post-featured-image

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi

ISO 27001 bilgi güvenliği belgesi sahip olduğunuz bilgilerin güvenliğine yönelik riskleri yönetmek için dünya çapında tanınan bir uluslararası standartla uyumlu olmanızı sağlar. ISO 27001 belgesi, müşterilerinize ve diğer paydaşlarınıza bilgilerin güvenliğini yönettiğinizi kanıtlamanız konusunda size yardımcı olur. ISO 27001 standardının içerisinde bir dizi standartlaştırılmış gereksinim vardır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şirketinizin gizli bilgilerinin güvenliğine yönelik riskleri etkin bir şekilde yönetmek için sistematik ve önleyici bir yaklaşımdır. Sistem, potansiyel tehditlere karşı yeterince korunma sağlamak için güvenlik açıklarını vurgulayarak hassas kurumsal bilgilerin etkin yönetimini teşvik etmektedir. Bu standart insanları, süreçleri ve bilgi teknolojilerini kapsar.

Şirketin veri güvenliğini artırmak isteyen herhangi bir sektörde herhangi bir boyuttaki işletme tarafından bir ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi alınabilir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgelendirme Süreci

ISO 27001 belgesi büyük ve küçük herhangi bir sektörde yer alan herhangi bir kuruluş için uygundur. Standart, özellikle bankacılık, finans, sağlık, kamu ve bilişim sektörleri gibi bilgilerin korunmasının kritik olduğu yerler için uygundur. Standart ayrıca, yüksek miktarlarda veri yöneten kuruluşlar veya veri merkezleri için de geçerlidir.

Kuruluşunuzun bilgilerini korumak, kuruluşunuzun başarılı ve sorunsuz yönetimi için çok önemlidir. ISO 27001 standardına ulaşmak kuruluşunuza değerli ve bilgi varlıklarını yönetme ve koruma konusunda yardımcı olacaktır.

 1. İlk Değerlendirme
  1. Uygunsuzluk alanlarının belirlenmesi
  1. Gereksinimleri karşılamak için iyileştirme alanlarının önerilmesi
  1. Belgeleri derlemek için bilgilerin toplanması
 2. Dokümanların Yazılması
  1. Belgelerin derlenmesi
  1. Mevcut işletme prosedürleri ile birlikte zorunlu prosedürlerin dahil edilmesi
 3. Belgelendirmenin Yapılması
  1. Tüm gereksinimler karşılandığında belgelendirmenin yapılanması

Bu süreçler bir bütün olarak iki aşamalı değerlendirme sürecinin bir parçasıdır. Tüm ISO 27001 belgelendirme süreçlerinde ilk değerlendirme ve ikinci değerlendirme olarak şu aşamalar yer alır:

 • Birinci Aşama: Bu ilk değerlendirme, standardın zorunlu gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını ve yönetim sisteminin ikinci geçiş geçemeyeceğini belirler.
 • İkinci Aşama: Bu ikinci değerlendirme sistemin etkinliğini belirler ve yönetim sisteminin uygulandığını ve çalıştığını doğrulamaya çalışır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesinin Önemi

Bilgi değerli bir varlıktır. Her ne pahasına olursa olsun onun korunması gerekmektedir. Bu standart, şirketinizin tüm güvenlik çabalarını elektronik ve fiziksel olarak koordine edilmesine yardımcı olacaktır. Potansiyel müşterilere kişisel ve ticari bilgilerin güvenliğini ciddiye alındığını gösterecektir. Bilgi yönetimi konusunda tutarlı ve uygun maliyetli bir yaklaşımın var olmasını sağlayacaktır.

 • Olası olaylardan kaçınılması nedeniyle maliyet azaltılır.
 • Sorumluluklar ve süreçler olarak daha sorunsuz çalışan işlemler açıkça tanımlanır.
 • Pazarda iyileştirilmiş işletme imajı sayesinde müşterilerin şirketinize güvenmesi sağlanır.
 • Negatif PR riski olasılığı azaltılır.
 • Güvenilir bir sağlayıcıyla çalışmak müşterilere verilerin korunması açısından bir bütünlük sunar.
 • Tedarik zincirinde daha fazla güven tesis eder ve bu sayede daha güçlü müşteri ilişkileri sağlanır.
 • Uygun erişim kontrollerinin yerinde olması gizli ve hassas bilgilerin çalışanlara açılma riskine ait olasılığı azaltır.
 • İşverenlerin veri işleme güvenlik kurallarına uyduğuna dair güvence verir.
 • Rolleri ve sorumlulukları açık ve net bir şekilde tanımlayarak iş memnuniyetinin ve verimliliğin artmasını sağlar.

Tüm bunlara ek olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi ile kuruluşunuz aşağıdakiler dahil olmak üzere sayısız avantajlardan yararlanabilir hale gelecektir:

 • Gizli bilgilerin güvenli kalmasını sağlar
 • Müşterilere ve paydaşlara riski yönetme konusunda güven sağlar
 • Bilgi alışverişinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine izin verir
 • Yasal düzenlemelere uymanız konusunda size yardımcı olur
 • Çeşitli pazarlarda ve sektörlerde rekabet avantajı sunar
 • Hizmet ve ürün tesliminde tutarlılık sunar
Call Now ButtonHemen Ara
WhatsApp chat