İso 50001 Belgesi Nedir, Nasıl alınır?

image

İso 50001 belgesi nedir, nasıl alınır başlıklı makalemizde enerji yönetimi belgesi almak isteyen kişilerin sorularını yanıtlamaya çalıştık. İso 50001 belgesi, enerji yönetimi belgesi olarak geçen ve pek çok firma için son derece önemli olan bir belgedir. Son derece geniş bir kapsama alanı olan bir belge olması bakımından genel olarak en çok tercih edilen ISO belgeleri arasında değerlendirilir. ISO 50001 enerji yönetim sistemi standardı belgesi hemen hemen tüm firmaların işine yarayacak olan bir belge olduğu için bu konu ile ilgili olarak çok fazla endüstriyel ve ticari alandan söz etmek mümkün olacaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, hangi alanda üretim yaparsa yapsın tüm firmalara enerji yönetim sistemi kurulması için gerekli olan faydaları sağlayan önemli bir sistemdir. Üretim ve hizmet sektörleri de dâhil olmak üzere, kamu kuruluşları ile orta ve küçük ölçekli tüm firmalar için son derece büyük bir önem taşır. ISO 50001 enerji yönetim sistemi standardı belgesi almanın herhangi bir firmaya sunmuş olduğu en önemli özellik nedir diye düşünecek olursak, bu standardın gerekli işlevlerini yerine getiren bir kuruluşta diğer standartlardan farklı olarak maddi bir geri dönüşten söz etmek mümkün olacaktır. Bu kazanç, çok kısa bir süre içinde gözle görünür bir şekilde görülebilir. Büyüklük ya da küçüklük fark etmeksizin geniş bir kapsama alanı vardır.

İso 50001 Belgesi Nedir?

Bir firmanın uluslararası düzeye gelmesi, büyüme göstermesi ve pek çok kişi tarafından tanınması için belirli bir standartta uygun hale gelmiş olması söz konusu olacaktır. Ancak herhangi bir firmanın büyüme sağlaması için belirli bir takım özelliklere de uygunluk göstermesi son derece büyük bir önem taşır. Bu konu ile ilgili olarak bir takım belgelerin alınması da özellikle firmaların gelişimi açısından firmalara önemli bir nitelik kazandırır. Bunlar İso denilen uluslararası kalite kontrol örgütünün belirlemiş olduğu bir takım kuralları içeren belgeler ile kanıtlanan geçerliliklerdir.

Bu hususta ISO belgeleri nedir şeklinde bir soru akıllarda belirir. ISO belgeleri arasında geniş kapsamlı bir belge olarak İso 50001 belgesi nedir diye soracak olursanız, İso 50001 belgesi enerji yönetimi standartları belgesidir. Bu belge tüm firmaların enerjilerini çok daha verimli bir şekilde kullandıklarına dair bir sertifikadır. Bunun yanı sıra ayrıca çevreye zararlı bir takım faaliyetler içeren enerjisel uygulamalar yapan firmalar içinde son derece tercih edilen bir belgedir. Enerji verimliliğini arttırırken bir yandan da çevreye olan zararın en aza indirilmesi amaçlanır.

İso 50001 Belgesi Ne İşe Yarar?

Pek çok firma uluslararası düzeyde bir geçerlilik sahibi olmak ister. Dünya pazarında pay elde etmek amacı için bu durum son derece büyük bir önem taşımaktadır. İso 5001 belgesi ne işe yarar konusu ile ilgili olarak çok fazla şey söylemek mümkün olacaktır. İso 50001 enerji yönetimi standardı belgesi enerjinin belirli bir standart halinde kullanılması ve bu enerjinin yeteri kadar, belirli düzeyde ve ihtiyaca yönelik bir takım verimliliği artıracak şekilde kullanılması bakımından firmaların yararına olan bir durumu da beraberinde getirir.

Verimliliği yükseltmek için yapılması gereken pek çok uygulama, maliyeti de düşürür. Özellikle de üretim yapan bir firma için maliyetin düşürülecek olması firma kazancına çok büyük ölçüde katkıda bulunur. İso 50001 enerji yönetimi standardı belgesinin en önemli amaçlarından biri de çevre kirliliğinin en aza düşürülmesidir. İso 50001 enerji yönetimi standardı belgesinin en önemli amacı için sera gazı emisyonunu azaltarak çevreyi korumak adına oldukça önemli bir adım atmak için gerekli olan bir uygulamadır da demek mümkün olacaktır.

İso 50001 Belgesi Nasıl Alınır?

Her firmanın alması gereken belirli belgeler vardır. Bu belgeleri için belki de en kapsamlı olan İso 50001 belgesi olacaktır. Peki, İso 50001 belgesi nasıl alınır? Ya da İso 50001 belgesini kimler alır? Diye soracak olursak ilk olarak şunları söylemek mümkün olacaktır; İso 50001 belgesi almak için ilk önce bir enerji yönetim ağı sahibi olmanız gerekli olacaktır. Bu sisteme sahip olan kişilerin, firmalarını ilk olarak kalite standartlarına uygun olarak düzenlemeleri son derece büyük bir önem taşır.

Bütün bu kalite kontrol şartları yerine getirilmiş ise İso 50001 belgesi verme yetkisi olan bir kuruluşa başvuru yapması gerekli olacaktır. İşte tam da bu noktada başvuru yapan bu firma için bir denetleme dönemi başlamış olur. İso 50001 belgesi almak isteyen firmanın başvurmuş olduğu yetkili firma tarafından denetlenme aşamaları 2 aşamada değerlendirilebilir. Bu aşamalardan ilki planlama aşamasıdır. Kontrol ve denetlemenin planlaması yapılarak ikinci aşamaya yani ölçme ve değerlendirme aşamasına geçiş yapılır.

Ölçme ve değerlendirme aşamasında olan firmanın; yeterliliği, kayıtları ve iş süreci gibi konular tespit edilerek bu ölçme ve değerlendirme aşaması da sona ermiş olur. Ölçme ve değerlendirme aşamasını da başarı ile atlatmış olan firmalar, sonuç olarak İso 50001 enerji yönetimi standardı belgesini almaya hak kazanmış olur.

İso 50001 Belgesinin Avantajları Nelerdir?

İso 50001 belgesinin avantajları bir firma için pek çok konuda kapsamlı bir fayda sağlar. İso 50001 belgesi enerji yönetimi standardı belgesi olarak söz konusu maddelerin tam olarak uygulandığı takdirde şu şekilde faydalar sağlamaktadır;

  • Enerji tüketimini en az seviyeye indirir.
  • Maliyet ve giderler azalır.
  • Sera gazı salınımını en aza indirerek çevreyi korumayı sağlar.
  • Cihaz ekipmanlarını kontrol ederek iş güvenliği sağlar.
  • Kalite standartlarını kontrol ederek yasalara uygun olmayan bir durumun ortaya çıkmasına engel olur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardının Kapsamı Nedir?

ISO 50001 enerji yönetim sistemi standardının kapsamı nedir konusu için son derece geniş bir alandan söz etmek mümkün olacaktır;  ilk olarak birinci kademede yer alan bir üreticiden başlayarak tüm üretim ambalaj ve dağıtım ile ilgili firmaları kapsayan bir durumdur. Bunların içerisinde, ürün imalatçıları, hizmet üreticileri, katkı maddeleri üreticileri ya da hammadde üreticileri, elektronik ve enerji ürünleri üreticileri vardır. Bunun yanı sıra tüm imalatçılar, taşımacılar ve depocular, toptancılar, perakendeciler gibi bu tip hizmet veren bütün kuruşları içeren ve herkes tarafından kullanılan, uluslararası bir geçerliliği ve bilinirliği olan bir sistem olması yönünden de tüm firmalara son derece önemli bir fayda sağlar. Ve baştan başa bütün endüstrinin kullanabileceği ortak bir çatı sağlamakta olup, bu sektörlerin hepsi tarafından uygulanabilmektedir.

ISO 50001 Belgesi Fiyatları Nelerdir?

ISO 50001 enerji yönetim sistemi standardı belgesi almak için bir takım eğitimlerden de geçmek gerekli olacaktır. Iso 50001 beldesi fiyatları için her yıl belirli bir sayı belirlenir. Bunun için yapmanız gereken ilk şey bir belgelendirme şirketi ile görüşme sağlamak olacaktır. Iso 50001 enerji yönetim sistemi standardı belgesi verme yetkisi olan şirketler, bu belgenin verilme aşamasıyla ilgili her detayı sizlere sunacaktır. Bu konu hakkında detaylı bilgi için keykalite.com adresini ziyaret edebilirsiniz.