post-featured-image

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini Ne Kadar Sürede Alabilirim

ISO 9001:2015 standardı, organizasyonların daha güçlü bir müşteri memnuniyetine ve gelişmiş iş performansı ile mükemmelliğe ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Standarda yapılan revizyonlar kuruluşların süreçleri tanımlayarak ve belgeleyerek, çalışanları eğiterek, daha iyi tedarik zinciri ilişkileri yönetim sağlayarak, kaliteye risk bazlı yaklaşım benimseyerek ve liderlik ekibini kalite yönetimine daha sık dahil ederek mevcut kalite yönetim programlarını geliştirmelerini sağlayacaktır.

ISO 9001:2008’den ISO 9001:2015’e geçiş sırasında tespit edilen sorunlar, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tetiklenmesiyle yönetilebilir. Sık sık iç kalite denetimleri yapılarak uyumsuzluklar en aza indirilebilir. Böylece revize edilmiş standarda uygunluk güçlendirilir.

ISO 9001:2015 standardı yedi prensibe dayanır: Müşteri odaklılığı, liderlik, insanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişki yönetimi. Bu ilkeler doğrultusunda genel kalite yönetim programını oluşturan temel unsurlara dikkat etmek gerekir.

ISO 9001:2015 Standardı Belgesini Almak Ne Kadar Sürer?

ISO 9001: 2015 standardı belgesini almak birçok faktöre bağlıdır. Kuruluşunuzun hazır olmaya çalıştığı en büyük şey kayıt denetimidir. Belgelendirme, kalite yönetim sisteminizi oluşturmayı, bu sistemi belgelemeyi ve tüm kuruluşta uygulamayı içerir.

Birçok kuruluş bu görevlerin ne kadar süreceğini merak etmektedir. Bu süre belirli faktörlerin göz önünde bulundurulmasını gerektirir. ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesini alabilmek için gereken süre bu faktörlere göre değişim gösterecektir:

  • Kuruluşunuz zaten bir kalite yönetim sistemine sahip olup olmadığı ve sahipse ISO 9001 ile uyumluluğu
  • Kalite yönetim sisteminizin kapsamı ve karmaşıklık durumu
  • Kuruluşunuz tarafından sahip olunan yer sayısı
  • Personelin her hafta kalite yönetim sistemini geliştirme konusunda harcadığı zaman
  • Kullanılan araçlar ve yardımcı gereçler
  • Kayıt şirketinin uygunluğu

ISO 9001 standardının uygulanmasını planlanırken bu faktörlerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Tüm bu faktörlerin değerlendirilmesi ile kuruluşunuzun ISO 9001 belgesini alış süresi ortaya çıkarılacaktır.

Mevcut Kalite Yönetim Sistemi

Kuruluşunuzun ISO 9001’i uygularken nerede olduğunu anlamanıza yardımcı olmak için kalite yönetim sisteminizde bir boşluk analizi gerçekleştirerek onun ISO 9001 standardı ile uyumunu ölçebilirsiniz. Boşluk analizi, ISO 9001 standardının hangi bölümlerine uyduğunuzu ve eksikliklerinizin nerede olduğunu görmek için yaptığınız bir denetimdir.

Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamı

Kalite yönetim sisteminizin kapsamı ne kadar karmaşık olursa olsun ISO 9001 standardının uygulanması için geçen süreye etki eder. ISO 9001 standardının her tür ve her büyüklükteki kuruluşlar için uygulanacak şekilde tasarlanması, standardın tüm bölümlerinin uygulanmamasını gerekli kılabilir. Bu nedenle geçerli bir gerekçeniz olmanız durumunda bazı alanlar hariç tutulabilir. Böylece ihtiyaç duyulan zaman azaltılabilir.

Yerlerin Sayısı

Kuruluşunuzun sahip olduğu konumların sayısı zaman açısından önemli bir faktördür. Daha fazla yerin olması daha fazla zaman gerektirir. Standardın kapsamına hangi yerleri dahil edeceğinize karar verebilirsiniz. Ancak bir şeyi hariç tutmak işin kolayıdır. Asıl dikkat etmeniz gereken sistemin bütünlüğüdür.

İç Kaynaklar

Diğer bir faktör ise iç kaynaklardır. Bu, personelinizin kalite yönetim sisteminizi çevreleyen belirli görevlere ve projelere ne kadar zaman ayıracağını içerir. Şirketinize ISO 9001 standardını uygulamak için hangi dahili kaynaklara sahip olduğunuzu tespit edersiniz. Bu size zaman çerçevesi hakkında daha iyi bir fikir verecektir.

Araçlar ve Gereçler

Projenizi verimli kılmanıza yardımcı olacak araçları veya gereçleri bulmaya çalışmalısınız. Profesyonelce tasarlanmış ve belgelendirilmiş bir ISO 9001 standardı sisteminizi deneme yanılma ve belgelendirme yoluyla tasarlamak için harcadığınız zamandan büyük ölçüde tasarruf etmenizi sağlar.

Kayıt Şirketinin Uygunluğu

ISO 9001 belgesine sahip olmayı planlıyorsanız hizmet alacağınızın belgelendirme kuruluşunun uygunluğunu göz önünde bulundurmalısınız. ISO 9001 belgesini almak için Key Kalite ile çalışmayı düşünebilirsiniz. Bu durumda kuruluşunuzun uygulama takvimi için en doğru süreyi belirleyebiliriz.

ISO 9001 standardına uymak standardın kuruluşundan bu yana kilit bir odak noktası olmuştur. Ancak uyumluluk yaklaşımı sonuç odaklı olmalı ve bir belgelendirme elde etmeyle sınırlı olmamalıdır. Kuruluşlar gözden geçirilmiş standardın gerekliliklerini iş süreçlerine entegre ederek ve bu gereklilikleri değer zinciri boyunca tutarlı bir şekilde izleyerek, günlük faaliyetlerin bir parçası haline gelebilecektir.

Her kuruluşun yapısı, iş süreçleri ve işlemleri diğerlerinden farklıdır. Bu nedenle yeni standarda uyum sağlamadaki adımlar da değişecektir. Bununla birlikte süreçlerini risk temelli kalite ile aynı hizaya getirmek ve ISO 9001:2015 standardına göre haritalandırmak için her kuruluş tarafından benimsenebilecek bazı temel hususlar vardır.

Kuruluşlar ayrıca riskleri azaltmak, bilgileri belgelemek, performansı değerlendirmek, kaliteli bir ortam sağlamak, etki değerlendirmeleri yapmak ve insanları meşgul etmek için çeşitli araçlar ve yöntemler seçebilirler.

Call Now ButtonHemen Ara
ArabicEnglishFrenchGermanRussianTurkish
WhatsApp chat