post-featured-image

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir

Bir kuruluşun rekabette öne geçmesini sağlayacak en önemli şey kaliteyi artırmaktır. Başarılı şirketler, faaliyet gösterme şekillerinden oluşturdukları müşteri hizmeti standartlarına ve sundukları ürünlere kadar kalite sunmaya yönelirler. Bu durum, marka bilinirliğini ve imajını geliştirmek ve giderek daha rekabetçi bir küresel pazarda yeni fırsatlar kazanmak için daha donanımlı olmak adına dönüşüm için stratejik bir vizyondur.

ISO 9001:2015 Nedir?

ISO 9001:2015 her tür sektörden ve faaliyetten herhangi bir kuruluş için geçerli olan kalite yönetimi ile ilgili uluslararası bir standarttır. ISO 9001:2015 değişen kalite gereksinimlerine toplum, ekonomi ve çevre ile dengeli bir şekilde karşılık verebilecek bir yapı sunar.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kuruluşlar için çeşitli açılardan faydalıdır. Bu faydalar kuruluşların daha başarılı olması ve müşteri gereksinimlerine daha iyi cevap verebilmesi için son derecede önemlidir.

 • Ürünlerin ve hizmetlerin müşteriyi etkin ve etkili bir şekilde karşılamasını sağlar.
 • Yasal ve düzenli şartların yerine getirilmesini destekler.
 • İş performansının sürekli iyileştirilmesi yönünde bir ölçüt yaratarak ilerlemeyi takip etmenizi sağlar.
 • Şirket bilgilerinin etkili bir şekilde iletilmesi ve alınması için bilgi veritabanının oluşturulmasını destekler.
 • Paydaş ve risk yönetimi konusunda destek sunar.
 • Birden fazla standartla kolayca entegrasyon için üst düzey yapı oluşturulmasını sağlar.
 • Kalite yönetim sistemi temel iş süreçleriyle oldukça uyumludur.

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemleri arasında dünyanın en popüler ve en yaygın kullanılan standardıdır. Standart bir yasa değildir. Bir kuruluşun gönüllü olarak uygulayabileceği bir anlaşma veya uygulamadır. Bu standart iyi bir profesyonellik seviyesini yansıtır. Kalite yönetim sistemi müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve onları karşılamak için kullanılabilecek bir araçtır.

ISO 9001:2015 Neler Sunar?

En son ISO 9001:2015 standardı yedi kalite yönetimi prensibi etrafında inşa edilmiştir: Müşteri odaklı olma, liderlik, insanların katılımını sağlama, süreç yaklaşımı, gelişme, kanıta dayalı karar verme ve ilişki yönetimi.

ISO 9001:2015 aşağıda belirtilen avantajlardan yararlanabilmek için ürünlerinizin, hizmetlerinizin ve kuruluşunuzun hangi gereksinimleri karşılaması gerektiğini her bölüm için ayrı ayrı tanımlama başarısını gösterir.

 • Kuruluşun tutarlı kalitede ürünler ve hizmetler sunduğunu gösterir.
 • Kuruluşun müşteri gereksinimleri karşılayan, yasalara ve mevzuatlara uygun olan ürün ve hizmetler sunduğunu gösterir.
 • İş süreçlerinizi kolaylaştırır ve sürekli olarak iyileştirme yapmanıza yardımcı olabilir.
 • Müşteri memnuniyetini yükseltme konusunda size yardımcı olur.
 • Uluslararası tanınmış kalite standartlarına uyduğunuzu göstererek imajınızı güçlendirir.

ISO 9001:2015 Belgelendirme Süreci

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme sürecinde hangi aşamalardan geçileceğini bilmek önemlidir. Bu aşamalar kuruluşlara sürekli gelişim fırsatı sunar.

 • Belgelendirme kapsamının tanımı yapılır.
 • İsteğe bağlı olarak ön denetim gerçekleştirilir. Standarda göre mevcut konumunuz incelenir ve boşluk analizi gerçekleştirilir.
 • İki aşamalı belgelendirme denetimi yapılır. Birinci aşamada kuruluşun belgelendirmeye hazır olduğunu doğrulamak için hazırlık incelemesi gerçekleştirilir. İkinci aşama kuruluşun yönetim sisteminin etkinliği dahil olmak üzere uygulamanın değerlendirilmesini içerir.
 • İkinci aşama denetiminin başarılı sonuçları üzerine 3 yıl geçerli bir belgelendirme düzenlenir.
 • Gözetimler gerçekleştirilir ve böylece yönetim sisteminin standardın gerekliliklerini yerine getirmeye devam ettiğini ve sürekli iyileştirmeyi takip ettiğini doğrulanır.
 • Yönetim sisteminin bir bütün olarak devam eden uygunluğunu ve etkinliğini doğrulamak için 3 yıl sonra yeniden belgelendirme yapılır.

Neden ISO 9001:2015?

Müşteriler herhangi bir için merkezinde yer alan en önemli etkendir. Müşterileri korumak ve onları memnun etmek için ürünleriniz veya hizmetleriniz ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılamalıdır. ISO 9001:2015 standardı bu gereksinimleri karşılayacak şekilde bir yönetim ortaya koyabilmek için sistematik bir yaklaşım yapısı sunar.

Call Now ButtonHemen Ara
WhatsApp chat