post-featured-image

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

ISO 9001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından yayınlanan uluslararası bir kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 uluslararası kabul görmüş bir standart haline gelmiştir. Standart düzenli olarak güncellendiği için tüm kuruluşların bu güncellemelere uyum sağlanması gereklidir.

Kalite yönetim sistemi, politikalar, süreçler, belgelenmiş prosedürler ve kayıtların toplamı anlamına gelir. Bunların tamamını içeren dokümantasyon koleksiyonu şirketinizin ürün ve hizmetlerini nasıl yaratacağını ve nasıl sunacağını düzenleyen iç kuralların oluşturulmasını sağlar.

Kalite yönetim sistemi şirketinizin ihtiyaçlarına ve sağladığınız ürün veya hizmetlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde uyarlanmalıdır. ISO 9001 standardı, bir kalite yönetim sisteminin başarılı olması için önemli unsurları kaçırmamanızı sağlayacak bir dizi kılavuz sunar.

ISO 9001 Belgesi Başvuru Evrakları

ISO 9001 belgesi nedir? İki tür belgelendirme söz konusudur. Bir şirketin kalite yönetim sisteminin ISO 9001 gerekliliklerine göre belgelendirilmesi ve ISO 9001 gerekliliklerine göre denetim gerçekleştirebilecek kişilerin belgelendirmesi.

Şirketinizin için ISO 9001 belgesi alma süreci, ISO 9001 gerekliliklerine dayalı bir kalite yönetim sistemi uygulaması, ardından kalite yönetim sisteminin ISO 9001 standardına göre denetlenmesi ve onaylanması için tanınmış bir belgelendirme kuruluşu istihdam etme aşamasını içerir.

Yönetim desteğinden başlayarak kalite yönetim sistemi için müşteri gereksinimlerini tanımlama, kalite yönetim sisteminin genel kapsamını ve uygulamasını belirleme adımları için kalite politikasının ve kalite hedeflerinin tanımlanması gerekir.

Bunlarla birlikte, kuruluşun ürün veya hizmetlerini uygun şekilde oluşturması ve sunması için gerekli olan zorunlu ve isteğe bağlı ek süreçlerin veya prosedürlerin oluşturulması gereklidir.

ISO 9001 belgesini almak için başvuru sürecinde gerekli olan dokümantasyon kapsamında önemli olan belgeler vardır. Bu belgelerin oluşturulması şirketler tarafından dahili olarak yapılabileceği gibi bir danışmandan destek alarak da yapılabilir.

Tüm süreçler ve prosedürler yerine getirildiğinde, kalite yönetim sistemini bir süre test etmeniz gerekir. Bunu yaparak sonraki adımlara geçmek için gerekli olan kayıtları toplayabilirsiniz. Bir sonraki adımda sistemin denetlenmesi ve belgenin alınması aşamaları alır. Bunun için ise başvuru sürecinde gerekli olan evraklar hazırlanmalıdır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almak için yapılacak başvuruda dokümantasyon dışında belirli evraklar istenir. Bu evraklar başvuru sırasında belgelendirme kuruluşuna teslim edilir. Temsil edilen bu evraklar kuruluşun faaliyetlerini belgeler:

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi başvuru formu
  • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  • İmza sirküleri fotokopisi
  • Vergi levhası fotokopisi
  • Oda kayıt belgesi fotokopisi
  • Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgesi

Şirketin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemiyle Belgelendirilmesi

Tüm belgelerinizi tamamladıktan ve uyguladıktan sonra kuruluşunuzun başarılı bir sertifika almasını sağlamak için belirli adımlardan geçmesi gerekir. Bu adımlardan başarılı bir şekilde geçen kuruluşlar ISO 9001 belgesini almaya hak kazanır.

İç Denetim: Kalite yönetim sistemi süreçlerinizi kontrol etmeniz için iç denetim yapılır. Amaç işlemlerin uygunluğunu doğrulamak için kayıtların yerinde olmasını sağlamak ve gizli kalabilecek sorunları ve zayıflıkları bulmaktır.

Gözden Geçirilme: Uygun kararlar almak ve kaynakları atamak için yönetim sistemi süreçleriyle ilgili gerçekleri değerlendirmek üzere yönetim tarafından resmi bir inceleme yapılır.

Düzeltici Faaliyetler: İç denetim ve yönetim incelemesinin ardından tespit edilen sorunların asıl nedeninin düzeltmeniz ve bunların nasıl çözüldüğünü belgelemeniz gerekir.

Dokümantasyon İncelemesi: Seçtiğiniz belgelendirme kuruluşundan gelen denetçiler, belgelerinizin ISO 9001 şartlarını yerine getirip getirmediğini kontrol ederler.

Ana Denetim: Bu aşamada belgelendirme kuruluşu denetçileri, belgelerin, kayıtların ve şirket uygulamalarının gözden geçirilmesiyle gerçek faaliyetlerinizin ISO 9001 ve kendi belgelerinizle uyumlu olup olmadığını kontrol ederler.

Call Now ButtonHemen Ara
ArabicEnglishFrenchGermanRussianTurkish
WhatsApp chat