post-featured-image

Türkak İle Yabancı Akreditasyon Arasındaki Fark Nedir?

Türk Akreditasyon Kurumu’nun baş harflerinden oluşan TÜRKAK bir belgelendirme kuruluşudur. Bir kamu kurumu olan TURKAK, birçoğu özel sektörde faaliyet yürüten belgelendirme kuruluşlarını akredite eden, güvenilir ve prestij sahibi belgelendirme yapılmasını sağlayan bir kurumdur. Yetki vermiş olduğu kuruluşları yılda en az bir kez denetler. Bu kuruluşların firmalara uygunsuz belge vermelerine karşı önlemler geliştirir. Denetlemiş olduğu kuruluşların belgelerinin kontrolünü ve güvenilirliklerini sürekli kontrol eder.

Akreditasyon Nedir?

Uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yapılan çalışmaların ve bu çalışmalar akabinde düzenlenen uygunluk belgelerinin güvenilirliği ve geçerliliğinin desteklendiği bir kalite alt yapısıdır.

Küresel ölçekte yürütülen akreditasyon işlemlerinde bu hizmetin güvenilirliği de bir takım akreditasyon oluşumları tarafından sağlanmaktadır. Bu oluşumların bazıları Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF), Uluslararası Laboratuar Akreditasyonu Birliği (ILAC) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (AE) gibi organizasyonlardır.

Türkiye’de ise 2008 yılından bu yana Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanınma anlaşmaları imzalanmıştır. TÜRKAK ise akreditasyon hizmetlerini 2001 yılından itibaren vermeye devam etmektedir. TÜRKAK ayrıca Uluslararası Akreditasyon ormu ve Uluslararası Laboratuar Birliğinin de tam üyesidir.

 Türkak ve Yabancı Akreditasyon Kuruluşları

Türk Akreditasyon Kurumu ile diğer ülkelerde bulunan yabancı akreditasyon kurumları arasında hiçbir fark yoktur. Küresel ölçekte tüm akreditasyon kurumları birbirleri ile eşittir ve aynı özellikleri taşırlar. Dolayısıyla yabancı bir ülkeden alınmış olan bir akreditasyon belgesinin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından da geçerliliği bulunmaktadır. Tabii tersi de doğrudur.

Ancak bazı kuruluşlar doğrudan doğruya devlet kaynaklı iş yapmaktadırlar. Bu anlamda devlet kurumları ile iş yapıldığından dolayı kurum ihalelerine katılım sağlayabilmek için mutlaka TÜRKAK akreditasyonlu belge almaları gerekmektedir. Dolayısıyla eğer devlet kurumları ile iş yapılacaksa yabancı akreditasyon belgeleri yeterli olamayacaktır.

Aynı şekilde devlet destekli iştirakçi büyük firmaların da TÜRKAK belgeli sertifika almaları gerekmektedir. Ancak, eğer devlet kurmaları ile iş yapılmayacaksa ya da devlet iştiraklerinden yararlanılmayacaksa yabancı akreditasyonlu belge yeterli olacaktır. Hatta yabancı akreditasyonlu belgeler çok daha avantajlı olabilmektedir. Çünkü daha düşük bir maliyet ve daha kısa zamanda yabancı akreditasyonlu belge alabilmek mümkündür.

Yabancı Ülke Akreditasyonu İle Türkiye’de Faaliyet

Yurt dışından akredite olmuş belgeler ile Türkiye’de faaliyet göstermek isteniyorsa bu belgelerin burada geçerli olup olmadığı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Yabancı kökenli olan fakat Türkiye’ de faaliyet gösteren kuruluşlar eğer Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı yani EA’nın üyesi olan bir ülke akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmişse bu kuruluş Türkiye’deki müşterilerine hizmet verebilmektedir.

Eğer EA dışındaki bir ülke ise ancak EA tarafından karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir ülke adreditasyon kuruluşuna üye ise bu firma da Türkiye’deki müşterilerine hizmet verebilmektedir.

ISO 9001 Akreditasyonları

Firmaların en çok ihtiyaç duydukları ISO 9001 gibi kalite belgeleri aslında 3 ayrı yapıdadır. Bunlar;

  • Türkak Akreditasyonlu
  • Uluslararası akreditasyonlu ve
  • Akreditasyonsuz ISO 9001 belgeleridir.

TÜRKAK Akreditasyon Belgesi Verir mi?

Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar TÜRKAK Akreditasyon kurumunun standartlarına ve şartlarına uyum sağladığı takdirde Akreditasyon belgesi verme yetkisi olan kuruluşlardan ISO 9001 belgesi alabilmektedirler. Çünkü TÜRKAK doğrudan doğruda ISO 9001 belgesi veren bir kuruluş değildir. Kurum yalnızca akredite etmiş olduğu belgelendirme kuruluşları aracılığı ile ISO 9001 belgesini vermektedir. Yani akreditasyon belgesi alabilmek için bu belgeleri verme yetkisi olan akreditasyon kuruluşlarına başvurmak gerekmektedir. Ancak TÜRKAK her yıl belirli denetim tarihleri içerisinde bu kuruluşları prosedür ve şartlara uyulup uyulmadığı açısından denetlemektedir.

Call Now ButtonHemen Ara
ArabicEnglishFrenchGermanRussianTurkish
WhatsApp chat