OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi

image

OHSAS 18001 sertifikası, sertifikalı bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine sahip olduklarını göstermeleri açısından şirketlerin itibarını yükselten profesyonel bir sertifikadır. Etkili bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi şirketinizin sağlık ve güvenlik yönetim sistemini tanımlamasına ve kontrol etmesine imkan tanımaktadır. Bu imkan, şirketin genel performansını iyileştirmesine izin verecek bir çalışma yapısı oluşturarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı elde edilmesini sağlamaktadır. OHSAS 18001’in şirketinizde uygulanması kuruluşunuzun etkili bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemini kullanmasına ve aynı zamanda bu sistemi sürdürme konusundaki kararlılığı göstermesine yardımcı olacaktır.

Ohsas 18001 Nedir

Ohsas 18001, sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine yönelik bir İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme sistemidir. Bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Onaylanacak ve değerlendirilecek tanınmış bir standarda yönelik yaygın talebe yanıt olarak geliştirilmiştir. OHSAS 18001, dünyanın önde gelen bir dizi ulusal standart kuruluşu, belgelendirme kuruluşu ve uzman danışmanlarının ortak çabalarıyla oluşturulmuştur. Bunun ana gücü, işyerinde sertifikalandırılabilir İSG'nin yaygınlaşmasından kaynaklanan kafa karışıklığını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. OHSAS 18001, kuruluşlar tarafından isterlerse kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak için ISO 9001 (Kalite) ve ISO 14001 (Çevre) yönetim sistemleri standartlarına uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. OHSAS spesifikasyonu, bir kuruluşun İSG risklerini kontrol etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için gereksinimleri verir. Belirli İSG performans kriterlerini belirtmez ve bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı bilgiler vermez. Bağımsız, üçüncü taraf bir belgelendirme kuruluşu tarafından OHSAS 18001'e kayıt, Sağlık ve Güvenlik sisteminizi yönetme şeklinizi uygulama, sürdürme ve iyileştirme taahhüdünü gösterir. OHSAS 18001'e kayıtlı kuruluşlar, Sağlık ve Güvenlik mevzuatının gerekliliklerini karşılama konusunda daha emin olabilirler. Sağlık ve Güvenlik politikası aracılığıyla hedeflerin belirlenmesi ve buna karşı devam eden ölçümler, sürekli bir iyileştirme süreci sağlar.

OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Standardının Önemi

OHSAS, iş sağlığı ve güvenliği denetimi serisi anlamına gelmektedir. Uluslararası kabul görmüş ve tanınmış bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemidir. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, çalışanların ve kuruluşla ilişkili diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini desteklemesine odaklanan uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Bir çalışma yapısı çizerek kuruluşların çalışanlar için sağlık ve güvenlik riskleri oluşturabilecek alanları ve süreçleri belirlemelerine yardımcı olur. Bununla birlikte, kaza olasılığını ve sağlık tehlikelerinin en aza indirilmesini sağlar. Böylece çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarını destekler. Doğal olarak güvenli bir iş yeri, bir çalışanın performansını artırır.

OHSAS 18001 Sertifikasının Şirketiniz Açısından Faydaları

 • Çalışanların riskini ortadan kaldırır veya en aza indirir
 • Daha sağlıklı ve daha güvenli bir çalışma ortamına katkıda bulunur
 • Kuruluşunuza olan güveni artırır
 • Yerinde meydana gelen kazaların oluşum riskini azaltır
 • Mevzuat ve mevzuata uygunluğu sağlar
 • Kovuşturma ve para cezası olasılığı azaltır
 • Çalışanlardan çevre güvenliğine daha fazla katılım sağlar
 • Uluslararası kabul görmüş standartlarla paydaşların güvenini artırır
 • Etkili yeni prosedürlerin ve süreçlerin uygulanmasını teşvik eder

OHSAS 18001 Sertifikasının Müşterileriniz Açısından Faydaları

 • İyileştirilmiş kalite ve hizmet
 • Yerleşik güven ve güvenilirlik
 • Azaltılmış şikayetler
 • Yeniden işleme, hasar ve atık için maliyet tasarrufu

OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

OHSAS 18001 sertifikası (belgelendirme olarak da bilinir), bir kuruluşun OHSAS 18001’’in gereklerine uygun olup olmadığı Key Kalite gibi üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir denetimle belirlendikten sonra elde edilir. Bu sertifika, üç yılda bir yenilenir ve sertifikanın denetimi yıllık olarak gerçekleştirilir.

 • Belgelendirme Kararı
 • Proje Yönetiminin Uygulanması
 • Kapsamı Tanımlama
 • Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
 • Dokümantasyon/Belgeleme
 • Dahili OHSAS 18001 Denetimi
 • OHSAS 18001 Belgelendirmesi

OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi almak istiyorsanız veya bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa iletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0hsas Denetimi Nedir?

OHSAS, çalışanların iş sağlığı kalitesini örgütsel çalışma alanı içinde ölçebilen, evrensel olarak kabul görmüş bir standarttır. Denetim, belirli işyerlerine uygun olarak yapılır ve bu işyerlerinde meydana gelebilecek kazalara karar verilir.

OHSAS 18001 Sertifikası

ISO 45001 Standardı, OHSAS 18001'e ek olarak yeni gereksinimler eklemiştir.

 • Risk temelli düşünme
 • Organizasyondaki çoğu İSG yönetimine işçinin katılımı ve istişarelerinin dahil edilmesi.
 • İSG performansını etkileyen konuların belirlenmesi ve risk analizi
 • İlgili iş ve işçinin ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi ve ele alınması ve risk analizi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası olarak uygulanan bir standarttır. Her türlü kuruluşun, kanıtlanabilir şekilde sağlam iş sağlığı ve güvenliği performansını yerine getirmesine yardımcı olmak için var. Yaygın olarak tanınan ve popüler bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemidir. İş yeri tehlikelerini azaltmaya ve çalışanların moralini artırmaya katkıda bulunur. Bu Yönetim Sisteminin temel amacı, operasyonel riskleri ve tehlikeleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmektir. Kuruluşunuzda mümkün olan en iyi çalışma koşullarını yaratmanıza yardımcı olur ve sektör, müşteri gereksinimlerinin yanı sıra düzenleyici ve sözleşme gerekliliklerini karşılamanıza yardımcı olur.

OHSAS'ta PDCA (Plan Do Check Act) Modeli nedir?

Planla, Uygula, Check-Act (“PDCA” olarak da adlandırılır) Walter Shewhart tarafından ortaya atılan ve modern kalite kontrolünün babalarından ikisi olan Edward Deming tarafından popüler hale getirilen bir döngüdür. Bu kavram, takip edildiğinde ve tekrarlandığında, uygulandığı süreçte tekrarlanan iyileştirmelere yol açacak olan değişikliğin uygulanmasına yönelik bir döngüdür. Bu, tek seferlik hızlı bir düzeltmeden ziyade sürdürülen bir iyileştirme modelidir ve bu nedenle OHSAS 18001 standartlarına uygulanmaktadır. OHSAS 18001 standartlarının temel amacı Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesidir. Yönetim Sistemi içinde iyileştirme döngüsünün nasıl çalıştığı aşağıda açıklanmıştır:

 1. Planlama:

Planlama, OHSAS'ın en büyük bölümlerinden biridir ve organizasyonun bağlamını ve ilgili tarafların ihtiyaçlarını anlamakla başlar. Daha sonra OHSAS'ın kapsamını tanımlamak için kullanılır. Bunu, organizasyonel rolleri ve sorumlulukları tanımlayarak ve bir politika oluşturarak Organizasyonda OHSAS'ı yönlendirmek için şirketteki liderliğin taahhüdü takip eder. Bir sonraki planlama seviyesi, sürekli iyileştirmeyi desteklemek için hedefler ve değişiklikler için belirleme ve planlama dahil olmak üzere riskleri belirlemek ve ele almaktır. Planlamanın son aşaması, planlarınızı gerçekleştirmenize izin verecek destek yapısını belirlemek ve uygulamaktır. Bu kaynakları, yetkinliği tanımlamayı, farkındalığı, iletişimi ve belgelenmiş bilgilerin oluşturulması ve kontrolü için süreçleri belirlemeyi içermektedir.

 1. Yapım:

Plan uygulanmadıkça planlama işe yaramaz. OHSAS için kontrollerin tanımlanması, gereksinimlerin belirlenmesi, tasarımların geliştirilmesi, dışarıdan sağlanan süreçler, ürünler ve hizmetler üzerinde kontrollerin yapılması gerekir.

 1. Kontrol Etme:

Standartta, planlandığı gibi düzgün çalıştıklarından emin olmak için İSG süreçlerinin kontrol edilmesi için çeşitli gereksinimler vardır. Ürün veya hizmetlerin gereksinimleri karşıladığından, kullanılan süreçlerin yeterli ve etkili olduğundan ve müşteri memnuniyetinin karşılandığından emin olmak için izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Süreçlerin iç denetimi, sistemin etkinliğini değerlendirmenin anahtar yoludur. Ayrıca, sorunları çözmek için değişiklik ve planlar yapmak için izlenen tüm verileri gözden geçiren ve değerlendiren Yönetim Gözden Geçirme sürecidir.

 1. Önlem:

Bu durumda eylem, kontrol adımında bulunan sorunları çözmek için gereken eylemleri içerir. İyileştirme, genel sistemi iyileştirmek için harekete geçmenin ilk adımı olarak mevcut veya potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak için uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetlerin ele alınması faaliyetleri ile bu eylem adımlarının genel başlığıdır.

OHSAS için Sertifikasyon Gereksinimleri Nelerdir?

OHSAS 18001 sağlık ve güvenlik sertifikasına uymak için bir Kuruluşun aşağıdaki prosedürlere sahip olması gerekir:

 • OHSAS 18001 sistem kılavuzu
 • İş sağlığı ve politikası
 • Tehlike tanımlama, risk değerlendirmesi ve kontrol önlemi prosedürleri
 • Sağlık ve güvenlik yasal ve diğer gereklilikler prosedürü
 • Sağlık ve güvenlik hedefleri ve programları
 • Emniyet yönetim sistemini sürdürmek için yeterli kaynaklar edinmek
 • İletişim, katılım, dokümantasyon ve kayıt prosedürleri
 • Güvenlik operasyonel kontrolü ve acil durum prosedürleri
 • Sağlık ve güvenlik performans izleme
 • OHSAS 18001 uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyetler topluluğu

OHSAS Sertifikasyon Süreci

OHSAS 18001 belgelendirme süreci, iki aşamalı bir belgelendirme sürecini içerir.

 1. Aşama:

OSHAH 18001 (doküman incelemesi ve organizasyonun aşaması 2. denetimine hazır olup olmadığını görmek için)

 1. Aşama:

OSHAH 18001 (sertifikasyon değerlendirmesi)

 • Denetim raporu ve sertifikasyon kararının gözden geçirilmesi
 • Sertifika verilmesi

OHSAS 18001 sertifikasının geçerliliği 3 yıldır ve bir şirketin OHSAS 18001 sertifikasını korumak için her yıl aynı denetimlerinden geçmesi gerekir. Böylece sertifika her zaman gözetim altında yenidir.

OHSAS 18001 Begesi Fiyatı

OHSAS 18001'in maliyeti, işi içeren çeşitli faktörlere bağlıdır. Kategori türleri ayrıca boyut, konum ve operasyonel karmaşıklık terimlerini de içerir. OHSAS 18001 fiyatı bu faktörlere göre değişkenlik göstermektedir. Rehber listesi, kayıt memuru olarak hareket edecek olan firmalarda mevcuttur. Kayıt ücretleri ve diğer masraflar da firmalara göre değişmektedir. ISO sertifikasyon maliyeti hakkında tam bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

OHSAS 18001 Belgelendirme Süreci

OHSAS 18001 sertifikası almak için firmaların izlemesi gereken adımlar şunlardır:

 • OHSAS 18001'in bir parçası olan yönetmelikler gibi 18001 sertifikalarının ayrıntılarını öğrenin.
 • Belgelendirme prosedürüne başvurmadan önce boşluk analizi ve ilk incelemeler OHSAS 18001 üzerinde yapılmalıdır.
 • IOHSAS 18001 proje planı oluşturulmalıdır.
 • Kuruluşun çalışanları, OHSAS 18001 sertifikası için eğitilmiş olmalıdır.
 • OHSAS 18001 sisteminin yönetimi için dokümantasyon yapılmalıdır.
 • İSGYS yönetmeliklerine uyulmalı ve şirket iyileştirilmelidir.
 • OHSAS belgesi kuruluş tarafından denetlenmelidir.
 • Son adım, sertifikayı almak olacaktır.

OHSAS 18001 Sertifikasyonu İçin Gerekli Belgeler

Ohsas 18001 sertifikasını almak için gerekli belgeler şunlardır:

 • İSGYS Kapsamı İncelenmeli
 • İSG Politikası incelenmelidir
 • Tehlike değerlendirmesi ve risk belgeleri incelenmeli
 • İSG için Amaçlar ve Program
 • Yetkililerin rol belgeleri
 • Eğitim kayıtları ve farkındalık sertifikası
 • Operasyonel verimlilik için prosedürler
 • Prosedürler hakkında bilgi
 • Kalibrasyon kayıtları
 • Uygunluk kayıtları değerlendirilmelidir
 • Eylem kayıtları sertifikalandırılmalıdır
 • İç süreçlerin denetim kayıtları
 • Yönetim kayıtlarını gözden geçirin

Ohsas 18001 Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ohsas18001 Sertifikası almak için bu basit adımları izleyin

AŞAMA 1.

Ön Değerlendirme Belgelendirme için ilgili standartların gereklilikleri ile ilgili olarak mevcut yönetim sistemlerinizi gözden geçiriyoruz.

AŞAMA 2.

Aşama 1 Denetimi Belgelendirme sürecinin ilk adımı olarak yönetim sisteminizin belgelerinin gözden geçirilmesi gerçekleştirilir.

AŞAMA 3.

Belgelendirme Denetimi Belgelendirme Denetimi, yönetim sistemini kuruluşunuz genelinde uyguladığınızı doğrulamak için yerinde gerçekleştirilir.

AŞAMA 4.

2. ve 3. Yıl Sertifika Bakımı Yönetim sistemlerinin kuruluşunuz genelinde devam eden uygulamasını kontrol etmek için yıllık bir Gözetim Denetimi gerçekleştireceğiz.

Ohsas 18001 Sertifikası Sahibi Olmak İşime Nasıl Yardımcı Olur?

Endüstrilerde günlük olarak çok sayıda iş kazası meydana gelmektedir. OHSAS 18001 sertifikasına sahip olmak, günlük iş aktiviteleriniz sırasında herhangi bir terslik olması durumunda ölüm kalım anlamına gelebilir. Ohsas 18001 sertifikası, çalışanların yararına güvenlik standartlarını iyileştirmek ve işyeri kazalarının meydana gelme fırsatlarını önemli ölçüde azaltmak için tasarlanmıştır. Ohsas 18001 sertifikası alarak, sektörünüz ne olursa olsun çalışanlarınız için daha güvenli çalışma koşulları yaratacak ve çalışanlarınız işte en iyi şekilde ilerlemek için kendilerine olan güvenini artıracaksınız. İş yerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği son derece önemlidir. Bu nedenle, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri uygulanması gerekmektedir. OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusunda uluslararası bir standarttır. OHSAS 18001, İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından geliştirilmiş bir standarttır. Bu standart, işyerlerindeki riskleri yönetmek, çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak ve yasal gereklilikleri karşılamak için bir çerçeve sağlar. OHSAS 18001, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasını, uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli olarak iyileştirilmesini gerektirir. Bu standart, işyerlerindeki tüm çalışanları, ziyaretçileri ve diğer ilgili tarafları korumayı amaçlar. OHSAS 18001, işyerlerindeki riskleri yönetmek için bir dizi adım önerir. Bu adımlar şunlardır:

 1. Risk analizi: İşyerindeki risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi.
 2. Risk değerlendirmesi: Risklerin ciddiyetinin ve olası sonuçlarının değerlendirilmesi.
 3. Kontrol önlemleri: Riskleri kontrol etmek için alınacak önlemlerin belirlenmesi.
 4. Performans değerlendirmesi: İş sağlığı ve güvenliği performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
 5. İyileştirme: Performansın iyileştirilmesi için gerekli eylemlerin belirlenmesi.

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusunda birçok avantaj sağlar. Bu avantajlar şunlardır:

 • Riskleri yönetmek için bir çerçeve sağlar.
 • Yasal gereklilikleri karşılamak için bir çerçeve sağlar.
 • İşyerlerindeki çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaya yardımcı olur.
 • İşyerlerindeki performansı iyileştirmeye yardımcı olur.

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusunda uluslararası bir standarttır. İşyerlerinde çalışan ların sağlığı ve güvenliği için uygulanması gereken önemli bir standarttır. İşyerlerinde OHSAS 18001'in uygulanması, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması, işyerindeki risklerin azaltılması ve yasal gerekliliklerin karşılanması için önemlidir. OHSAS 18001 ayrıca, işyerlerindeki çalışanların işlerini daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapmalarına yardımcı olur. Bu da çalışanların motivasyonunu ve üretkenliğini artırır ve işyerindeki performansı yükseltir. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusunda bilinçlenen işyerleri, çalışanlarına daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunabilir. Bu da işyerinin itibarını artırır ve müşteri ve tedarikçiler tarafından daha tercih edilebilir hale gelmesini sağlar. OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusunda önemli bir standarttır. İşyerlerinde uygulanması, işyerindeki riskleri yönetmek, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, yasal gereklilikleri karşılamak ve işyerindeki performansı iyileştirmek için önemlidir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusunda farkındalığı artırmak, işyerlerinde OHSAS 18001'in uygulanmasını teşvik etmek ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumak için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir.