Kalite Belgesi Sınıflandırma

Kalite Belgesi Sınıflandırma

image

Kalite Belgesi Sınıflandırma

Kalite belgesi, bir firmada var olan kalite yönetim sistemi için farklı bir kuruluş tarafından sertifikalandırılmasıdır. Bu sertifikalama işlemi kalite belgesi verme yetkisi bulunan kuruluşlar tarafından verilir. Bu kuruluşlar arasında ise en bilineni ISO adı verilen Uluslar arası Standardizasyon Kuruluşu’dur. Farklı amaçlar için farklı kalite belgeleri sağlayan bir kuruluştur.

 

Sınıflarına Göre Kalite Belgeleri

Kalite belgeleri birçok alanda verilebilir. Bu sebeple farklı isimler altında farklı belgelendirmeler yapılır. Firma hangi alanda hizmet veriyorsa o alana göre bir kalite standardizasyonu bulunur ve buna göre belgelendirme yapılır. Kalite belgesi sınıflandırma yapılırken şu alanlarda belge verilir;

 

İso 9001 Kalite Belgesi

İso 9001 belgesi en bilinen belgedir.aslında bu bir belge türü değildir fakat firmanın kalite yönetim sistemi için verilen bir belgedir. Firmanın müşterilerinin istek ve beklentilerini karşılayabilmesi ve firmanın geliştirilmesi ile ilgilidir. İSO 9001 kalite belgesine küçük ya da büyük her ölçekte firma başvurabilir. Standart bir yönetim şekli için gerekli minimum şartlar bu belgede düzenlenmiştir. Kalite standartları sadece neler yapılması gerektiğini ifade ederken kalite yönetim sistemini nasıl yapacağı ise firma kendisi belirler. Kalite belgesi sınıflandırma yapıldığı zaman bu belgelerin hiçbirisi zorlayıcı özellik taşımaz. Sadece genel şartları içerir. ISO 9001 belgesi firma için iş kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmaya fayda sağlarken tasarruf yapmaya da yardımcı olur. kısacası iş geliştirme konusunda oldukça etkili bir kalite belgesidir. ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

 

İso 14001 Kalite Belgesi

Kalite belgesi sınıflandırma için kullanılan bir diğer belge türü ise İso 14001’dir. Çevre yönetim sistemi ile ilgili bir kalite belgesidir. Bir işletmenin çevreye verdiği zararın azaltılması için ve hatta tamamen yok edilmesi için gerekli standardizasyonu yapar. Dğal kaynakların kullanımının daha aza indirgenmesi, toprağın, havanın ve suyun kirletilmemesini amaçlayan bir standarttır. Firmanın doğaya verebileceği riskleri analiz ederek standardı oluşturur. Bu belgeyi alabilmek için firmalar çevre ile ilgili bir takım şartları sağlamış olmaları gereklidir. Üretimden satışa kadar tüm süreçte çevresel sağlık açısından tüm faktörler değerlendirilerek belgelendirme yapılır. İso 14001 kalite belgesi ile doğa kaynakları firma tarafından daha etkin şekilde kullanılarak maliyet en aza indirgenirken, çevreye zarar vermemesi açısından firmanın saygınlığı da artar.

 

İso 22000 Kalite Belgesi

Bir diğer kalite belgesi sınıflandırma alanlarından biri olan İso 22000 güvenilir gıdaların tüketiciye iletilmesi ile ilgili gerekli standardizasyonu yapar. Gıda zinciri içerinde oluşabilecek potansiyel tehlikelerin analiz edilmesi, önemli kısımların incelenmesi ve daha iyi olması için gerekli düzenlemeleri içerir. Tüketicilerin en büyük talebi olan gıda güvenliği İso 22000 ile sağlanır. Hijyenik ve sağlıklı bir ortamda gıda üretimi yapmak için İso 22000 kalite belgesi için gerekli şartlar yerine getirilmelidir. Sadece gıda üreticilerinin değil, temas halinde olan herkes, tedarikçiler, nakliyeciler, makineciler tarafından da alınan önemli bir belgedir. İso 22000 belgesi alındığı zaman firmanın hijyen ile ilgili yasal mevzuata uyum sağlaması da kolaylaşır. Ayrıca müşterilerin firmaya güveni artar. Bu kalite belgesi İso 9001 ile beraber alındığında daha faydalı olacaktır.

 

İso 27001 Kalite Belgesi

İso 27001 bir bilginin yasal olmayacak şekilde elde edilmesini önlemek için oluşturulmuştur. Ayrıca bilginin hasar görmesi, el değiştirmesi, ifşa edilmesi, erişilmesi ya da kullanılmasına karşı olarak da kurulmuş bir yönetim sistemidir. İso 27001 kalite belgesini almak için firmaların bilgi güvenliği ile ilgili şartları yerine getirmesi gerekir. Bu belge, müşteri bilgilerin firma içerisinde güvenle korunduğuna dair güvence vererek firmaya güvenilirliğinin artmasına fayda sağlar.

 

FSC Kalite Belgesi

FSC Belgesi; Gazete, kağıt, etiket, dergi, mobilya, kereste ve temizlik ürünleri gibi ürünleri üretenleri kapsarken aynı zamanda bunların ticaretini yapan kişileri de kapsar. FSC Orman Yönetim Konseyinin tüm dünya çapında bir organizasyonudur. Orman ürünlerinin etiketlenmesi ile ilgilenir ve ormanların yönetimi ile ilgili standartları belirler. Ormanlar üzerinde yapılan her türlü ağaç kesim uygulamalarının ekolojik dengeyi bozmadan, ağaç üretiminin de sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla verilen bir belgedir.

 

Helal Belgesi

Kalite belge sınıflandırma alanında alınan bir diğer belge ise helal belgesidir. Bu belge, üretilen etlerin İslami kurallara göre elde edildiğini gösterir. İslam’da kullanılması yasak olan herhangi bir maddenin üretimin hiçbir aşamasında kullanılmadığını gösterir. Gerek makine üretiminde gerek raflarda ya da dolaplarda hiçbir şekilde helal olmayan ürünlerle temasının bulunmadığını gösterir.