapılan risk sınıflandırmalarını yönetmeli ve sistemin sürekli ölçmeniz gerekmektedir. Teknoloji hızla geliştiği için her an yeni riskler veya yeni güncellemeler meydana gelmektedir. Bu yüzden bilgi güvenliğini sağlamak kuruluşlar için oldukça önemlidir. Riski azaltmak için yerine getirdiğiniz kontrollerin etkinliğini belli aralıklarla değerlendirmeniz gerekmektedir. İşletmeniz bu şekilde ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemine bağlı olarak çalışacaktır.


ISO 27001 belgesinin hem işletmeler hem de müşteriler tarafından gözle görülür büyüklükte faydaları vardır. Bu kapsamda ISO 27001 belgesi faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Bilgilerinizin güvenliğini sağlar ve bilgi kaybı gibi risklerini en aza indirir.

 • Bilgi kaybı ve eksikliğinden dolayı oluşa bilecek kayıpların önlenmesini sağlar. Bu şekilde oldukça verimli bir çalışma ortamı hazırlanır.

 • Çalışan ekip arasında iş birliğini ve verimliliği arttırır.

 • Bilgilerin muhafaza edilmesinde en kaliteli yöntemlerin seçilmesine yardımcı olur.

 • İşletmedeki işlerin dinamik ve sürekli olmasını sağlar.

 • Şirket bilgileri önemli veya önemsiz fark etmeksizin saklanır.

 • Bilgi güvenliği konusundaki eksik ve hatalı bilgiler ortaya çıkarılır. Bu hususlara ilişkin alternatif çözümler geliştirilir.

 • Dış kaynaklı bilgi bozulması engellenir.

 • Yasal gereklilikler yerine getirilerek kuruluşun standartlara uygunluğu sağlanır.

 

ISO 27001 Belgesi Alan Şirketlerin Kurmuş Olduğu Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Beraberinde;

 • Şirket hangi bilgi yöntemlerinin olduğunu, neleri saklı tutması neleri paydaşlarıyla paylaşması gerektiğinin farkına varır.

 • Sistemsel olarak kurduğu ara denetimler sayesinde koruma yöntemlerini belirler ve uygulayarak korur.

 • Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir kriz halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.

 • Öncelikle müşteri ve tedarikçileri ile birlikte tüm bilgilerin saklanacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.

 • Bilgiyi birçok ülke tarafından kabul görmüş olan ISO 27001 belgesi standart sistemi vasıtasıyla korur, işi tesadüfe bırakmaz.

 • Kurulan sistem sayesinde müşterileri rakiplerine göre daha başarılı değerlendirilir.

 • İnsan kaynaklarının motivasyonunu arttırır.

 • Pazarda yüksek prestij sağlar ve işletmeye güven artar.


ISO 27001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

ISO 27001 Standart, sistemin kurulması ve belgelendirilmesi için gerekli tüm kuralları tespit eder. Bu kurallar tek ürüne ait değildir. Bu sebeple şirket veya kurum , kendi sektörüne göre standardı uygulamak zorunda kalmaktadır. ISO 27001 belgesi şirket veya kuruma uyumlandırılması; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetimine bağlı olarak uzun veya kısa zamanı bulabilir. Ayrıca sistemi kuran kişi firma veya kurum içinden bir personel, insan kaynakları ya da danışman kuruluş olabilir ayrıca konunun takipçisi olan ve disiplini de etkilemektedir.


ISO 27001 Belgesi Nereden Alınır?

ISO 27001 bilgi güvenliği belgelendirmesine etkili olan ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan her kurum, danışmanlık şirketleri vasıtasıyla ulusal veya uluslararası alanda kabul görmüş ve prestijli bir belgelendirme kurumuna başvurur. Danışmanlık kuruluşunun seçimi tamamen şirkete aittir ve kanuni bir zorunluluk bulunmamaktadır. Şirket veya kurum; müşterilerini değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir.

 

TURKAK Logolu ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır?

Türk akreditasyon Kurumu (TURKAK) ISO 17021 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuralları standartları ışığında çalışmalarını tamamlamış ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi denetçi/ Baş denetçi kadrosunu yapılandırmış firmaları ISO 27001 Belgesi vermesi konusunda görev vermektedir. TURKAK dan ISO 27001 Belgelendirmesi konusunda görev verilmiş kuruluşlar yapmış oldukları ISO 27001 belgelendirme kontolleri sonucu ISO 27001 belgesini TURKAK görevlendirilmiş olarak verebilmektedirler.

 

ISO 27001 Belgesinin Süresi Var mıdır?


ISO 27001 Belgesinin alınacağı kuruma karar verildikten sonra, şirket veya kuruluşun kontrolü için bir program yapılır. Firma veya kurum kontrolünden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 27001 belgesi üç yıl için verilir ve her yıl düzenli olarak ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın bitiminde ise yeniden belgelendirme işlemi yapılır.


ISO 27001 Belgesi Neden Alınır?


• Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile hangi bilgi varlıklarının olduğunun ve bunların değerinin farkında olur.

• Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı denetimler ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde koruma yöntemlerini belirler ve uygulayarak korur.

• İş sürekliliği: ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurumun uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bir tehdit halinde, devamlılık yeterliliğine sahip olur.

• İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde bilgileri korunacağından ilgili taraflarla güvene dayalı ilişkiler sağlanır.

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bilgiyi bir sistem sayesinde korur ve güvenliğini sağlar.

• ISO 27001 belgesi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kuran şirketleri müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha başarılı olarak değerlendirilir.

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi insan kaynaklarının başarısını ve motivasyonunu arttırır.

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi yasal kopyaları önler.

• ISO 27001 belgesi başarılı bir imaj sağlar.